Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Σημαντικές ανακοινώσεις

 

Λαμβάνοντας υπόψη την καταληκτική προθεσμία της προκήρυξης για θέσεις ιατρών υπαίθρου (αγροτικοί ιατροί) στις 16 Μαρτίου 2020, αποφασίστηκε η Γραμματεία να διεκπεραίωσει με προτεραιότητα τις βεβαιώσεις περάτωσης σπουδών.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν υπέβαλαν ακόμη ηλεκτρονικά την αίτηση τους, να την αποστείλουν το συντομότερο δυνατό, όπως ακριβώς περιγράφεται στην προηγούμενη ανακοίνωση και επαναλαμβάνεται στην παρούσα, προκειμένου να λάβουν τη βεβαίωση περάτωσης από αύριο 13-3-2020.

Με βάση των μέτρων που ελήφθησαν για την πρόληψη εξάπλωσης του κοροναϊού COVID-19 (ΦΕΚ 783/Β/10-3-2020) οι βεβαιώσεις περάτωσης θα χορηγηθούν από το Τμήμα Ιατρικής από 13-3-2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

 1. Οι αιτήσεις (επισυνάπτεται αίτηση) για τη χορήγηση των βεβαιώσεων θα υποβληθούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας medgram@uoi.gr από  11-3-2020 έως και 15-3-2020* με θέμα «Βεβαίωση Περάτωσης_ΟΝΟΜΑ».
 2. Την αίτηση θα συνοδεύει υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση), με την οποία ο φοιτητής θα ζητά να του χορηγηθεί η βεβαίωση ηλεκτρονικά σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα καθορίζει (ευανάγνωστα) στην αίτησή του και στην υπεύθυνη δήλωση. Επίσης θα δηλώνει ότι οφείλει να ενημερώσει τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι έλαβε την βεβαίωση. Σε περίπτωση που κάποιος δεν λάβει την βεβαίωση οφείλει με δική του ευθύνη να ενημερώσει τη Γραμματεία του Τμήματος με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα.
 3. Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ από σκαναρισμένη αστυνομική ταυτότητα (και από τις δύο όψεις) ή διαβατήριο και σκαναρισμένη ακαδημαϊκή ταυτότητα (και από τις δύο όψεις).
 4. Συμπλήρωση δήλωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων βάσει του Ν.4624/19 (επισυνάπτεται).

Αιτήσεις που δεν θα πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα απορρίπτονται.

 

*Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι όποιος επιθυμεί να παραλάβει την βεβαίωση αύριο, 13-3-2020, πρέπει να υποβάλει την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως αύριο Παρασκευή και ώρα 13:00).

 

 

 

Για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 η επικοινωνία με την Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής και η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά, 

Σε περίπτωση που το θέμα δεν μπορεί να διευθετηθεί με τους παραπάνω τρόπους θα καθορίζεται ραντεβού μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμόδια υπάλληλο.

 • Φοιτητικά θέματα: κα Ζάρρα, 26510 07481
 • Θέματα μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων: κα Σακελλαρίδη, 26510 07521
 • Θέματα αρχείου και πρωτοκόλλου: κα Χασκή, 26510 07436
 • Θέματα μητρώου ΑΠΕΛΛΑ, εκλεκτορικά για θέσεις μελών ΔΕΠ: κα Ρώιμπα 26510 07246
 • Προϊσταμένη Γραμματείας: κα Καπιτοπούλου, 26510 07201

 

Συνίσταται  αυστηρή τήρηση της παραπάνω οδηγίας για λόγους δημόσιας υγείας.

 

 

Με βάση των μέτρων που ελήφθησαν για την πρόληψη εξάπλωσης του κοροναϊού COVID-19 (ΦΕΚ 783/Β/10-3-2020) οι βεβαιώσεις περάτωσης θα χορηγηθούν από το Τμήμα Ιατρικής στις 17-3-2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

 

 1. Οι αιτήσεις (επισυνάπτεται αίτηση) για τη χορήγηση των βεβαιώσεων θα υποβληθούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας medgram@uoi.gr από σήμερα 11-3-2020 έως και 15-3-2020 με θέμα «Βεβαίωση Περάτωσης_ΟΝΟΜΑ».
 2. Την αίτηση θα συνοδεύει υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση) με την οποία ο φοιτητής θα ζητά να του χορηγηθεί η βεβαίωση ηλεκτρονικά σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα καθορίζει (ευανάγνωστα) στην αίτησή του και στην υπεύθυνη δήλωση. Επίσης θα δηλώνει ότι οφείλει να ενημερώσει τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι έλαβε την βεβαίωση. Σε περίπτωση που δεν λάβει την βεβαίωση στην προκαθορισμένη ημερομηνία (17-3-2020) οφείλει με δική του ευθύνη να ενημερώσει τη Γραμματεία του Τμήματος με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι δεν την έλαβε, προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα.
 3. Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ από σκαναρισμένη αστυνομική ταυτότητα (και από τις δύο όψεις) ή διαβατήριο και σκαναρισμένη ακαδημαϊκή ταυτότητα (και από τις δύο όψεις).
 4. Συμπλήρωση δήλωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων βάσει του Ν.4624/19 (επισυνάπτεται).

Αιτήσεις που δεν θα πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα απορρίπτονται.

 

 

Ανακοινώνεται ότι με βάση Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 783/Β/10-3-2020) απαγορεύεται προσωρινά (μεταξύ άλλων) η λειτουργία των ανώτατων ιδρυμάτων για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020. 

Η απαγόρευση αφορά στο εκπαιδευτικό έργο (διδασκαλία σε αίθουσες, εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις). Επίσης απαγορεύεται για το παραπάνω διάστημα η λειτουργία των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται: α) οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες, καθώς και, κατά περίπτωση, β) οι ερευνητικές δραστηριότητες, γ) η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και δ) η λειτουργία των εστιών στέγασης.

 

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την αναπλήρωση των μαθημάτων.

 

 

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα ενημέρωσης στους φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής  με θέμα «Επιδημία COVID-19» θα διεξαχθούν ως εξής:

ΤΡΙΤΗ  10-03-2020

ΕΤΟΣ

ΧΩΡΟΣ

10.00 - 11.00

Γ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

11.00 - 12.00

Α

12.00 - 13.00

Β

     

            ΠΕΜΠΤΗ 12-03-2020

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

18.00-19.00

Δ

 

Για το Ε' και ΣΤ' έτος θα ακολουθήσει άλλη ανακοίνωση.

 

Με βάση τα μέτρα για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού, συστήνεται οι φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής να αποφεύγουν την προσέλευσή τους στη Γραμματεία. Παρακαλούνται να επικοινωνούν πρωτίστως και για οποιοδήποτε θέμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (medgram@uoi.gr) και κατά δεύτερο τηλεφωνικά (τηλ. για φοιτητικά θέματα 26510 07481, τηλ. για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών διατριβών 265100 7521, τηλ. για θέματα αρχείου και πρωτοκόλλου 26510 07436).

 

 

 

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί με την εξάπλωση του SARS-CoV-2 (κορωνοϊού) και στη χώρα μας, και με βάση τα ως τώρα επιδημιολογικά δεδομένα, παρακαλείσθε να ενημερωθείτε από την σχετική ανακοίνωση της Πρυτανείας και να ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

Ειδικότερα για το Τμήμα Ιατρικής σας ενημερώνουμε ότι βρισκόμαστε σε επικοινωνία και με την Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και τους Διευθυντές Κλινικών και Εργαστηρίων.

Είναι ύψιστη προτεραιότητα όλων μας να διαφυλαχθεί η υγεία τόσο των φοιτητών μας, όσο και των ασθενών και του λοιπού προσωπικού του ΠΓΝΙ και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι ανατέθηκε στην κα Ευαγγελία Ντζάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Υγιεινής με ιδιαίτερη έμφαση στην Επιδημιολογία, σχετικό δίωρο μάθημα ενημέρωσης με θέμα «Επιδημία COVID-19» για όλους τους φοιτητές του Τμήματος (σε κάθε έτος ξεχωριστά και κατά ομάδες). Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Συνιστάται να παρακολουθείτε τις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ για την εξέλιξη της επιδημίας, καθώς και τις σχετικές ενημερώσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέχρι νεωτέρας.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Ανακοίνωση

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία του αριθμ. 1585/05-03-2020 έχοντας υπόψη του τη νεώτερη εξελισσόμενη κατάσταση της επιδημίας neos-koronaios-covid-19 και την εκπεφρασμένη ανησυχία της επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία και μετά από ενημέρωση από την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή, ύστερα από συζήτηση μεταξύ των μελών του ομόφωνα αποφασίζει τα εξής:

 1. Προτείνει στους δικαιούχους του προγράμματος Erasmus+ (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, προσωπικό Πανεπιστημίου κ.λπ.), οι οποίοι αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν τη μετακίνηση, μετά την επιστροφή τους να παραμείνουν για 14 ημέρες στην οικία τους, κάνοντας χρήση υποχρεωτικά αναρρωτικής ή κανονικής άδειας για να διαφυλαχθεί η Δημόσια Υγεία. Για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Ιδρύματος, συνιστάται να βρίσκονται σε επικοινωνία με την αντίστοιχη Υπηρεσία που ανήκουν, ώστε να διεκπεραιώνουν τις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις από την οικία τους.
 2. Προτείνει στους δικαιούχους του προγράμματος Erasmus+ (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, προσωπικό Πανεπιστημίου κ.λπ.), οι οποίοι δεν επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τη μετακίνησή τους ή βρίσκονται ήδη σε κινητικότητα και επιθυμούν να τη διακόψουν, να κάνουν χρήση της ρήτρας ανωτέρας βίας για την αποζημίωσή τους από το ΙΚΥ, εφόσον καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον υπάρχει η έγκριση του ΙΚΥ.
 3. Αναστέλλονται όλες οι εισερχόμενες κινητικότητες προσωπικού και φοιτητών, μέχρι νεωτέρας.
 4. Αναστέλλονται οι μετακινήσεις στο εξωτερικό όλων των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματός μας σε πληγείσες περιοχές.
 5. Αναστέλλονται οι επισκέψεις των σχολικών μονάδων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 6. Αναστέλλονται οι εκπαιδευτικές εκδρομές των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 7. Αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες (Σεμινάρια, Ημερίδες, Συμπόσια κ.λπ.), μέχρι νεωτέρας.
 8. Συστήνεται να αποφεύγεται ο συνωστισμός και οι συνεργασίες να πραγματοποιούνται με άλλο τρόπο (τηλεφωνική επικοινωνία, e-mail κ.λπ. εφόσον είναι εφικτό).
 9. Συνιστάται σε όσους δεν ακυρώσουν τις προγραμματισμένες μετακινήσεις τους να παρακολουθούν τις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/) για την εξέλιξη της επιδημίας.

Σε κάθε περίπτωση συνιστάται να παρακολουθείτε τις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/) για την εξέλιξη της επιδημίας καθώς και τις σχετικές ενημερώσεις δια του ιστοτόπου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (www.uoi.gr), μέχρι νεωτέρας.

Ιωάννινα, 6 Μαρτίου 2020
Από την Πρυτανεία

 

 

 

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι στο εαρινό εξάμηνο ξεκινά  ένα νέο μάθημα επιλογής, το μάθημα «Ανθρωπιστικά Θέματα στην  Ιατρική Εκπαίδευση» που έχει ενταχθεί στο 4ο εξάμηνο σπουδών (για φοιτητές/τριες από το 2ο έτος και μεγαλύτερων ετών). Παρόμοια μαθήματα περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών των Ιατρικών Σχολών τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού και ευελπιστούμε ότι θα διευρύνει τις επιλογές των φοιτητών/τριών μας και θα συμβάλει στη σύγχρονη ιατρική εκπαίδευση. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες στην Ιατρική επάγουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης και αναλυτικής συλλογιστικής, παρέχουν διορατικότητα για τις ανθρώπινες καταστάσεις, την ασθένεια και τον πόνο, αντίληψη των υποχρεώσεων απέναντι στον εαυτό και στους άλλους.

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση ευρύτερης αντίληψης του ιατρικού λειτουργήματος, μέσω της έκθεσης σε ανθρωποκεντρικές ματιές και της αποκάλυψης άλλων προοπτικών της υγείας, της ασθένειας, του στίγματος, του φυσιολογικού και του παθολογικού.

Το περίγραμμα του μαθήματος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ιατρικής.

Η πρώτη συνάντηση προγραμματίζεται για την Τετάρτη 11 Μαρτίου, ώρα 14.00 στην Αίθουσα Εργαστηριακών Ασκήσεων του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής.

 

Οι υπεύθυνες του μαθήματος

Άννα Μπατιστάτου, Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας

Μαρίκα Σύρρου, Καθηγήτρια Γενικής Βιολογίας - Ιατρικής Γενετικής

 

 

 

Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία του Τμήματος Ιατρικής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:30 το πρωί. Οι βεβαιώσεις περάτωσης θα δίδονται από Τρίτη, 17 Μαρτίου και από 08:00 το πρωί στη Γραμματεία του Τμήματος.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι την ημέρα της ορκωμοσίας να προσέλθουν στη Γραμματεία από 08:30 έως και 09:00 το πρωί, προκειμένου να υπογράψουν το πρωτόκολλο ορκωμοσίας.