Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Σημαντικές ανακοινώσεις

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2023

 

Ανακοινώνεται ότι λόγω του πλήθους εκλογικών διαδικασιών που υποστηρίζει το πληροφοριακό σύστημα "Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ" δεν καθίσταται δυνατή η ταυτόχρονη διεξαγωγή εκλογών, στις 20-6-2023, για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΔΕΠ των Τομέων στη Συνέλευση του Τμήματος, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί και αναγραφεί στην προκήρυξη αριθμ. πρωτ. 3153/4-5-2023. Μετά από συνεννόηση με το γραφείο αρωγής χρηστών "Ζεύς" οι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΔΕΠ των Τομέων στη Συνέλευση του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα διεξαχθούν ως εξής:

  • Παθολογικός Τομέας: 20/6/2023
  • Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας: 19/6/2023
  • Τομέας Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων: 23/6/2023
  • Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας: 23/6/2023
  • Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας : 20/6/2023
  • Χειρουργικός Τομέας: 19/6/2023
  • Τομέας Υγείας του Παιδιού: 23/6/2023
 
Η ψηφοφορίες θα διεξαχθούν από 08:30 πμ έως 13:30 στις ως άνω ημερομηνίες αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος "Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ".