Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Σημαντικές ανακοινώσεις

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεχίζεται κανονικά η εξ αποστάσεως διδασκαλία, και με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρωθεί το ακαδημαϊκό εξάμηνο, σε όσα μαθήματα αυτό είναι εφικτό.

Από την 25η Μαΐου 2020 θα υπάρχει δυνατότητα να πραγματοποιούνται διά ζώσης κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου του Τμήματός μας ποικίλουν σημαντικά και για καθένα από αυτά θα σχεδιαστεί ξεχωριστά ο τρόπος διδασκαλίας. Η τελική απόφαση του Τμήματος μας θα ανακοινωθεί ως το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Επιτροπής Σπουδών, των Τομέων, των υπεύθυνων διδασκόντων και των φοιτητών-εκπροσώπων των ετών.

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των ετών που δεν έχουν αποστείλει τις απόψεις τους, να τις αποστείλουν έως και την Τετάρτη 6 Μαΐου 2020 στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mkapitop@uoi.gr .

 

 

Ανακοινώνεται ότι αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα υποβάλλονται από τη Δευτέρα 4/5/2020 και ώρα 10.00 πμ έως και την Παρασκευή 5/6/2020 και ώρα 13.00 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στον σύνδεσμο https://forms.gle/Wktnxc2KM8NAfLhs5. Επισημαίνουμε ότι η φόρμα θα ανοίξει τη Δευτέρα 4/5/2020 και ώρα 10:00 πμ. και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό Google (υπάρχουν σχετικές οδηγίες στο συνημμένο αρχείο).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Μ.Δ.Ε. (μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι πτυχίων ή μεταπτυχιακών διπλωμάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση από τον ΔΟΑΤΑΠ αντιστοιχίας/ισοτιμίας με ελληνικά ΑΕΙ. Οι απόφοιτοι των τμημάτων Ιατρικής και οι απόφοιτοι τμημάτων πενταετούς φοιτήσεως γίνονται δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατ’ εξαίρεση, χωρίς Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. άλλων τμημάτων. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο, εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.

Στη σχετική αίτηση (επισυνάπτεται) αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος και ο προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής. Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, φωτοτυπία ταυτότητας, αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας και προσχέδιο διδακτορικής διατριβής.

 

Σημειώνεται ότι αιτήσεις χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.

   

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν  και να υπογράψουν την αίτηση εκπόνησης και στη συνέχεια να συγκεντρώσουν τα παρακάτω έγγραφα:
 
1) Αίτηση εκπόνησης
2) Αντίγραφο πτυχίου
2α) Πιστοποίηση ΔΟΑΤΑΠ για πτυχία αλλοδαπής
3) Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου
3α)Πιστοποίηση ΔΟΑΤΑΠ για μεταπτυχιακό τίτλο αλλοδαπής
4) Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας ΠΠΣ 
5)  Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας ΠΜΣ
6) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
7) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις)
8) Τίτλος πιστοποίησης γλωσσομάθειας
9) Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
 
H αίτηση και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα πρέπει να σκαναριστούν σε ΕΝΑ ενιαίο αρχείο  PDF με την ανωτέρω σειρά ασπρόμαυρα, με ανάλυση όχι παραπάνω από 150dpi. Εναλλακτικά τα έγγραφα μπορούν να φωτογραφηθούν (με ανάλυση ΟΧΙ παραπάνω από 3 mega pixels) Το ενιαίο αρχείο θα μεταφορτωθεί στην φόρμα πατώντας το σχετικό κουμπί.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το όνομα του αρχείου θα είναι το επώνυμο και το όνομα του/της αιτούντα/αιτούσας, π.χ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ.pdf
 
Τέλος, πρέπει να γίνει ΥΠΟΒΟΛΗ (submit), πατώντας το σχετικό κουμπί.
 
 
Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά: 26510 07521 (ώρες 11:00 πμ έως 13:00).
 
Πληροφορίες για τεχνική βοήθεια:gianstam@uoi.gr 
 
 
 

 

Ανακοινώνεται ότι για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 η επικοινωνία με την Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής και η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά, μέχρι νεωτέρας. 

Σε περίπτωση που το θέμα δεν μπορεί να διευθετηθεί με τους παραπάνω τρόπους θα καθορίζεται ραντεβού μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμόδια υπάλληλο.

 • Φοιτητικά θέματα: κα Ζάρρα, 26510 07481
 • Θέματα μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων: κα Σακελλαρίδη, 26510 07521
 • Θέματα αρχείου και πρωτοκόλλου: κα Χασκή, 26510 07436
 • Θέματα μητρώου ΑΠΕΛΛΑ, εκλεκτορικά για θέσεις μελών ΔΕΠ: κα Ρώιμπα 26510 07246
 • Προϊσταμένη Γραμματείας: κα Καπιτοπούλου, 26510 07201

Συνίσταται  αυστηρή τήρηση της παραπάνω οδηγίας για λόγους δημόσιας υγείας.

 

 

Ανακοινώνεται ότι από αύριο Τρίτη, 28 Απριλίου έως και την Παρασκευή, 1η Μαΐου 2020 θα ανοίξει εκ νέου το σύστημα classweb προκειμένου να δηλώσουν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου οι φοιτητές που ΔΕΝ υπέβαλαν δήλωση στο αρχικό διάστημα υποβολής δηλώσεων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να δηλώσουν τα μαθήματα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

Οι δηλώσεις μαθημάτων του Τμήματός μας για το ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020 θα ανοίξουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://classweb.uoi.gr 

Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές οφείλουν να ελέγχουν τη σωστή υποβολή της δήλωσής τους. Προτείνεται η αποσύνδεση από το σύστημα και επανασύνδεση, ώστε να διαπιστώνεται η έγκυρη υποβολή της δήλωσης. Επίσης προτείνεται επανέλεγχος για τη διαπίστωση της έγκυρης υποβολής της δήλωσης μαθημάτων στο χρονικό διάστημα που το σύστημα παραμένει ανοικτό, δηλαδή από 28-4-2020 έως και 1-5-2020.

Παρακαλούνται οι φοιτητές αφού αποστείλουν τη Δήλωση να ελέγξουν και να διαπιστώσουν, εάν η κατάσταση της δήλωσης χαρακτηρίζεται ως "Υποβληθείσα".

Οι φοιτητές του δευτέρου εξαμήνου θα δηλώσουν τα τέσσερα  Υποχρεωτικά  (4) μαθήματα εκ των οποίων το ένα είναι η Γλώσσα (από την οποία μπορείτε να επιλέξετε μία (1) εκ των τριών (3) που είναι διαθέσιμα). Οι φοιτητές όλων των άλλων εξαμήνων, ανεξάρτητα από το Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθούν, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών εαρινών εξαμήνων και τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου.

Οι επί πτυχίω φοιτητές στο ίδιο χρονικό διάστημα θα κάνουν δύο (2) δηλώσεις μαθημάτων. Στην πρώτη (2019-2020 ΕΑΡ) θα δηλώσουν τα μαθήματα που διδάσκονται/εξετάζονται κατά το τρέχον εξάμηνο, ενώ στη δεύτερη (2019-2020 ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΑΡ), τα οφειλόμενα μαθήματα που διδάχθηκαν/εξετάστηκαν σε προηγούμενες περιόδους χειμερινό  εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-2019 (πτυχιακή εξεταστική). 

 

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 10 Απριλίου έως και 26 Απριλίου 2020. Σημειώνεται ότι δεν δύναται να υπάρξει παρέκκλιση από την εν λόγω προθεσμία.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατ' οίκον παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων κάθε φοιτητής οφείλει να δηλώσει μέσω του πληροφοριακού συστήματος "ΕΥΔΟΞΟΣ" τον τόπο παράδοσης στον οποίο επιθυμεί να του παραδοθούν τα διδακτικά συγγράμματα που έχει επιλέξει.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό συνημμένο έγγραφο του Υπουργείου.

 

 

 

Ανακοινώνεται ότι λόγω της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η τελετή ορκωμοσίας των τελειόφοιτων του Τμήματος Ιατρικής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι με ηλεκτρονικό τρόπο. 

Οι τελειόφοιτοι έχουν ενημερωθεί για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ορκωμοσίας.

 

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων του Τμήματός μας για το ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020 θα ανοίξουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://classweb.uoi.gr από  

ΠΕΜΠΤΗ  9 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020.

Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές οφείλουν να ελέγχουν τη σωστή υποβολή της δήλωσής τους. Προτείνεται η αποσύνδεση από το σύστημα και επανασύνδεση, ώστε να διαπιστώνεται η έγκυρη υποβολή της δήλωσης. Επίσης προτείνεται επανέλεγχος για τη διαπίστωση της έγκυρης υποβολής της δήλωσης μαθημάτων στο χρονικό διάστημα που το σύστημα παραμένει ανοικτό, δηλαδή από 09/04/2020 έως και 22/04/2020.

Παρακαλούνται οι φοιτητές αφού αποστείλουν τη Δήλωση να ελέγξουν και να διαπιστώσουν, εάν η κατάσταση της δήλωσης χαρακτηρίζεται ως "Υποβληθείσα".

Οι φοιτητές του δευτέρου εξαμήνου θα δηλώσουν τα τέσσερα  Υποχρεωτικά  (4) μαθήματα εκ των οποίων το ένα είναι η Γλώσσα (από την οποία μπορείτε να επιλέξετε μία (1) εκ των τριών (3) που είναι διαθέσιμα). Οι φοιτητές όλων των άλλων εξαμήνων, ανεξάρτητα από το Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθούν, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών εαρινών εξαμήνων και τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου.

Οι επί πτυχίω φοιτητές στο ίδιο χρονικό διάστημα θα κάνουν δύο (2) δηλώσεις μαθημάτων. Στην πρώτη (2019-2020 ΕΑΡ) θα δηλώσουν τα μαθήματα που διδάσκονται/εξετάζονται κατά το τρέχον εξάμηνο, ενώ στη δεύτερη (2019-2020 ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΑΡ), τα οφειλόμενα μαθήματα που διδάχθηκαν/εξετάστηκαν σε προηγούμενες περιόδους χειμερινό  εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-2019 (πτυχιακή εξεταστική).            

                                            

 

 

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Αγαπητές και  αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Ζούμε και εργαζόμαστε σε καιρό πανδημίας, υπό συνθήκες πρωτόγνωρες και δύσκολες. Ακολουθούμε τις οδηγίες των επίσημων οργάνων της πολιτείας και εφαρμόζουμε τα μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου διάδοσης του κορωναϊού. Επιπλέον, πολλοί από εμάς βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Εκτός από γιατροί και επιστήμονες είμαστε πρωτίστως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και η διδασκαλία των φοιτητών είναι το κύριο μέλημά μας. Το εαρινό εξάμηνο έχει ήδη αρχίσει και καλούμαστε να εφαρμόσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η περιορισμένη ως τώρα εμπειρία μας είναι ενθαρρυντική. Ακούσαμε τις προτάσεις όλων των διδασκόντων/υπευθύνων μαθημάτων και τους φοιτητές, που είτε μεμονωμένα είτε μέσω των εκπροσώπων του έτους τους επικοινώνησαν μαζί μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Ιατρικής συνεδρίασε (αριθ. συνεδρ. 282/26-3-2020) παρουσία της Συντονίστριας της Επιτροπής Σπουδών και προτείνει στην παρούσα φάση τα ακόλουθα:

 • Αναγνωρίζουμε ότι λόγω των ειδικών συνθηκών που ζούμε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι επιβεβλημένη, ωστόσο δεν μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως την διδασκαλία κανενός μαθήματος.
 • Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των μαθημάτων και των γνωστικών αντικειμένων. Στα περισσότερα μαθήματα του Τμήματός μας, αν όχι σε όλα, είναι απαραίτητη και η φυσική παρουσία (κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις) για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μέσα στο εξάμηνο.
 • Επιπλέον, ο φόρτος εργασίας πολλών μελών ΔΕΠ αυτή τη συγκεκριμένη δύσκολη περίοδο είναι μεγάλος, και δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητά τους στις συγκεκριμένες ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 • Έτσι, κυρίως στα κλινικά και κλινικο-εργαστηριακά μαθήματα, θα δοθεί έμφαση στην ασύγχρονη διδασκαλία, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-course. (πχ ανάρτηση βίντεο ή διαφανειών με ηχογραφημένη διάλεξη, καθώς και παρουσίαση κλινικών περιστατικών κ.α.). Όπου είναι εφικτό θα γίνεται και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, μέσω του Προγράμματος MSTeams.
 • Θα υπάρχει μέριμνα και για τους φοιτητές που δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα, κυρίως μέσω ενίσχυσης της ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Θα ακολουθήσουν και φροντιστηριακές ασκήσεις, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και αν κριθεί απαραίτητο.
 • Σχετικά με τις κλινικές ομάδες, αποφασίστηκε τα μαθήματα εξ αποστάσεως, της νέας ομάδας, όπου αυτά προσφέρονται, να αρχίσουν από Δευτέρα 30/3. Με πρόγραμμα που θα διαμορφώσουν οι υπεύθυνοι/διδάσκοντες θα καλυφθούν τα κενά διδασκαλίας που προέκυψαν τις προηγούμενες εβδομάδες.
 • Διδακτικό υλικό για ασύγχρονη εκπαίδευση, καθώς κι όλες οι ενημερώσεις για κάθε μάθημα θα αναρτώνται στο e-course. Μεταξύ των μαθημάτων ο τρόπος διδασκαλίας διαφέρει, γι' αυτό παρακαλούμε να ανατρέχετε συχνά στο e-course για επικαιροποιημένες πληροφορίες, αλλαγές κλπ.
 • Τέλος, καθώς ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, μαθήματα θα γίνουν και την Μεγάλη Δευτέρα έως και Μεγάλη Τετάρτη (13 έως και 15/4), ενώ μετά το Πάσχα τα μαθήματα θα αρχίσουν από Τετάρτη 22 Απριλίου.

 

Ας συνεχίσουμε λοιπόν το εαρινό μας εξάμηνο με προσήλωση στην εκπαίδευση των φοιτητών μας.

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγήτρια Άννα Μπατιστάτου

 

 

Αγαπητές μας φοιτήτριες,

Αγαπητοί μας φοιτητές,

 

Η παγκόσμια κοινότητα ζει πρωτοφανείς ημέρες, αυτές της πανδημίας COVID-19. Σε αυτήν τη περίοδο της αβεβαιότητας είναι πολύ συχνή η ανησυχία, τα συναισθήματα αγωνίας, θλίψης, φόβου, απογοήτευσης και ματαίωσης. Κάθε άνθρωπος παλεύει να βρει την ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες του και τις ανάγκες της κοινωνίας. Τα σχέδια όλων μας ανατράπηκαν. Το εαρινό μας εξάμηνο δεν εξελίχθηκε όπως το είχαμε προγραμματίσει. Αν και είμαστε σε απόσταση, όλο αυτό το ζούμε όλοι μαζί. Δουλέψαμε σκληρά για να οργανώσουμε την εκπαίδευσή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ για την ευελιξία που δείξατε στην απαραίτητη αλλαγή του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, για την προθυμία σας στην συμμετοχή των εξ αποστάσεως μαθημάτων, για την ζωντανή παρουσία σας στην άλλη άκρη του υπολογιστή. Ένα από τα ισχυρά πλεονεκτήματα της Ιατρικής μας είναι οι δια ζώσης μεταξύ μας αλληλεπιδράσεις. Όμως παραδόξως βλέπουμε να δημιουργούνται ισχυροί δεσμοί ακόμα και από απόσταση, μέσα σε αυτή τη δίνη.  Είμαστε υπερήφανοι που αντιμετωπίζετε κάθε πρόκληση και κατακτάτε κάθε κορυφή.

Η πανδημία που ζούμε δεν είναι η μόνη απρόσμενη πρόκληση που αντιμετώπισε η ανθρωπότητα. Από την ιστορία γνωρίζουμε ότι οι δύσκολοι καιροί επάγουν την αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια, την γενναιοδωρία, την κατανόηση και γεννούν την ελπίδα. Από την ιστορία πάλι, γνωρίζουμε ότι ακόμα και οι πιο σκοτεινές εποχές είναι παροδικές. Όταν και η τωρινή κατάσταση γίνει παρελθόν, θα μπορέσουμε τότε να επουλώσουμε τις πληγές από την μακροχρόνια απόσταση μεταξύ μας, των διδασκόντων και των διδασκομένων. Θα επανέλθουμε στις αίθουσες διδασκαλίας, στα εργαστήρια, στις κλινικές, στην βιβλιοθήκη, στο γεφυράκι, στο αίθριο, στις γενικές συνελεύσεις, στις τελετές ορκωμοσίας. 

Αναλογιστείτε ότι σε λίγους μήνες, σε λίγα χρόνια, θα ανήκετε κι εσείς στο ιατρικό δυναμικό και, όπως τώρα οι καθηγητές σας, θα καλείστε να συγκρατήσετε την θανατηφόρα ορμή κάθε νόσου και κάθε πανδημίας. Μόνη απαραίτητη πυξίδα όλων μας το «ωφελέειν ή μη βλάπτειν» του Ιπποκράτη.

Μην ξεχνάτε, όσο μένετε σπίτι, να ακολουθείτε ένα πρόγραμμα που εσείς θα διαμορφώσετε. Παρακολουθείστε τα μαθήματά σας, μελετήστε, κάνετε δραστηριότητες που σας αρέσουν και σας δίνουν χαρά. Μοιραστείτε τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τις γνώσεις σας με την οικογένειά σας, τους φίλους σας και εμάς.

Να φροντίζετε τους εαυτούς σας και τους γύρω σας.  

Με την σιγουριά ότι οι δύσκολες μέρες θα περάσουν

 

Καθηγήτρια Άννα Μπατιστάτου

Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

 

 

Για το χρονικό διάστημα από 26.3.2020 έως και 10.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 η επικοινωνία με την Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής και η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά, 

Σε περίπτωση που το θέμα δεν μπορεί να διευθετηθεί με τους παραπάνω τρόπους θα καθορίζεται ραντεβού μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμόδια υπάλληλο.

 • Φοιτητικά θέματα: κα Ζάρρα, 26510 07481
 • Θέματα μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων: κα Σακελλαρίδη, 26510 07521
 • Θέματα αρχείου και πρωτοκόλλου: κα Χασκή, 26510 07436
 • Θέματα μητρώου ΑΠΕΛΛΑ, εκλεκτορικά για θέσεις μελών ΔΕΠ: κα Ρώιμπα 26510 07246
 • Προϊσταμένη Γραμματείας: κα Καπιτοπούλου, 26510 07201

Συνίσταται  αυστηρή τήρηση της παραπάνω οδηγίας για λόγους δημόσιας υγείας.