Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Σημαντικές ανακοινώσεις

 

 

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (συνημμένο αρχείο) κάθε φοιτητής/τρια έχει δυνατότητα να πραγματοποιήσει την μία Κλινική του Άσκηση σε άλλο Νοσοκομείο της Ελλάδας και ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στην παρακάτω φόρμα

https://forms.gle/MpkgE1LAYfPoc9h26

 

Η φόρμα υποβάλλεται έως τις 30 Ιουνίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους για πραγματοποίηση της άσκησης κατά το χειμερινό εξάμηνο και έως τις 15 Δεκεμβρίου για το εαρινό εξάμηνο.

Για παράδειγμα, οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να κάνουν την άσκησή τους σε άλλο πανεπιστήμιο της Ελλάδας τον Οκτώβριο του 2023 πρέπει να υποβάλλουν τη φόρμα αυτή έως 30/6/2023, ενώ αν επιθυμούν να κάνουν την άσκησή τους τον Μάρτιο του 2024 θα υποβάλπον την αίτηση/φόρμα μέχρι τις 15/12/2023.

Προκειμένου να υποβάλετε την ηλεκτρονική σας αίτηση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Διερευνήστε, με τους υπευθύνους του άλλου Νοσοκομείου, τη δυνατότητα να κάνετε την Άσκηση εκεί.

 2. Αναζητήστε από την Κλινική Προορισμού τη διδακτέα ύλη του μαθήματος την Άσκηση του οποίου θέλετε να πραγματοποιήσετε

 3. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Κλινικής του ιδρύματος προέλευσης, καθώς και του Διευθυντή Κλινικής του ιδρύματος υποδοχής, με την προϋπόθεση ότι συμπίπτει η σχετική εκπαιδευτική ύλη και τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 4. Μόνο αφού έχετε κάνει τα παραπάνω βήματα θα υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση στο Τμήμα μας μεταφορτώνοντας τα παραπάνω απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με τις οδηγίες στο τέλος της φόρμας.

Αφού ολοκληρώσετε την Άσκηση απαιτούνται:

 1. Βεβαίωση πραγματοποίησης της Άσκησης από την Κλινική του άλλου Νοσοκομείου

 2. Logbook ή παρόμοιο έντυπο που περιγράφει τις Ιατρικές Πράξεις / Διαδικασίες / Μαθήματα στα οποία συμμετείχε ο/η φοιτητής/τρια

Επισημαίνεται ότι:

 1. Κατά τη διάρκεια της άσκησης στην κλινική υποδοχής θα τηρείται παρουσιολόγιο, που υπογράφεται από τον αρμόδιο Διευθυντή κλινικής υποδοχής. Μετά τη λήξη της άσκησης ο φοιτητής υποχρεούται να παραδώσει το παρουσιολόγιο, τη λίστα δεξιοτήτων, τα μαθησιακά αποτελέσματα της άσκησης και συνοπτικά σχόλια επίδοσής του υπογεγραμμένα από τον Διευθυντή της Κλινικής υποδοχής στη Γραμματεία του Τμήματος, που τα διαβιβάζει αρμοδίως στον Διευθυντή της Κλινικής προέλευσης.
 2. Οι εξετάσεις του μαθήματος πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 3. Η σχετική αίτηση εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

 

 

 

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2023 στο συνημμένο αρχείο.

 

 

Ανακοινώνονται οι εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές ανάδειξης Διευθυντών Τομέων, εκπροσώπων μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων.

Μοναδικό μέλος ΕΕΠ του Τμήματος είναι η κα Θεοδώρα Τσελίγκα.

Παρακαλούνται τα μέλη των κατηγοριών προσωπικού ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του Τμήματος να ελέγξουν τους καταλόγους. Εάν κάποιος εκλογές, διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα προς την αρμόδια υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών να συμπεριληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους.

 

Ανακοινώνονται εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών Κλινικών-Εργαστηρίων των Τομέων του Τμήματος Ιατρικής

(Η παρούσα ανακοίνωση θα ανανεώνεται έως ότου αναρτηθούν όλες οι σχετικές προκηρύξεις)

 • Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Κλινικών (Αναισθησιολογική, Πλαστική Χειρουργική, Καρδιοχειρουργική, Μαιευτικής-Γυναικολογίας) και για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής στην Κλινική Πράξη του Χειρουργικού Τομέα (πληροφορίες στις συνημμένες προκηρύξεις)
 • Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας (πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη)
 • Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή της Β' Καρδιολογικής Κλινικής και της Ρευματολογικής Κλινικής του Παθολογικού Τομέα (πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη)
 • Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων (πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη)
 • Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή της Νεογνολογικής Κλινικής του Τομέα Υγείας του Παιδιού (πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη)
 • Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα (πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη)

 

Ανακοινώνονται εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στους Τομείς του Τμήματος Ιατρικής

(Η παρούσα ανακοίνωση θα ανανεώνεται έως ότου αναρτηθούν όλες οι σχετικές προκηρύξεις)

 • Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση του Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα (πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη)
 • Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας (πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη)
 • Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση του Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα (πληροφορίες στις συνημμένες προκηρύξεις)
 • Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση του Χειρουργικού Τομέα (πληροφορίες στις συνημμένες προκηρύξεις)
 • Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση του Παθολογικού Τομέα (πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη)
 • Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Υγείας του Παιδιού (πληροφορίες στις συνημμένες προκηρύξεις)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ανακοινώνεται η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου (και του αναπληρωτή του) των μελών ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής.

Περισσότερες πληροφορίες στις συνημμένες προκηρύξεις.

 

Ανακοινώνεται η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ιατρικής.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν για όλους τους Τομείς στις 13 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα από 08:30 π.μ. έως 12:00 το μεσημέρι αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 123024/Ζ1 (ΦΕΚ 5220/Β/2022).

Η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου medgram@uoi.gr, μέσω αποστολής της αίτησης (επισυνάπτεται) από Τετάρτη 10/5/2023 ώρα 08:00 έως και Παρασκευή 19/5/2023 και ώρα 14:00. Επισημαίνεται επίσης ότι παραίτηση από υποβληθείσα υποψηφιότητα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση της Γραμματείας medgram@uoi.gr

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και την σχετική αίτηση θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία.

 

Ανακοινώνονται οι προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση του Μορφολοικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα. 

Περισσότερες πληροφορίες στις συνημμένες προκηρύξεις.

 

 

 

Ανακοινώνεται η προκήρυξη εκλογών για τη θέση Διευθυντή Εργαστηρίου Φυσιολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

 

 

Ανακοινώνεται η προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνημμένο αρχείο).