Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις

 

Η εξέταση του μαθήματος ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν να δηλώσουν συμμετοχή στο biology@uoi.gr  έως την Τρίτη 8/2/2022. 

 

Υπενθυμίζεται ότι για την συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται αρνητικό rapid test 48ώρου.

 

 

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα υποβάλλονται από Τρίτη 1/2/2022 και ώρα 00:01 πμ έως και Κυριακή 6/3/2022 και ώρα 23:59  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στον σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPTDpeQbSl2AJa4gh7xpTziQMwuzQLuuvA6a2NOi8Mt5304Q/viewform?usp=sf_link 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό Google, -εάν δεν έχουν-, ώστε να έχουν πρόσβαση στη φόρμα υποβολής της αίτησης (συνημμένο "οδηγίες δημιουργίας λογαριασμού Google").

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Μ.Δ.Ε. (μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι πτυχίων ή μεταπτυχιακών διπλωμάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής  υποχρεούνται  να προσκομίσουν βεβαίωση από τον ΔΟΑΤΑΠ αντιστοιχίας/ισοτιμίας με ελληνικά ΑΕΙ. Οι απόφοιτοι των τμημάτων Ιατρικής και οι απόφοιτοι τμημάτων πενταετούς φοιτήσεως  γίνονται δεκτοί για  εκπόνηση  διδακτορικής διατριβής κατ’ εξαίρεση, χωρίς Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο, εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.

Στη σχετική αίτηση (εδώ)   αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος και ο προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής. Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, φωτοτυπία ταυτότητας, αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας και προσχέδιο διδακτορικής διατριβής (παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες του συνημμένου αρχείου για την σύνταξη του προσχεδίου).

Σημειώνεται ότι αιτήσεις χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν  και να υπογράψουν την αίτηση εκπόνησης και στη συνέχεια να συγκεντρώσουν τα παρακάτω έγγραφα:

1) Αντίγραφο πτυχίου

2α) Πιστοποίηση ΔΟΑΤΑΠ για πτυχία αλλοδαπής

3) Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου

3α) Πιστοποίηση ΔΟΑΤΑΠ για μεταπτυχιακό τίτλο αλλοδαπής

4) Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας ΠΠΣ 

5)  Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας ΠΜΣ

6) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

7) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις)

8) Τίτλος πιστοποίησης γλωσσομάθειας

9) Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής (στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε οδηγίες σύνταξης του προσχεδίου)

H αίτηση και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα πρέπει να σκαναριστούν  σε ΕΝΑ ενιαίο αρχείο  PDF  με την ανωτέρω σειρά  ασπρόμαυρα, με ανάλυση όχι παραπάνω από 150dpi. Εναλλακτικά τα έγγραφα μπορούν να φωτογραφηθούν (με ανάλυση ΟΧΙ παραπάνω από 3 mega pixels). Το  ενιαίο  αρχείο θα μεταφορτωθεί στην φόρμα πατώντας το σχετικό κουμπί.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το όνομα του αρχείου θα είναι το επώνυμο και το όνομα του αιτούντα/ της αιτούσας, π.χ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ.pdf

Τέλος, πρέπει να γίνει ΥΠΟΒΟΛΗ (submit), πατώντας το σχετικό κουμπί.

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά: 26510 07924 (ώρες 11:00 έως 13:00).

Πληροφορίες για τεχνική βοήθεια: gianstam@uoi.gr 

 

 

Η εξέταση του μαθήματος ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ & ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ θα πραγματοποιηθεί την 18-02-2022, ώρα 9.00 πμ, στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας. H εξέταση θα είναι προφορική, με φυσική παρουσία και με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά της διάδοσης της COVID-19.
 
Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν να δηλώσουν τα στοιχεία τους στον παρακάτω σύνδεσμο, και στη συνέχεια, παρακαλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις στο e-course του μαθήματος.
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__iiInmtUNzIwODg0M1VTVzNVNk9LTDFLVkFEM1ZTTC4u

 
Η υπεύθυνη του μαθήματος
 
Βασιλική Μπούμπα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιατρικού Τμήματος  ότι η εξέταση του κατ΄ επιλογήν μαθήματος «Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση» θα γίνει την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14.00 δια ζώσης,  στην αίθουσα Σεμιναρίων της Κλινικής Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές προσέρχονται στις εξετάσεις με αρνητικό  rapid test 48ώρου.

 

 

Η εξέταση του μαθήματος "Ιατρική Χημεία" θα πραγματοποιηθεί στις 8-2-2022, 12 το μεσημέρι
 
Δηλώσεις συμμετοχής στην παρακάτω φόρμα έως την Πέμπτη, 3/2/2022

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KqW-CNNaJ0aVSV_zplZ2vuas8stsvEJAmJYlhjglNgFUNERJWEtWNUI0RzNaSkUzWkpFSVVSUEhLNi4u

 

 

Καλούνται οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής τους στο Τμήμα μας έως και την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:


1. "Κατεβάστε" από τον σύνδεσμο 
https://drive.google.com/file/d/1qSa3FMhKz6DJ3C0W_TbIlLfXg5gkvqo8/view?usp=sharing
την αίτηση εγγραφής
Εκτυπώστε την, συμπληρώστε και υπογράψτε την.

2. "Κατεβάστε" τη Δήλωση ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
https://drive.google.com/file/d/1wrLxrD1zZPrDeYG40dHi8lzCE7JRKqv5/view?usp=sharing
Εκτυπώστε την, συμπληρώστε και υπογράψτε την.

3. Σκανάρετε ή φωτογραφίζετε την αστυνομική σας ταυτότητα (και τις δύο όψεις)

4. Δημιουργήστε ΕΝΑ αρχείο PDF με όλα τα ανωτέρω έντυπα*

5. "Μπείτε" στη φόρμα υποβολής της αίτησης (απαιτείται λογαριασμός Google/gmail)** 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO7ieYX3JDypLX9-VLTJQsgRK7Ammz9CJ17eSyXZ0pih2-5g/viewform?usp=sf_link 

Συμπληρώστε όλα τα πεδία ακολουθώντας τις οδηγίες και υποδείξεις και μεταφορτώστε (ανεβάστε) το αρχείο pdf που έχετε φτιάξει.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
*Σαρώστε, ασπρόμαυρα, με ανάλυση όχι παραπάνω από 150dpi, σε ΕΝΑ αρχείο PDF τα έγγραφα που έχετε συγκεντρώσει. Εναλλακτικά τα έγγραφα μπορούν να φωτογραφηθούν (με ανάλυση ΟΧΙ παραπάνω από 3 mega pixels).  Για να δημιουργήσετε αρχείο PDF από φωτογραφίες των εγγράφων τοποθετήστε  κάθε φωτογραφία (ανά σελίδα) σε ένα κείμενο του WORD και αποθηκεύστε το ως PDF.    
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το όνομα του αρχείου PDF θα είναι το επώνυμο και το όνομά σας. Π.χ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ.pdf

**Αν δεν έχετε λογαριασμό Google/gmail μπορείτε να δημιουργήσετε έναν. Οδηγίες εδώ: 
https://med.uoi.gr/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=521_0dfb1112d5c6df1f141793acd05b0748&Itemid=186&lang=el 

 

 

Ανακοινώνεται ότι στις 31 Ιανουαρίου και ώρα 13:30 θα γίνει διαδικτυακή ενημέρωση (μέσω MSteams) για το πρόγραμμα Erasmus+ για τους φοιτητές Ιατρικής.

Ο σύνδεσμος υπάρχει στην συνημμένη αφίσα.

 

 

 

Η εξέταση του μαθήματος "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ" για τους επί πτυχίω φοιτητές θα πραγματοποιηθεί στις 8-2-2022, προφορικά στα γραφεία της Χειρουργικής στο Μεταβατικό κτήριο. 
Δηλώσεις συμμετοχής στην παρακάτω φόρμα:
 
 
 

 

Η εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος " Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου (Παιδοψυχιατρική)" του Ε΄ έτους θα διεξαχθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις να το δηλώσουν συμπληρώνοντας την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα μέχρι 30/1/2022 και ώρα 21:00.

https://forms.office.com/r/B5YJiLtkVW

 

O υπεύθυνος διδάσκων του μαθήματος

Κώστας Κώτσης

Επίκουρος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής

 

Τα μαθήματα της Αγγλικής Γλώσσας θα εξεταστούν όλα μαζί την Τετάρτη, 9/2/2022 στις 14.30, στις Αίθουσες 221 και 222 (Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Ισόγειο Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης, δίπλα από το κυλικείο). 

Όσοι προτίθεστε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις, παρακαλώ να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα το αργότερο έως και την Κυριακή, 06/02/2022.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs967zjpoFJwq0VY1V4d_IfCcVDw3WKllYx7nd8f7a8BhfTg/viewform

 

Η διδάσκουσα,

Θ. Τσελίγκα

Ε.Ε.Π. Αγγλικής Γλώσσας

E: thtselig@uoi.gr

Τ: 2651005948