Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις

Η Φοιτητική Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Φ.Ο.Ε.Α.), σε συνεργασία με τα δύο Νοσοκομεία της πόλης το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, διοργανώνει Eθελοντική Αιμοδοσία την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 και την Τρίτη 22 Μαρτίου και ώρες 11:30-14:00 στα γραφεία της Φ.Ο.Ε.Α., στο ισόγειο των Α΄ Φοιτητικών Εστιών, απέναντι από τη λέσχη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι ανάγκες για αίμα συνεχίζουν και η μόνη λύση είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, δηλαδή εσύ. Χρειάζεται μόνο 10 λεπτά για βοηθήσεις έως και 3 ανθρώπους.

Για να αιμοδοτήσεις χρειάζεται:   

 1. Να μην έχεις καταναλώσει αλκοόλ το προηγούμενο βράδυ.

 2. Να κοιμηθείς τουλάχιστον 6 ώρες.

 3. Το πρωί να φας ένα ελαφρύ γεύμα.

 4. Να μην καπνίσεις 1 ώρα πριν την αιμοδοσία.

 5. Να έχεις μαζί σου ΑΜΚΑ ή ταυτότητα.

 

 

Ανακοινώνεται η με αριθμ. πρωτ. 3092/14-3-2022 ανακοίνωση του Προέδρου του ΙΚΥ, καθώς και η με αριθμ. πρωτ. 3093/14-3-2022 Πρόσκληση 500 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας- Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό  Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στα συνημμένα αρχεία.

 

 

 

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία διοργανώνει συνέδριο που διεξάγεται στα Ιωάννινα στο διάστημα 14-16 Απριλίου 2022. Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου με ελεύθερη είσοδο.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του συνεδρίου θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το ακ. έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων – MIS 5161679», Κωδικό «83037» και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Σταύρο Νικολόπουλο, η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του εδαφίου 2 της παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 98 του Ν. 4547/2018 και την παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν.4559/2018 και σύμφωνα με τον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Συνεδρία αριθμ. 1075/14-10-2019), καθώς και την ΚΥΑ 558/10-02-2022 ως κάτωθι:

– Αντικείμενο ανταποδοτικής υποτροφίας:
Παροχή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα «Περιγραφή Μαθημάτων», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.
– Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας ορίζεται από την υπογραφή της έως την 30/09/2022.
– Το συνολικό ποσό μιας πλήρους ανταποδοτικής υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 1.300,00€. Μια πλήρης υποτροφία δύναται να κατατμηθεί σε δύο επιμέρους ισόποσες υποτροφίες των 650,00€, με απόφαση του αρμοδίου ,ανά περίπτωση, οργάνου σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 της ΚΥΑ 558/10-02-2022.
– Η απόδοση της υποτροφίας που αφορά στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε ένα (1) μόνο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Πραγματοποιείται εφάπαξ μετά την ορθή εκτέλεση του έργου του υποτρόφου (άρθρο 9 της ΚΥΑ 558/10-02-2022).

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής: 28-03-2022

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο αρχείο.

 

Ανακοινώνεται ότι οι βεβαιώσεις ολοκλήρωσης σπουδών (περάτωσης) θα αποσταλούν στους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022.

Η ορκωμοσία των τελειόφοιτων του Τμήματος Ιατρικής θα γίνει την Τετάρτη  23 Μαρτίου  2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων "Γ. Μυλωνάς" (πάνω από το φοιτητικό εστιατόριο).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν στις 10:00 π.μ. αρχικά στη Γραμματεία του Τμήματος για υπογραφή των πρωτοκόλλων ορκωμοσίας και στη συνέχεια το αργότερο έως 11:00  στην αίθουσα τελετών για την παραλαβή των τηβέννων.

 

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022 θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://classweb.uoi.gr από την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 έως και την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022.

Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να ελέγχουν τη σωστή υποβολή της δήλωσης. Προτείνεται η αποσύνδεση από το σύστημα και η επανασύνδεση, ώστε να διαπιστώνεται η έγκυρη υποβολή της δήλωσης στο χρονικό διάστημα που το σύστημα παραμένει ανοικτό, δηλαδή από 10/3/2022 έως και 24/3/2022.

Αφού υποβληθεί η δήλωση, παρακαλούμε να ελεγχθεί η κατάσταση δήλωσης, η οποία πρέπει να είναι «Υποβληθείσα» (όχι «Πρόχειρη»).

Οι επί πτυχίω μεταπτυχιακοί φοιτητές στο ίδιο χρονικό διάστημα θα υποβάλουν δύο (2) δηλώσεις μαθημάτων:

Στην πρώτη (2021-2022 ΕΑΡ) θα δηλώσουν τα μαθήματα που διδάσκονται/εξετάζονται κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο, ενώ στη δεύτερη (2021-2022 ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΑΡ) τα οφειλόμενα μαθήματα που διδάχθηκαν/εξετάστηκαν σε προηγούμενες περιόδους χειμερινών εξαμήνων (με την προϋπόθεση να έχουν δηλωθεί στο παρελθόν).

Σημειωτέον ότι οι επί πτυχίω φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

 

 

Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής θρηνεί από το απόγευμα του Σαββάτου την απώλεια ενός εκλεκτού μέλους του, του Επίκουρου Καθηγητή Ηρακλή Σακκά. Η απώλεια του γεμίζει με θλίψη κι οδύνη τους συναδέρφους και συνεργάτες του, καθώς και τον οικείο ακαδημαϊκό χώρο.

Ο Ηρακλής Σακκάς εντάχθηκε στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Λέκτορα το 2014 και εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου το 2019. Από τη στιγμή της ένταξής του ως και σήμερα επέδειξε απαράμιλλα ακαδημαϊκά προσόντα που ενίσχυσαν και προώθησαν τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα τόσο του ιδίου, όσο και του Εργαστηρίου. Όντας ανήσυχο επιστημονικό πνεύμα με νέα ερευνητικά ενδιαφέροντα επεδίωξε και πραγματοποίησε την μετεκπαίδευσή του σε ερευνητικό ινστιτούτο του εξωτερικού πάνω σε καινοτόμους τομείς της Μικροβιολογίας. Αφοσιωμένος στον ρόλο του ακαδημαïκού δασκάλου και χαρισματικός ως άνθρωπος έγινε δημοφιλής ανάμεσα στους φοιτητές της Ιατρικής, καθώς και ανάμεσα στους συναδέλφους του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, του Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα και του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο Ηρακλής Σακκάς ένας μετριοπαθής, μειλήχιος και ισορροπημένος άνθρωπος, αλλά και εξαίρετος ακαδημαïκός δάσκαλος υπηρέτησε ως ιατρός βιοπαθολόγος τον χώρο της Μικροβιολογίας σε όλα τα επίπεδα και έδωσε κίνητρο μέσα από τη διδασκαλία και την πράξη του σε πολλούς νέους ανθρώπους να ενδιαφερθούν για αυτό το επιστημονικό πεδίο. Το στίγμα που άφησε όλα αυτά τα χρόνια, σημαντικό και έντονο, θα παραμείνει ως παρακαταθήκη στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

 

Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Τμήμα Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Ο  Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι από σήμερα φτωχότερος. Η πρόωρη απώλεια του μέλους του Ηρακλή Σακκά, Επίκουρου Καθηγητή Μικροβιολογίας στέρησε το προσωπικό και τους φοιτητές από ένα ιδιαίτερα αγαπητό σε όλους συνάδελφο, ένα σεμνό και μειλίχιο άνθρωπο, ένα αφοσιωμένο ακαδημαϊκό δάσκαλο, έναν άξιο γιατρό και ερευνητή.

Ο Τομέας εκφράζει τη βαθειά θλίψη των μελών του για την απώλεια του συναδέλφου Ηρακλή Σακκά και τα θερμά συλλυπητήρια όλων στην οικογένειά του και τα αγαπημένα του πρόσωπα και αποφασίζει:

  • Να επιδοθεί το ψήφισμα αυτό στην οικογένειά του.
  • Να δημοσιευθεί το ψήφισμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο.
  • Να καταθέσει στη μνήμη του χρηματικό ποσό στο Σύλλογο Ασθενών με Νεοπλασία, Φίλων και Συγγενών  Βορειοδυτικής Ελλάδας “ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ”


Ιωάννινα, 7 Μαρτίου  2022

Η Διευθύντρια του Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού  Τομέα

Αναστασία Πολίτου

Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια

 

 

Με βαθιά οδύνη πληροφορηθήκαμε την πρόωρη απώλεια του αγαπητού συναδέλφου, Επίκουρου Καθηγητή Μικροβιολογίας, Ηρακλή Σακκά. Ο Ηρακλής Σακκάς υπήρξε εξαίρετος δάσκαλος, λαμπρός επιστήμονας και γιατρός. Θα τον θυμόμαστε πάντα για το υψηλό ακαδημαϊκό ήθος του, την πραότητα και ευγένεια του χαρακτήρα του, την αφοσίωση του στη διδασκαλία και την αγάπη του για την ιατρική επιστήμη. Η ακαδημαϊκή μας οικογένεια είναι από σήμερα φτωχότερη. 
 
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
 
Η κηδεία του θα γίνει αύριο Τρίτη, 8-3-2022 στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Περιβλέπτου, στις τέσσερις το απόγευμα.
 

 

Immunity Project

Η HelMSIC διοργανώνει για πρώτη φορά φέτος το πρόγραμμα Immunity Project το οποίο αποτελείται από μια δια ζώσης ημερίδα και μια δράση δρόμου (Street Action).

Πιο συγκεκριμένα:

Ημερίδα

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει εκπαιδευτικές ομιλίες από μέλη ΔΕΠ του πανεπιστημίου, δύο βιωματικά workshops και ένα training ομοταγούς εκπαίδευσης (peer education training). Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Μαρτίου στις 15:00 στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου.

Peer Education Training

Στο πρώτο στάδιο τoυ Immunity Project θα πραγματοποιηθεί και ένα training ομοταγούς εκπαίδευσης, που θα αφορά την επικοινωνία με τον ασθενή και το κοινό,  για την προώθηση επιχειρημάτων για τον εμβολιασμό. Το training ομοταγούς εκπαίδευσης θα παραδοθεί από κατάλληλα εκπαιδευμένους φοιτητές Ιατρικής, μέλη HelMSIC.

Street Action

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει ένα Street Action. Σε αυτό, όσα άτομα παρακολούθησαν ολόκληρο το πρώτο στάδιο, θα ενημερώσουν το ευρύ κοινό στην οδό Μιχαήλ Αγγέλου το Σάββατο 12 Μαρτίου από τις 10:00.

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;

Το Immunity Project αποσκοπεί στα ακόλουθα:

  • Την εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής σε πρακτικές εμβολιασμού και επιχειρήματα υπέρ των εμβολίων
  • Την αναγνώριση από τους φοιτητές Ιατρικής του ρόλου τους στην επιστημονικά ορθή ενημέρωση του κοινού και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας
  • Την ορθή ενημέρωση του κοινού για τα εμβόλια και την ανοσοποίηση
  • Την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια διαφόρων κοινών εμβολίων

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες Ιατρικής όλων των ετών. Για το πρώτο στάδιο δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ατόμων, ενώ στο training και την δράση δρόμου θα γίνει επιλογή 25 συμμετεχόντων.

Κόστος

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

 

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται προεγγραφή στην παρακάτω φόρμα.

https://www.helmsic.gr/immunity-app/