Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Σημαντικές ανακοινώσεις

 

Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

Κατά το διάστημα από 14 Ιουλίου 2020 - 31 Ιουλίου 2020 θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στο on-line ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει στόχο να μελετήσει την ποιότητα του κάθε μαθήματος. Στο ερωτηματολόγιο μπορείτε να απαντήσετε οποιαδήποτε στιγμή από το κινητό ή τον Η/Υ σας. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα κατά τη συμπλήρωσή του από το κινητό σας,   προσπαθήστε από Η/Υ.

Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr στον οποίο έχετε πρόσβαση εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη συνέχεια επιλέγετε το μενού «Αξιολόγηση» το οποίο  σας  παραπέμπει στα διαθέσιμα προς αξιολόγηση μαθήματα σας.

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της συνεχούς αξιολόγησης για τη Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για αυτό και είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε τις απαντήσεις σας.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και η συμμετοχή από όλους σας είναι απαραίτητη ώστε να γίνουν βελτιώσεις όπου χρειάζεται.

 

 Από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

 

 

Σύμφωνα με τα πρακτικά των Εφορευτικών Επιτροπών ανακηρύσσονται υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντές Τομέων του Τμήματος Ιατρικής οι κάτωθι:

 

Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας: Ευστάθιος Φριλίγγος, Καθηγητής Βιολογικής Χημείας

Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας: Δημήτριος Εμφιετζόγλου, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής-Ακτινοφυσικής

Τομέας Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων: Ιωάννης Καστανιουδάκης, Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας: Ευαγγελία Ντζάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Υγιεινής με ιδιαίτερη έμφαση στην Επιδημιολογία

Τομέας Υγείας του Παιδιού: Βασίλειος Γιάπρος, Καθηγητής Νεογνολογίας

Παθολογικός Τομέας: Λάμπρος Μιχάλης, Καθηγητής Καρδιολογίας

Χειρουργικός Τομέας: Θεόδωρος Στέφος, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας με έμφαση στην Εμβρυομητρική Ιατρική

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με μεγάλη χαρά το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενημερώνει ότι έλαβε την Έκθεση Πιστοποίησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

 Η διαδικασία πιστοποίησης περιελάμβανε τόσο εσωτερική αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών όσο και εξωτερική αξιολόγηση από επιτροπή εμπειρογνωμόνων, διακεκριμένων Καθηγητών Ιατρικής του εξωτερικού, καθώς και εκπροσώπου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Για τον σκοπό αυτό συνεργάστηκε στενά η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ιατρικής με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σημαντική ήταν η συμβολή της Επιτροπής Σπουδών του Τμήματος. Επίσης συνέβαλαν τα μέγιστα το προσωπικό του Τμήματος, μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό, όχι μόνο κατά τη διαδικασία πιστοποίησης, αλλά και διαχρονικά διατηρώντας το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας, έρευνας, κλινικής πράξης, εν γένει επιστημονικής παρουσίας και κοινωνικής προσφοράς, παρά τις αντίξοες συνθήκες. Οι φοιτητές μας είναι πάντα παρόντες συμβάλλοντας ουσιαστικά με τις προτάσεις τους στη συνεχή αναβάθμιση των σπουδών τους και στην πρόοδο του Τμήματος.

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αξιολογήθηκε με "ΑΡΙΣΤΑ" και στους δέκα άξονες αξιολόγησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που είναι:

  1. Η πολιτική του Τμήματος στη διασφάλιση της ποιότητας
  2. Σχεδιασμός και οι διαδικασίες έγκρισης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
  3. Προσήλωση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, τρόποι αξιολόγησης του προσφερόμενου διδακτικού έργου
  4. Υποστήριξη των φοιτητών από την εισαγωγή τους έως την αποφοίτησή τους
  5. Διδακτικό προσωπικό
  6. Μέθοδοι διδασκαλίας και φοιτητική μέριμνα
  7. Συγκέντρωση, ανάλυση και χρήση δεδομένων από φοιτητές και διδάσκοντες
  8. Δημόσια παρουσία και εικόνα του Τμήματος
  9. Συνεχής παρακολούθηση και περιοδική εσωτερική αξιολόγηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
  10. Τακτική εξωτερική αξιολόγηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Όπως αναγράφεται στην Απόφαση Πιστοποίησης «το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων» (διάρκεια πιστοποίησης 29/5/2020 έως 28/5/2024). 

Συγχαίρουμε όλο το προσωπικό για την σημαντική αυτή διάκριση που πέτυχε ως σύνολο το Τμήμα μας, και ιδιαίτερα την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης με υπεύθυνο τον κ. Αλέξανδρο Μάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή, και την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών με υπεύθυνη την κα Πατρώνα Βεζυράκη, Καθηγήτρια, για την πολύτιμη συμβολή στη διαδικασία, καθώς και τα μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, απόφοιτους και προσωπικό που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις με τους αξιολογητές.

Ευχαριστούμε θερμά την ΜΟΔΙΠ και ιδιαίτερα τον Πρόεδρό της Αντιπρύτανη κ. Σταύρο Νικολόπουλο για την άψογη συνεργασία, καθώς και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου μας κ. Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, τους Αντιπρυτάνεις κ.κ. Μηνά Πασχόπουλο και Σπυρίδωνα Γεωργάτο, τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας κ. Ιωάννη Γεωργίου και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος κ. Σπυρίδωνα Κονιτσιώτη για την σημαντική στήριξή τους στη διαδικασία πιστοποίησης.

Τέλος, ευχαριστούμε τον Δήμαρχο και τους φορείς της πόλης μας, την Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, τον Ερυθρό Σταυρό Ιωαννίνων, τον Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων, τους εκπροσώπους ΙΤΕ και Κέντρου Υγείας για την πολύτιμη αρωγή τους στην πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής μας.

Είναι υποχρέωσή μας στα επόμενα χρόνια να διατηρήσουμε την υψηλή αυτή θέση παρέχοντας άριστο επίπεδο εκπαίδευσης, έρευνας, κλινικού και συνολικού επιστημονικού έργου!

 

Καθηγήτρια Άννα Μπατιστάτου

Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής

 

 

Ανακοινώνεται η καθομολόηγηση διδακτόρων του Τμήματος Ιατρικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή, 17 Ιουλίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Αναλυτικές οδηγίες για την συμμετοχή στην εν λόγω τελετή θα αποσταλούν στους υποψήφιους διδάκτορες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής που περάτωσαν (ή θα περατώσουν) τις σπουδές τους στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-2020 να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά τις  αιτήσεις για τη χορήγηση πτυχίου για τη συμμετοχή τους στην ορκωμοσία του Αυγούστου 2020.

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από 11.7.2019 έως και 17.7.2020 στο email: chzarra@uoi.gr με θέμα "ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ". 

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι αιτήσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και να αποσταλούν ΜΑΖΙ με τα δικαιολογητικά ως αρχείο pdf (σκαναρισμένα) ή αρχείο εικόνας.

Βρείτε συνημμένα την αίτηση για χορήγηση πτυχίου, στην οποία αναγράφονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Η ημέρα και ώρα της ορκωμοσίας θα κοινοποιηθεί με νέα ανακοίνωση.

 

 

Ανακοινώνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων".

Αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από 20-07-2020 έως και  11-09-2020.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων θα βρείτε στην συνημμένη πρόσκληση ενδιαφέροντος.

 

Ανακοινώνεται η πρόσκληση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 -2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Περισσότερες πληροφορίες θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/4152-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-24546-2020

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής στην συνεδρίασή της αριθμ. 929α/29-6-2020 αποφάσισε ομόφωνα η Γραμματεία του Τμήματος να μην εξυπηρετεί κοινό (μέλη ΔΕΠ και λοιπό προσωπικό, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, ακαδημαϊκούς υποτρόφους κλπ) μία ημέρα την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τρίτη. Το μέτρο κρίθηκε προσωρινά απαραίτητο και θα αρθεί όταν στελεχωθεί επαρκώς η Γραμματεία.
 
Είναι πάγιο και χωρίς ανταπόκριση το αίτημα του Τμήματος για επαρκή στελέχωση της Γραμματείας, η οποία  διεκπεραιώνει συνεχώς διογκούμενο αριθμό εργασιών. 
 
Σαν αποτέλεσμα σημαντικές διοικητικές εργασίες δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν εγκαίρως, με προφανείς συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. Το υπάρχον προσωπικό της Γραμματείας ήδη εργάζεται εντατικά για πολλά χρόνια με κίνδυνο την επαγγελματική εξουθένωση με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
 
Διευκρινίζεται ότι το κοινό δεν θα εξυπηρετείται την εν λόγω ημέρα ούτε διά ζώσης ούτε τηλεφωνικά ούτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Ευελπιστούμε στην κατανόησή σας και είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει σεβαστή η απόφαση, η οποία αν και δύσκολη, κρίθηκε αναγκαία από τη Συνέλευση του Τμήματός μας.
 

 

Επαναπροκηρύσσονται οι εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ιατρικής, μετά τη δημοσίευση του ν. 4692/2020. Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από τη Δευτέρα 29/6/2020 έως και την Παρασκευή 3/7/2020. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Παρασκευή 24 Ιουλίου και από ώρα 8:30 π.μ. έως 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη και η αίτηση υποψηφιότητας.

 

 

Ανακοινώνεται η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής στις 23 Ιουλίου 2020.

 

Επισυνάπτεται η προκήρυξη εκλογών και η αίτηση.