Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να εξεταστούν στο μάθημα  ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ να εγγραφούν υποχρεωτικά στην αντίστοιχη  «Πιστοποιημένη Αίθουσα Εξέτασης» στο MsTeams με βάση τον Αριθμό Μητρώου τους, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή των φοιτητών στις εξεταστικές αίθουσες επιτρέπεται ΑΥΣΤΗΡΑ μέχρι την Πέμπτη 23/9 11:59 μμ. Μετά την προθεσμία αυτή θα αλλάξει ο κωδικός στις αίθουσες και δεν θα επιτρέπεται η εγγραφή άλλων φοιτητών.

  • 5675 έως 6630: εγγραφή στην αίθουσα ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ Ι_ΚΛ.ΧΗΜΕΙΑ_ΣΕΠΤ21χρησιμοποιώντας τον κωδικό: wzehln4

 

  • 6631 έως 6776:εγγραφή στην αίθουσα ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ_ΚΛ.ΧΗΜΕΙΑ_ΣΕΠΤ21   χρησιμοποιώντας τον κωδικό: vat0thi

 

  • 6777 έως 7067: εγγραφή στην αίθουσα ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙΙ_ΚΛ.ΧΗΜΕΙΑ_ΣΕΠΤ21 χρησιμοποιώντας τον κωδικό:28efogc

Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η χρήση ανοικτής κάμερας (και μικροφώνου αν ζητηθεί) κατά τη διάρκεια της εξέτασης και οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις επιβεβαιώνουν ότι έχουν κάνει έλεγχο καλής λειτουργίας του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσουν και βέλτιστης σύνδεσης στο διαδίκτυο.

(Συστήνεται να χρησιμοποιείται ενσύρματη αντί ασύρματης σύνδεσης κι αν χρησιμοποιείται ασύρματη σύνδεση να είστε κοντά στην πηγή του σήματος κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Επίσης, συστήνεται να μην επιβαρύνεται εκείνη την  ώρα το δίκτυο που χρησιμοποιείτε με άλλες χρήσεις από άλλα μέλη της οικογένειάς σας για να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν καλύτερη και χωρίς τεχνικά προβλήματα διενέργεια των εξετάσεων.)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να ολοκληρώσετε τις εξετάσεις λόγω τεχνικού ή άλλου προβλήματος, θα γίνει προφορική εξέταση αμέσως μετά το πέρας της ηλεκτρονικής εξέτασης (σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με την κα Μαγκλάρα στο 26510-07818).

Οι εξετάσεις θα είναι γραπτές με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, σύντομων ερωτήσεων/απαντήσεων και ασκήσεων. Συστήνεται να έχετε δίπλα σας πρόχειρο χαρτί και αριθμομηχανή για σύντομους υπολογισμούς κλπ κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 30 λεπτά.

Στις 11:45 πμ τη μέρα της εξέτασης θα ενεργοποιηθεί μέσα σε κάθε ομάδα η Αίθουσα Εξέτασης (meeting) και θα πρέπει να πατήσετε join για να συνδεθείτε με αυτή. Θα ακολουθήσει έλεγχος ταυτοπροσωπίας με επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου θα ξεκινήσει η εξέταση.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα/ερώτηση σχετικά με τις εξετάσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μαγκλάρα (magklara@uoi.gr) ή την κα Γεωργίτση (pgeorgitsi@uoi.gr).

    

εκ του εργαστηρίου Κλινικής Χημείας