Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 18 Μαϊος 2021

 

Παρακαλούνται όσοι θα συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος την επόμενη εβδομάδα 24, 26 και 28 Μαΐου 2021 να διαβάσουν προσεκτικά τις συνημμένες οδηγίες και να προσκομίσουν συμπληρωμένη την συνημμένη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος COVID-19 και τις τρεις ημέρες των εξετάσεων.

 

 

Προς

τα μέλη ΔΕΠ των  Τομέων του Τμήματος Ιατρικής

και τους Τομείς

-ΚΙΨΥ

-Λειτουργικό-Κλινικοεργαστηριακό

-Μορφολογικό-Κλινικοεργαστηριακό

-ΝΣΑΙ

-Παθολογικό

-Υγείας του Παιδιού

-Χειρουργικό

 

Κοινοποίηση

-Πρυτανεία

-Δ/νση Διοικητικού

 

Προκήρυξη εκλογών

Για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ιατρικής

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πράξη-Απόφαση

της Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του άρθρου 27, παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 6α του Ν. 4559/2018
  3. τις διατάξεις του άρθρου 98 και 114 του Ν. 4692/2020

Αποφασίζουμε

Α. Προκηρύσσουμε τις εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ιατρικής α) Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού, β) Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού, γ) Παθολογικού, δ) Χειρουργικού, ε) Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας, στ) Υγείας του Παιδιού και ζ) Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων, με θητεία από 1-9-2021 έως και 31-8-2022.

Β. Οι εκλογές θα διεξαχθούν για όλους τους τομείς στις 11 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 08:30 π.μ. έως 13:00 το μεσημέρι στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Ιατρικής.

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα από τις 13:30 το μεσημέρι έως 14:30 στον ίδιο χώρο.

Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Η ψηφοφορία είναι άμεση, μυστική και διεξάγεται με κάλπη (ξεχωριστή για κάθε τομέα).  Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από το όνομά του.

Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως την ίδια ημέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από την Πρόεδρο του Τμήματος.

 

Γ. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος) από Δευτέρα 24/5/2021 έως και Τετάρτη 2/6/2021 και ώρες από 09:00 π.μ. μέχρι τις 14:00.

 

Δ. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για την εκλογή στη θέση Διευθυντή Τομέα έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του οικείου Τομέα. Ο Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ, με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή ΠΜΣ, Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.

Ε. Το σώμα των εκλεκτόρων για τις εκλογές Διευθυντών των ως άνω Τομέων απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων των αντίστοιχων τομέων. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος

ΑΝΝΑ ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ