Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Θέσεις εργασίας

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 09 Ιουνίου 2021

 

Ανακοινώνονται οι προκηρύξεις για τις εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες και τις σχετικές αιτήσεις θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στα επισυναπτόμενα αρχεία.

 

Η εξέταση του μαθήματος "Γερμανικά για Ιατρικούς Σκοπούς" του ΄Β εξαμήνου μεταφέρεται για τις 22.06.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί γραπτώς μέσω της πλατφόρμας MSteams και ο κωδικός της αίθουσας είναι: fjtwq81
 
Οι διδάσκουσες 
Ιωάννα Κατερίνη
Μαρία Φέριγκ