Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Σημαντικές ανακοινώσεις

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ του Τμήματός μας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021 θα γίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://classweb.uoi.gr

από Δευτέρα 16 Νοέμβριου 2020 και Παρασκευή 27 Νοέμβριου 2020.

 

Η Δήλωση Μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλετε να ελέγχετε τη σωστή υποβολή της δήλωσής σας. Προτείνεται η αποσύνδεση από το σύστημα και η επανασύνδεση, ώστε να διαπιστώνετε την έγκυρη υποβολή της δήλωσης, καθώς και κάνετε επανέλεγχο ότι έχει υποβληθεί σωστά η δήλωση μαθημάτων στο χρονικό διάστημα που το σύστημα παραμένει ανοικτό, δηλαδή από 16-11-2020 έως και 27-11-2020. Αφού αποστείλετε τη Δήλωση να ελέγξετε  την κατάσταση δήλωσης να είναι Υποβληθείσα (όχι πρόχειρη).

 

Οι επί πτυχίω μεταπτυχιακοί φοιτητές στο ίδιο χρονικό διάστημα θα κάνουν δύο (2) δηλώσεις μαθημάτων.

Στην πρώτη (2020-2021 ΧΕΙΜ) θα δηλώσουν τα μαθήματα που διδάσκονται/εξετάζονται κατά το τρέχον χειμερινό εξάμηνο, ενώ στη δεύτερη (2020-2021 ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΧΕΙΜ), τα οφειλόμενα μαθήματα που διδάχθηκαν/εξετάστηκαν σε προηγούμενες περιόδους εαρινών εξαμήνων.                

                                                         

 

Ανακοινώνεται ότι από σήμερα Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου έως και την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 θα ανοίξει εκ νέου το σύστημα classweb για δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021.

 

Η Δήλωση Μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι φοιτητές οφείλετε να ελέγχετε τη σωστή υποβολή της δήλωσής σας. Προτείνεται η αποσύνδεση από το σύστημα και η επανασύνδεση, ώστε να διαπιστώνετε την έγκυρη υποβολή της δήλωσης, καθώς και να ελέγχετε ότι έχει υποβληθεί σωστά η δήλωση μαθημάτων στο χρονικό διάστημα που το σύστημα ΕΚ ΝΕΟΥ παραμένει ανοικτό, δηλαδή από 12/11/2020 έως και 16/11/2020. Αφού αποστείλετε τη Δήλωση να ελέγξετε  την κατάσταση δήλωσης να είναι Υποβληθείσα (όχι πρόχειρη).

Οι φοιτητές του πρώτου εξαμήνου θα δηλώσουν επτά Υποχρεωτικά  (7) μαθήματα και ένα (1) Επιλογής. Οι φοιτητές όλων των άλλων εξαμήνων, ανεξάρτητα από το Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθούν, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τα οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών και τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου.

Οι επί πτυχίω φοιτητές στο ίδιο χρονικό διάστημα θα κάνουν δύο (2) δηλώσεις μαθημάτων. Στην πρώτη (2020-2021 ΧΕΙΜ) θα δηλώσουν τα μαθήματα που διδάσκονται/εξετάζονται κατά το τρέχον χειμερινό εξάμηνο, ενώ στη δεύτερη (2020-2021 ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΧΕΙΜ), τα οφειλόμενα μαθήματα που διδάχθηκαν/εξετάστηκαν σε προηγούμενες περιόδους εαρινών εξαμήνων.          

                  

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί με κατ' οίκον παράδοση αυτών προς τους δικαιούχους φοιτητές των ΑΕΙ με ευθύνη των εκδοτικών οίκων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών (courier).

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές θα λήξει την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020. Διευκρινίζεται ότι δεν δύναται να υπάρξει παρέκκλιση από την εν λόγω προθεσμία, συνεπώς η ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων είναι υποχρεωτική.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

 

 

Ανακοινώνεται ότι οι εκτοετείς φοιτητές μπορούν να συμπληρώσουν την συνημμένη βεβαίωση με τα στοιχεία τους και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkapitop@uoi.gr με την ένδειξη "βεβαίωση κίνησης_αριθμός μητρώου".

Τις βεβαιώσεις κίνησης θα τις παραλάβουν μόλις υπογραφούν από την Πρόεδρο. Έως τότε μπορούν να χρησιμοποιούν τις βεβαιώσεις που τους χορήγησαν οι υπεύθυνοι των κλινικών ασκήσεων.

 

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν συγγράμματα στον ΕΥΔΟΞΟ από 10 Νοεμβρίου 2020 και μετά, αφού λήξει η προθεσμία των δηλώσεων μαθημάτων και οριστικοποιηθούν οι δηλώσεις από τη Γραμματεία.

 

 

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματός μας ότι στο εξής όλες οι αιτήσεις χορήγησης εγγράφων θα γίνονται μόνο μέσω του συνδέσμου  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCvnclYXsJ7tmf4g8pDg02pjI6rPDxY3IJwAqGiFpk_RV7kw/viewform?usp=sf_link

 
Η πρόσβαση στη φόρμα της αίτησης γίνεται μόνο μέσα από τον ιδρυματικό λογαριασμό των φοιτητών/τριών.
 
Υπενθυμίζουμε ότι η τυπική βεβαίωση σπουδών περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία εγγραφής (ημερομηνία εγγραφής, ακαδ. έτος, τρόπο εγγραφής), τα τρέχοντα στοιχεία φοίτησης, καθώς και την ελάχιστη διάρκεια σπουδών. Δεν υπάρχουν ξεχωριστά έγγραφα για καθένα από αυτά τα στοιχεία.
 
Για διευκόλυνσή σας επισημαίνουμε ότι μπορείτε να τοποθετήσετε αυτή την ανακοίνωση ή το σύνδεσμο της φόρμας αίτησης στα "αγαπημένα" του browser που χρησιμοποιείτε για να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτήν.
 
Οι ανακοίνωση αυτή ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ στην παρούσα φάση απόφοιτους, φοιτητές με διακοπή/αναστολή φοίτησης, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι συνεχίζουν να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας medgram@uoi.gr
 

 

Οι αιτήσεις όσων ενδιαφέρονται να συμμετέσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ή με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (με την ένδειξη "Αίτηση για κατατακτήριες εξετάσεις") στη Γραμματεία του Τμήματος (1ος όροφος, κτήριο Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα) από Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου έως και Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου ή ημερομηνία αποστολής ταχυμεταφοράς).

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τη σχετική αίτηση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ύλη και το ποσοστό κατατάξεων θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://med.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=437&Itemid=169&lang=el

 

Οι ημερομηνίες εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν με επόμενη ανακοίνωση.

 

 

Οι Δηλώσεις Μαθημάτων του Τμήματός μας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021 θα γίνουν από Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020 έως και Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://classweb.uoi.gr

Η Δήλωση Μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι φοιτητές οφείλετε να ελέγχετε τη σωστή υποβολή της δήλωσής σας. Προτείνεται η αποσύνδεση από το σύστημα και η επανασύνδεση, ώστε να διαπιστώνετε την έγκυρη υποβολή της δήλωσης, καθώς και να ελέγχετε ότι έχει υποβληθεί σωστά η δήλωση μαθημάτων στο χρονικό διάστημα που το σύστημα παραμένει ανοικτό, δηλαδή από 28/10/2020 έως και 08/11/2020. Αφού αποστείλετε τη Δήλωση να ελέγξετε  την κατάσταση δήλωσης να είναι Υποβληθείσα (όχι πρόχειρη).

Οι φοιτητές του πρώτου εξαμήνου θα δηλώσουν επτά Υποχρεωτικά  (7) μαθήματα και ένα (1) Επιλογής. Οι φοιτητές όλων των άλλων εξαμήνων, ανεξάρτητα από το Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθούν, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τα οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών και τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου.

Οι επί πτυχίω φοιτητές στο ίδιο χρονικό διάστημα θα κάνουν δύο (2) δηλώσεις μαθημάτων. Στην πρώτη (2020-2021 ΧΕΙΜ) θα δηλώσουν τα μαθήματα που διδάσκονται/εξετάζονται κατά το τρέχον χειμερινό εξάμηνο, ενώ στη δεύτερη (2020-2021 ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΧΕΙΜ), τα οφειλόμενα μαθήματα που διδάχθηκαν/εξετάστηκαν σε προηγούμενες περιόδους εαρινών εξαμήνων.                            

                                             

 

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική ορκωμοσία των τελειόφοιτων του Τμήματος Ιατρικής.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία της τελετής, για την παραλαβή των πτυχίων και για τις οδηγίες σύνδεσης θα αποσταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των τελειόφοιτων.

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι φοιτητές,

 

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας κοινοποιήσουμε τον αλγόριθμο διαχείρισης πιθανού κρούσματος COVID-19 του Τμήματος Ιατρικής. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο αλγόριθμος αυτός έχει σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού στο Τμήμα Ιατρικής και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αν δεν αισθάνεστε καλά ή έχετε ερωτήσεις σχετικά με την ατομική σας υγεία, επικοινωνήστε άμεσα με τον γιατρό σας ή το ΕΚΑΒ.

Τα συμπτώματα που είναι συμβατά με τον κορωνοϊό είναι: πυρετός, βήχας (συνήθως ξηρός αλλά μπορεί και με απόχρεμψη), λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή, ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης, κρυάδες, ρίγος (τρέμουλο), αίσθημα κόπωσης, μυαλγίες, κεφαλαλγία, πονόλαιμος, δυσκαταποσία, ναυτία, έμετος, κοιλιακό άλγος, διάρροιες. Τα συμπτώματα εμφανίζονται 2-14 ημέρες μετά την έκθεση στον ιό (συνήθως 3-7 ημέρες).

Ακολουθούν οι γενικές οδηγίες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε ανάλογα με την προσωπική σας κατάσταση σχετικά με την COVID-19:

Ιδιαίτερη σημασία για τον περιορισμό της διασποράς εντός του Ιδρύματος είναι η πολιτική αποχής από τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες όταν δεν αισθάνεστε καλά («stay home when unwell» policy). Αν έχετε προγραμματισμένες εκπαιδευτικές ή ακαδημαϊκές δραστηριότητες με φυσική παρουσία, υπενθυμίζουμε ότι δεν επιτρέπεται να συμμετέχετε σε αυτές όσο έχετε συμπτώματα.

Αν εμφανίσετε αυτά τα συμπτώματα και βρίσκεστε εκτός του Πανεπιστημίου ή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας ή με το ΕΚΑΒ για κλινικές οδηγίες. Κατόπιν, ενημερώνετε το Τμήμα Ιατρικής με ηλεκτρονικό μήνυμα στο covidmed@uoi.gr,  ώστε να  προγραμματιστεί πιθανός έλεγχος για COVID-19. Στο μήνυμά σας, παρακαλούμε αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας, το έτος σπουδών, ένα σύντομο ιστορικό και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Αν εμφανίσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα, βρίσκεστε σε χώρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εκτός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου) και αισθάνεστε σε θέση να αποχωρήσετε, ενημερώνετε τον διδάσκοντα και αποχωρείτε με τη μάσκα σας τηρώντας αυστηρά τα μέτρα αποφυγής της διασποράς και αποφεύγοντας τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Κατόπιν, ενημερώνετε το Τμήμα Ιατρικής με ηλεκτρονικό μήνυμα στο covidmed@uoi.gr, ώστε να  προγραμματιστεί πιθανός έλεγχος για COVID-19. Στο μήνυμά σας, παρακαλούμε αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας, το έτος σπουδών, ένα σύντομο ιστορικό και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Αν εμφανίσετε αυτά τα συμπτώματα, βρίσκεστε σε χώρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εκτός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου) και η κατάστασή σας  δεν επιτρέπει την αποχώρησή σας, φοράτε μάσκα (αν μπορείτε) και ζητάτε βοήθεια από τον διδάσκοντα. Εκείνος θα καλέσει το ΕΚΑΒ και θα σας οδηγήσει στον προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο απομόνωσης, μακριά από τους υπόλοιπους φοιτητές/εργαζομένους. Ο διδάσκων  θα ενημερώσει το Τμήμα Ιατρικής με ηλεκτρονικό μήνυμα στο covidmed@uoi.gr, ώστε να  προγραμματιστεί πιθανός έλεγχος για COVID-19.

Αν εμφανίσετε αυτά τα συμπτώματα, βρίσκεστε σε χώρους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και αισθάνεστε σε θέση να αποχωρήσετε, αποχωρείτε με τη μάσκα σας τηρώντας αυστηρά τα μέτρα αποφυγής της διασποράς και αποφεύγοντας τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, αφού πρώτα ενημερώσετε τον υπεύθυνο κλινικής εκπαίδευσης στην οποία εκπαιδεύεστε. Κατόπιν ενημερώνετε το Τμήμα Ιατρικής με ηλεκτρονικό μήνυμα στο covidmed@uoi.gr, ώστε να  προγραμματιστεί πιθανός έλεγχος για COVID-19. Στο μήνυμά σας, παρακαλούμε αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας, το έτος σπουδών, ένα σύντομο ιστορικό και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Αν εμφανίσετε αυτά τα συμπτώματα, βρίσκεστε σε χώρους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και η κατάστασή σας  δεν επιτρέπει την αποχώρησή σας, φοράτε μάσκα (αν μπορείτε), ζητάτε βοήθεια από τον υπεύθυνο κλινικής εκπαίδευσης στην οποία εκπαιδεύεστε ώστε να σας παρασχεθεί βοήθεια. Ο διδάσκων θα ενημερώσει το Τμήμα Ιατρικής με ηλεκτρονικό μήνυμα στο covidmed@uoi.gr, ώστε να  προγραμματιστεί πιθανός έλεγχος για COVID-19..

Σε κάθε περίπτωση και εν αναμονή του προγραμματισμού του μοριακού τεστ και του αποτελέσματος του μοριακού τεστ, παραμένετε σε απομόνωση αποφεύγοντας μεταξύ άλλων επισκέψεις και επαφές με συμφοιτητές σας και παρακολουθείτε την υγεία σας. Αν η κλινική σας εικόνα αλλάξει, επικοινωνείτε άμεσα με τον γιατρό σας ή απευθύνεστε στο ΕΚΑΒ ή το εφημερεύον νοσοκομείο. Οδηγίες σχετικά με την φροντίδα και την απομόνωση ύποπτων κρουσμάτων υπάρχουν διαθέσιμες εδώ.

Αν το μοριακό τεστ για SARS-CoV-2 βγει αρνητικό, ακολουθείτε τις οδηγίες του γιατρού σας. Μπορείτε να επιστρέψετε στις ακαδημαϊκές σας δραστηριότητες μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων του.

Αν το μοριακό τεστ για SARS-CoV-2 βγει θετικό, ακολουθείτε τις οδηγίες του γιατρού σας, του ΕΟΔΥ και της Πολιτικής Προστασίας και ενημερώνετε άμεσα το Τμήμα Ιατρικής με ηλεκτρονικό μήνυμα στο covidmed@uoi.gr.  Στο μήνυμά σας, παρακαλούμε αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας, το έτος σπουδών, ένα σύντομο ιστορικό και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.  Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Αν έχετε αναγνωριστεί ως στενή επαφή κρούσματος COVID-19 (πληροφορίες εδώ) και βρίσκεστε στον χώρο του Πανεπιστημίου, αποχωρείτε με τη μάσκα σας τηρώντας αυστηρά τα μέτρα αποφυγής της διασποράς και αποφεύγοντας τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση, ακολουθείτε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της Πολιτικής Προστασίας και κατόπιν, ενημερώνετε το Τμήμα Ιατρικής με ηλεκτρονικό μήνυμα στο covidmed@uoi.gr.  Στο μήνυμά σας, παρακαλούμε αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας, το έτος σπουδών, ένα σύντομο ιστορικό και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Αναγνωρίζουμε ότι η πανδημία έχει προκαλέσει σοβαρές προκλήσεις και δυσκολίες στη ζωή και τις σπουδές σας. Επιπροσθέτως, περιπλέκει την επαφή σας με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έναν από τους κύριους και φυσικούς χώρους της εκπαίδευσής σας. Η τήρηση των μέτρων προστασίας και του αλγόριθμου διαχείρισης ύποπτων και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη διασφάλιση της δικής σας υγείας αλλά και της υγείας των ασθενών και του προσωπικού του Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι ο περιορισμός της διασποράς συμβάλλει στη διατήρηση και την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ευχόμαστε να είστε υγιείς και ασφαλείς.

 

Η Επιτροπή Υγείας του Τμήματος Ιατρικής για θέματα COVID-19