Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Σημαντικές ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής στην συνεδρίασή της αριθμ. 929α/29-6-2020 αποφάσισε ομόφωνα η Γραμματεία του Τμήματος να μην εξυπηρετεί κοινό (μέλη ΔΕΠ και λοιπό προσωπικό, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, ακαδημαϊκούς υποτρόφους κλπ) μία ημέρα την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τρίτη. Το μέτρο κρίθηκε προσωρινά απαραίτητο και θα αρθεί όταν στελεχωθεί επαρκώς η Γραμματεία.
 
Είναι πάγιο και χωρίς ανταπόκριση το αίτημα του Τμήματος για επαρκή στελέχωση της Γραμματείας, η οποία  διεκπεραιώνει συνεχώς διογκούμενο αριθμό εργασιών. 
 
Σαν αποτέλεσμα σημαντικές διοικητικές εργασίες δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν εγκαίρως, με προφανείς συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. Το υπάρχον προσωπικό της Γραμματείας ήδη εργάζεται εντατικά για πολλά χρόνια με κίνδυνο την επαγγελματική εξουθένωση με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
 
Διευκρινίζεται ότι το κοινό δεν θα εξυπηρετείται την εν λόγω ημέρα ούτε διά ζώσης ούτε τηλεφωνικά ούτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Ευελπιστούμε στην κατανόησή σας και είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει σεβαστή η απόφαση, η οποία αν και δύσκολη, κρίθηκε αναγκαία από τη Συνέλευση του Τμήματός μας.
 

 

Ανακοινώνεται ότι για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 η επικοινωνία με την Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής και η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά, μέχρι νεωτέρας. 

Σε περίπτωση που το θέμα δεν μπορεί να διευθετηθεί με τους παραπάνω τρόπους θα καθορίζεται ραντεβού μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμόδια υπάλληλο.

  • Φοιτητικά θέματα: κα Ζάρρα, 26510 07481
  • Θέματα μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων: κα Σακελλαρίδη, 26510 07521
  • Θέματα αρχείου και πρωτοκόλλου: κα Χασκή, 26510 07436
  • Θέματα μητρώου ΑΠΕΛΛΑ, εκλεκτορικά για θέσεις μελών ΔΕΠ: κα Ρώιμπα 26510 07246
  • Προϊσταμένη Γραμματείας: κα Καπιτοπούλου, 26510 07201

Συνίσταται  αυστηρή τήρηση της παραπάνω οδηγίας για λόγους δημόσιας υγείας.

 

 

Για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 η επικοινωνία με την Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής και η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά, 

Σε περίπτωση που το θέμα δεν μπορεί να διευθετηθεί με τους παραπάνω τρόπους θα καθορίζεται ραντεβού μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμόδια υπάλληλο.

  • Φοιτητικά θέματα: κα Ζάρρα, 26510 07481
  • Θέματα μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων: κα Σακελλαρίδη, 26510 07521
  • Θέματα αρχείου και πρωτοκόλλου: κα Χασκή, 26510 07436
  • Θέματα μητρώου ΑΠΕΛΛΑ, εκλεκτορικά για θέσεις μελών ΔΕΠ: κα Ρώιμπα 26510 07246
  • Προϊσταμένη Γραμματείας: κα Καπιτοπούλου, 26510 07201

 

Συνίσταται  αυστηρή τήρηση της παραπάνω οδηγίας για λόγους δημόσιας υγείας.

 

Ανακοινώνεται ότι η Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής θα παραμείνει κλειστή από 31 Ιουλίου 2018 έως και 19 Αυγούστου 2018 βάσει της παρακάτω ανακοίνωσης της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

 

Ανακοινώνεται ότι οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα διακόψουν τη λειτουργία τους από 28 Ιουλίου 2018 μέχρι και 19 Αυγούστου 2018 (άρθρο 2 παρ.15 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος – ΦΕΚ 310/10-3-2005, τ. Β΄). Στο διάστημα αυτό θα χορηγηθεί (υποχρεωτικά) κανονική άδεια απουσίας στο Διοικητικό Προσωπικό.

Τις ημέρες αυτές θα λειτουργήσουν μόνο ορισμένες υπηρεσίες του Ιδρύματός μας (Πρωτόκολλο, υπηρεσία φύλαξης, Ταχυδρομείο, πληροφορίες από Σχολές-Τμήματα, καθώς και το Τμήμα Προμηθειών και η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για τη διενέργεια διαγωνισμών-παραλαβή προσφορών κ.λπ.).

 Από την Πρυτανεία

 

Ανακοινώνεται ότι αύριο Τρίτη, 20-3-2018 η Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής θα παραμείνει κλειστή για το κοινό από ώρα 09:30 έως και 10:45, λόγω εκπαίδευσης του προσωπικού σε νέο πληροφοριακό σύστημα.