Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Σημαντικές ανακοινώσεις

 

Κωδικός

Τίτλος

Εξάμηνο

Ημερομηνίες

       

ΙΑΕ201

Ιατρική Πληροφορική

Α

3/10/2022 ώρα 09:00

ΙΑΥ114

Ιστολογία Ι

Α

6/10/2022 ώρα 12:00

ΙΑΥ104

Ιατρική Χημεία

Α

7/10/2022 ώρα 9:00

ΙΑΥ110

Ιστορία της Ιατρικής

Α

7/10/2022 ώρα 10:00

ΙΑΥ311

Ιατρική Ηθική, Δεοντολογία, Ιατρική Νομολογία

Α

7/10/2022 ώρα 12:00

ΙΑΥ205

Ιατρικά Μαθηματικά

Α

11/10/2022 ώρα 09:00

ΙΑΥ115

Εμβρυολογία Ι

Α

11/10/2022 ώρα 12:00

       

ΙΑΕ106

Αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς

 

ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ

ΙΑΕ108

Γαλλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς

   

ΙΑΕ107

Γερμανικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς

 

13/10/2022

ΙΑΕ102

Βιοϊατρική Τεχνολογία

Α

 

ΙΑΕ608

Πολιτικές Υγείας

Α

12/10/2022

ΙΑΕ205

Πρώτες βοήθειες στο γενικό πληθυσμό

Α

12/10/2022

 

Αγαπητοί φοιτητές,

Καλωσορίσατε και καλή ακαδημαϊκή χρονιά !!!!

 

Τα μαθήματα Ιστολογίας Ι θα αρχίσουν την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022, 12-2 μ.μ. 

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη,  Πέμπτη και ώρα 12-2 μ.μ.

 

Κατά την διάρκεια των μαθημάτων να φοράτε μάσκα και για την πρώτη ημέρα των μαθημάτων να προσκομίσετε ένα 48ώρο αρνητικό rapid test

Σας ευχαριστώ,

Βασιλική Γαλάνη
Υπεύθυνη μαθήματος Ιστολογίας Ι
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανατομίας -Ιστολογίας-Εμβρυολογίας 
 

 

Ανακοινώνεται ότι η έναρξη των μαθημάτων στο μάθημα "Ιατρική Χημεία" του Α' έτους θα γίνει την Παρασκευή, 7/10/2022, 9.00-10.00 πμ

 

 

Ανακοινώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (συνημμένο αρχείο).

 

 

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αρμόδιο για τη διοικητική στήριξη του προγράμματος) αναγγέλλει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες», το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες, τριών κατευθύνσεων και καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Οι σπουδές είναι πλήρους φοίτησης, διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων που αντιστοιχούν σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Δεν υπάρχουν δίδακτρα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες» έχουν κάτοχοι τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή κάτοχοι τίτλου, αναγνωρισμένου ως ισότιμου, της αλλοδαπής, καθώς και συναφών Τμημάτων ΤΕΙ. Οι κάτοχοι πτυχίων της αλλοδαπής υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση από τον ΔΟΑΤΑΠ αντιστοιχίας/ισοτιμίας με ελληνικά ΑΕΙ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τις κατηγορίες πτυχιούχων που δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής http://bit.ly/2RRWmZD, ΦΕΚ 1916/30-5-2018 /Αποφ. 14751.

Ανακοινώνεται ότι αιτήσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες» στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα υποβάλλονται από τη ΔΕΥΤΕΡΑ  25/7/2022 και ώρα 10:00 π.μ. έως και τη ΔΕΥΤΕΡΑ 26/9/2022 και ώρα 23:59 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στον σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7kdDHrVFn8kaEWf_MFe3-rUaEwT7jX7_z8DxB9O_TaJt_Og/viewform?usp=sf_link

Επισημαίνουμε ότι η φόρμα θα ανοίξει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 25/7/2022 και ώρα 10:00 π.μ. και οι ενδιαφερόμενοι για να έχουν πρόσβαση σε αυτή, θα πρέπει να έχουν ή να δημιουργήσουν λογαριασμό Google (υπάρχουν σχετικές οδηγίες στο συνημμένο αρχείο).

Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα ολοκληρωθεί με τη συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, όπως φαίνονται παρακάτω.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ του ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση υποψηφιότητας και στη συνέχεια να συγκεντρώσουν τα παρακάτω έγγραφα:

1) Αίτηση υποψηφιότητας

2) Αντίγραφο πτυχίου

2α) Πιστοποίηση ΔΟΑΤΑΠ για πτυχία αλλοδαπής

3) Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας ΠΠΣ

4) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

5) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις)

6) Τίτλος πιστοποίησης γλωσσομάθειας (εάν υπάρχει)

7) Δύο Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν)

H αίτηση και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα πρέπει να σκαναριστούν σε ΕΝΑ ενιαίο αρχείο PDF με την ανωτέρω σειρά ασπρόμαυρα, με ανάλυση όχι παραπάνω από 150dpi. Εναλλακτικά, τα έγγραφα μπορούν να φωτογραφηθούν (με ανάλυση ΟΧΙ παραπάνω από 3 mega pixels). Το ενιαίο αρχείο θα μεταφορτωθεί στη φόρμα, πατώντας το αντίστοιχο κουμπί.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το όνομα του αρχείου θα είναι το επώνυμο και το όνομα του/της αιτούντος/αιτούσας, π.χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ.pdf

Τέλος, πρέπει να γίνει ΥΠΟΒΟΛΗ (submit), πατώντας το σχετικό κουμπί.

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά: 26510 07521 (ώρες 11:00 έως 13:00).

Πληροφορίες για τεχνική βοήθεια: gianstam@uoi.gr

 

Υπεύθυνη

Πάτρα Βεζυράκη MD,PhD

Δ/ντρια ΠΜΣ ΒΒΕ

Δ/ντρια - Καθηγήτρια Φυσιολογίας

pvezirak@uoi.gr

2651007575

6944204601

 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής που θα περατώσουν τις σπουδές τους στην επαναληπτική εξεταστική του ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 να υποβάλουν ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο τις αιτήσεις για χορήγηση πτυχίου και τη συμμετοχή τους στην ορκωμοσία του Οκτωβρίου 2022.

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ από σήμερα έως και 25/9/2022 στον σύνδεσμο 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAJ07Q4LI4QwH7S28S39kqPM2XAUNZq8zhruc9bde8h8OOWw/viewform?usp=sf_link  

(απαιτείται σύνδεση στον Πανεπιστημιακό λογαριασμό).

 

1.Εκτυπώστε τη συνημμένη αίτηση χορήγησης πτυχίου συμπληρώστε, σημειώστε την σχετική ημερομηνία και υπογράψτε την. Συμπληρώστε στον κενό χώρο τα επιπλέον μαθήματα στα οποία εξεταστήκατε ή θέλετε να αφαιρέσετε)

2.Συγκεντρώστε τα απαιτούμενα έγγραφα με την παρακάτω σειρά:

α) Αίτηση χορήγησης πτυχίου.
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου (και τις δύο όψεις).
γ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων με τη Φοιτητική Μέριμνα (κατοικίες).

Την βεβαίωση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης περί μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων ΘΑ ΤΗΝ ΖΗΤΗΣΕΙ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ από την Βιβλιοθήκη μετά το πέρας της προθεσμίας των αιτήσεων χορήγησης πτυχίου.

3.Σαρώστε ασπρόμαυρα, με ανάλυση όχι παραπάνω από 150dpi, σε ΕΝΑ (1) αρχείο PDF όλα τα έγγραφα που έχετε συγκεντρώσει.

Εναλλακτικά τα έγγραφα μπορούν να φωτογραφηθούν (με ανάλυση ΟΧΙ παραπάνω από 3 mega pixels)

Για να δημιουργήσετε αρχείο PDF από φωτογραφίες των εγγράφων τοποθετήστε κάθε φωτογραφία (ανά σελίδα) σε ένα κείμενο του WORD και αποθηκεύστε το ως PDF.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Το όνομα του αρχείου PDF θα είναι το επώνυμο και το όνομά σας. Π.χ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ.pdf.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στη φόρμα για να την συμπληρώσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι αιτήσεις πρέπει να είναι ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ και να αποσταλούν ΜΑΖΙ με τα δικαιολογητικά στο ένα και μοναδικό αρχείο pdf που θα υποβληθεί. 

Συμπεριλάβετε το έγγραφο από την Ελληνική Αστυνομία ΜΟΝΟ  σε περίπτωση απώλειας της Ακαδημαϊκής ταυτότητας.

 

 

Ανακοινώνεται το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2022-2023 του Τμήματος Ιατρικής (συνημμένο αρχείο).

Η ηλεκτρονική εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών γίνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο διάστημα από την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr.

Η διαδικασία της ταυτοποίησης είναι υποχρεωτική προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους και να τους χορηγηθούν κωδικοί πρόσβασης στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας. 

Για την ταυτοποίηση και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, καλούνται οι εισακτέοι να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν στην Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (με την ένδειξη στο φάκελο «εγγραφή πρωτοετούς φοιτητή»), τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά με ημερομηνία αποστολής από Δευτέρα 12 έως και  Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022:

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.
  2. Εκτυπωμένο το συμπληρωμένο το Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α, επισυνάπτεται)
  3. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Α4, επισυνάπτεται)
  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δεν χρειάζεται επικύρωση).
  5. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Εάν οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους στην ακόλουθη διεύθυνση:  https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ταυτοποίηση και την ολοκλήρωση της εγγραφής μέσα στις ανακοινωθείσες ημερομηνίες, είναι δυνατό να γίνει και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να έχει μαζί του και να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τη νόμιμη εξουσιοδότηση, καθώς και αντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, μαζί με τα δικαιολογητικά του πρωτοετή φοιτητή

Επισημαίνεται ότι εντός των επόμενων ημερών θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τις οδηγίες για την δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού.

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

45110 Ιωάννινα

 

Ανακοινώνεται η προκήρυξη υποτροφιών από το Ταμείο Αρωγής απόρων Μεσσήνιων φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

 

 

Οι εξετάσεις των μαθημάτων "Γερμανικά για Ακαδημαϊκούς σκοπούς" και "Γερμανικά για Ιατρικούς σκοπούς" θα πραγματοποιηθούν στην Τρίτη 06.09 και ώρα 14.30 στην αίθουσα 222 του Κέντρου Ξένων Γλωσσών.
 
Η διδάσκουσα
Ιωάννα Κατερίνη