Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Σημαντικές ανακοινώσεις

 

Με βάση των μέτρων που ελήφθησαν για την πρόληψη εξάπλωσης του κοροναϊού COVID-19 (ΦΕΚ 783/Β/10-3-2020) οι βεβαιώσεις περάτωσης θα χορηγηθούν από το Τμήμα Ιατρικής στις 17-3-2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

 

 1. Οι αιτήσεις (επισυνάπτεται αίτηση) για τη χορήγηση των βεβαιώσεων θα υποβληθούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας medgram@uoi.gr από σήμερα 11-3-2020 έως και 15-3-2020 με θέμα «Βεβαίωση Περάτωσης_ΟΝΟΜΑ».
 2. Την αίτηση θα συνοδεύει υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση) με την οποία ο φοιτητής θα ζητά να του χορηγηθεί η βεβαίωση ηλεκτρονικά σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα καθορίζει (ευανάγνωστα) στην αίτησή του και στην υπεύθυνη δήλωση. Επίσης θα δηλώνει ότι οφείλει να ενημερώσει τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι έλαβε την βεβαίωση. Σε περίπτωση που δεν λάβει την βεβαίωση στην προκαθορισμένη ημερομηνία (17-3-2020) οφείλει με δική του ευθύνη να ενημερώσει τη Γραμματεία του Τμήματος με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι δεν την έλαβε, προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα.
 3. Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ από σκαναρισμένη αστυνομική ταυτότητα (και από τις δύο όψεις) ή διαβατήριο και σκαναρισμένη ακαδημαϊκή ταυτότητα (και από τις δύο όψεις).
 4. Συμπλήρωση δήλωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων βάσει του Ν.4624/19 (επισυνάπτεται).

Αιτήσεις που δεν θα πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα απορρίπτονται.

 

 

Ανακοινώνεται ότι με βάση Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 783/Β/10-3-2020) απαγορεύεται προσωρινά (μεταξύ άλλων) η λειτουργία των ανώτατων ιδρυμάτων για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020. 

Η απαγόρευση αφορά στο εκπαιδευτικό έργο (διδασκαλία σε αίθουσες, εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις). Επίσης απαγορεύεται για το παραπάνω διάστημα η λειτουργία των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται: α) οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες, καθώς και, κατά περίπτωση, β) οι ερευνητικές δραστηριότητες, γ) η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και δ) η λειτουργία των εστιών στέγασης.

 

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την αναπλήρωση των μαθημάτων.

 

 

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα ενημέρωσης στους φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής  με θέμα «Επιδημία COVID-19» θα διεξαχθούν ως εξής:

ΤΡΙΤΗ  10-03-2020

ΕΤΟΣ

ΧΩΡΟΣ

10.00 - 11.00

Γ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

11.00 - 12.00

Α

12.00 - 13.00

Β

     

            ΠΕΜΠΤΗ 12-03-2020

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

18.00-19.00

Δ

 

Για το Ε' και ΣΤ' έτος θα ακολουθήσει άλλη ανακοίνωση.

 

Με βάση τα μέτρα για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού, συστήνεται οι φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής να αποφεύγουν την προσέλευσή τους στη Γραμματεία. Παρακαλούνται να επικοινωνούν πρωτίστως και για οποιοδήποτε θέμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (medgram@uoi.gr) και κατά δεύτερο τηλεφωνικά (τηλ. για φοιτητικά θέματα 26510 07481, τηλ. για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών διατριβών 265100 7521, τηλ. για θέματα αρχείου και πρωτοκόλλου 26510 07436).

 

 

 

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί με την εξάπλωση του SARS-CoV-2 (κορωνοϊού) και στη χώρα μας, και με βάση τα ως τώρα επιδημιολογικά δεδομένα, παρακαλείσθε να ενημερωθείτε από την σχετική ανακοίνωση της Πρυτανείας και να ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

Ειδικότερα για το Τμήμα Ιατρικής σας ενημερώνουμε ότι βρισκόμαστε σε επικοινωνία και με την Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και τους Διευθυντές Κλινικών και Εργαστηρίων.

Είναι ύψιστη προτεραιότητα όλων μας να διαφυλαχθεί η υγεία τόσο των φοιτητών μας, όσο και των ασθενών και του λοιπού προσωπικού του ΠΓΝΙ και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι ανατέθηκε στην κα Ευαγγελία Ντζάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Υγιεινής με ιδιαίτερη έμφαση στην Επιδημιολογία, σχετικό δίωρο μάθημα ενημέρωσης με θέμα «Επιδημία COVID-19» για όλους τους φοιτητές του Τμήματος (σε κάθε έτος ξεχωριστά και κατά ομάδες). Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Συνιστάται να παρακολουθείτε τις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ για την εξέλιξη της επιδημίας, καθώς και τις σχετικές ενημερώσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέχρι νεωτέρας.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Ανακοίνωση

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία του αριθμ. 1585/05-03-2020 έχοντας υπόψη του τη νεώτερη εξελισσόμενη κατάσταση της επιδημίας neos-koronaios-covid-19 και την εκπεφρασμένη ανησυχία της επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία και μετά από ενημέρωση από την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή, ύστερα από συζήτηση μεταξύ των μελών του ομόφωνα αποφασίζει τα εξής:

 1. Προτείνει στους δικαιούχους του προγράμματος Erasmus+ (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, προσωπικό Πανεπιστημίου κ.λπ.), οι οποίοι αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν τη μετακίνηση, μετά την επιστροφή τους να παραμείνουν για 14 ημέρες στην οικία τους, κάνοντας χρήση υποχρεωτικά αναρρωτικής ή κανονικής άδειας για να διαφυλαχθεί η Δημόσια Υγεία. Για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Ιδρύματος, συνιστάται να βρίσκονται σε επικοινωνία με την αντίστοιχη Υπηρεσία που ανήκουν, ώστε να διεκπεραιώνουν τις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις από την οικία τους.
 2. Προτείνει στους δικαιούχους του προγράμματος Erasmus+ (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, προσωπικό Πανεπιστημίου κ.λπ.), οι οποίοι δεν επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τη μετακίνησή τους ή βρίσκονται ήδη σε κινητικότητα και επιθυμούν να τη διακόψουν, να κάνουν χρήση της ρήτρας ανωτέρας βίας για την αποζημίωσή τους από το ΙΚΥ, εφόσον καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον υπάρχει η έγκριση του ΙΚΥ.
 3. Αναστέλλονται όλες οι εισερχόμενες κινητικότητες προσωπικού και φοιτητών, μέχρι νεωτέρας.
 4. Αναστέλλονται οι μετακινήσεις στο εξωτερικό όλων των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματός μας σε πληγείσες περιοχές.
 5. Αναστέλλονται οι επισκέψεις των σχολικών μονάδων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 6. Αναστέλλονται οι εκπαιδευτικές εκδρομές των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 7. Αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες (Σεμινάρια, Ημερίδες, Συμπόσια κ.λπ.), μέχρι νεωτέρας.
 8. Συστήνεται να αποφεύγεται ο συνωστισμός και οι συνεργασίες να πραγματοποιούνται με άλλο τρόπο (τηλεφωνική επικοινωνία, e-mail κ.λπ. εφόσον είναι εφικτό).
 9. Συνιστάται σε όσους δεν ακυρώσουν τις προγραμματισμένες μετακινήσεις τους να παρακολουθούν τις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/) για την εξέλιξη της επιδημίας.

Σε κάθε περίπτωση συνιστάται να παρακολουθείτε τις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/) για την εξέλιξη της επιδημίας καθώς και τις σχετικές ενημερώσεις δια του ιστοτόπου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (www.uoi.gr), μέχρι νεωτέρας.

Ιωάννινα, 6 Μαρτίου 2020
Από την Πρυτανεία

 

 

 

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι στο εαρινό εξάμηνο ξεκινά  ένα νέο μάθημα επιλογής, το μάθημα «Ανθρωπιστικά Θέματα στην  Ιατρική Εκπαίδευση» που έχει ενταχθεί στο 4ο εξάμηνο σπουδών (για φοιτητές/τριες από το 2ο έτος και μεγαλύτερων ετών). Παρόμοια μαθήματα περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών των Ιατρικών Σχολών τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού και ευελπιστούμε ότι θα διευρύνει τις επιλογές των φοιτητών/τριών μας και θα συμβάλει στη σύγχρονη ιατρική εκπαίδευση. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες στην Ιατρική επάγουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης και αναλυτικής συλλογιστικής, παρέχουν διορατικότητα για τις ανθρώπινες καταστάσεις, την ασθένεια και τον πόνο, αντίληψη των υποχρεώσεων απέναντι στον εαυτό και στους άλλους.

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση ευρύτερης αντίληψης του ιατρικού λειτουργήματος, μέσω της έκθεσης σε ανθρωποκεντρικές ματιές και της αποκάλυψης άλλων προοπτικών της υγείας, της ασθένειας, του στίγματος, του φυσιολογικού και του παθολογικού.

Το περίγραμμα του μαθήματος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ιατρικής.

Η πρώτη συνάντηση προγραμματίζεται για την Τετάρτη 11 Μαρτίου, ώρα 14.00 στην Αίθουσα Εργαστηριακών Ασκήσεων του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής.

 

Οι υπεύθυνες του μαθήματος

Άννα Μπατιστάτου, Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας

Μαρίκα Σύρρου, Καθηγήτρια Γενικής Βιολογίας - Ιατρικής Γενετικής

 

 

 

Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία του Τμήματος Ιατρικής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:30 το πρωί. Οι βεβαιώσεις περάτωσης θα δίδονται από Τρίτη, 17 Μαρτίου και από 08:00 το πρωί στη Γραμματεία του Τμήματος.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι την ημέρα της ορκωμοσίας να προσέλθουν στη Γραμματεία από 08:30 έως και 09:00 το πρωί, προκειμένου να υπογράψουν το πρωτόκολλο ορκωμοσίας.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Ανακοίνωση

Ενημέρωση για τον Κορoναϊό COVID-19

 

Τον Δεκέμβριο 2019, ανιχνεύθηκε στην πόλη Wuhan της Κίνας ένας νέος ιός με τροπισμό στο αναπνευστικό σύστημα. Ο ιός ονομάστηκε 2019 Novel Coronavirus (COVID-19). Στις 30 Ιανουαρίου 2019 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) χαρακτήρισε την επιδημική έκρηξη που σχετίζεται με τον COVID-19 ως επείγουσα κατάσταση της δημόσιας υγείας που δημιουργεί διεθνή ανησυχία. Κρούσματα και θάνατοι έχουν καταγραφεί σε πολλές χώρες, με πιο πρόσφατο το παράδειγμα της γειτονικής Ιταλίας, που μετράει ήδη 11 νεκρούς.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θεωρεί την υγεία των φοιτητών και των εργαζομένων του ως ύψιστη προτεραιότητα. Γι αυτό και παίρνει την πρωτοβουλία να ενημερώσει την κοινότητα, ακολουθώντας τις συστάσεις και τις οδηγίες αναγνωρισμένων τοπικών, εθνικών και διεθνών φορέων και επιστημόνων ως προς τη διαχείριση κινδύνων που αφορούν την επιδημία. Στo Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν έχουν ανιχνευτεί μέχρι στιγμής κρούσματα. Εντούτοις, επειδή οι ροές από την Ιταλία και άλλες χώρες συνεχίζονται, είναι πιθανόν να υπάρξουν άμεσα, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα τέτοια περιστατικά.

Η διοίκηση του Ιδρύματος συγκρότησε σήμερα επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή, στην οποία συμμετέχει ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης με τη σύσταση να ενημερώνει τακτικά για την εξέλιξη της επιδημίας και να διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ, https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/), ο οποίος είναι ένας από τους κύριους φορείς συντονισμού του μηχανισμού ετοιμότητας και απόκρισης στον COVID-19, σε συνεργασία τόσο με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) όσο και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO). Το πρυτανικό συμβούλιο έχει επίσης λάβει μέριμνα για τα μέτρα που θα ληφθούν και τις συστάσεις που θα γίνουν σε μέλη του προσωπικού και φοιτητές που επιστρέφουν από την Ιταλία τις επόμενες ημέρες. Μέτρα λαμβάνονται επίσης σε ό,τι αφορά επισκέπτες του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας που αναμένονται το επόμενο διάστημα. Τέλος, το Ίδρυμα έχει εξασφαλίσει την αγορά αντισηπτικών διαλυμάτων, που θα τοποθετηθούν σε πολλά σημεία της πανεπιστημιούπολης για να χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους και τους φοιτητές.

Εφιστάται η προσοχή:  Ο πανικός είναι κάκιστος σύμβουλος, αλλά η γνώση των πραγμάτων και η εγρήγορση αναγκαία. Όπως και με άλλες αναπνευστικές λοιμώξεις, η λοίμωξη από τον COVID-2019 μπορεί να προκαλέσει ήπια συμπτώματα, όπως καταρροή, πονόλαιμο, πυρετό και βήχα. Σε ένα μικρό ποσοστό μπορεί να εμφανιστούν  σοβαρότερα προβλήματα, όπως η πνευμονία και η αναπνευστική δυσχέρεια. Σπάνια, η νόσος μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα (όπως σακχαρώδη διαβήτη και καρδιαγγειακά νοσήματα) είναι περισσότερο ευάλωτοι στην εμφάνιση σοβαρής νόσου και πρέπει να λαμβάνουν πρόσθετες προφυλάξεις.

Ο COVID-2019 μεταδίδεται κυρίως μέσω σταγονιδίων, που προέρχονται από τον σίελο, τις ρινικές εκκρίσεις ή τη βρογχική απόχρεμψη και παράγονται όταν ο ασθενής έρχεται σε στενή επαφή με τους άλλους, βήχει ή φτερνίζεται. Για την αποφυγή της μετάδοσης είναι πολύ σημαντική η εφαρμογή μέτρων ατομικής υγιεινής.

Το κείμενο που ακολουθεί περιέχει στοιχεία που έχουν δοθεί από τον ΕΟΔΥ ο οποίος αποτελεί αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης και για το κοινό. Οι πληροφορίες αυτές είναι ακριβείς μέχρι τη στιγμή της κοινοποίησης της παρούσης.

 

 

ΕΟΔΥ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

 

Τί είναι οι κοροναϊοί;

Οι κοροναϊοί είναι μία μεγάλη οικογένεια ιών που μπορεί να προκαλέσουν νόσο τόσο στα ζώα όσο και στον άνθρωπο. Εάν ένα άτομο μολυνθεί από τον ιό, μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα τα οποία ποικίλλουν από ήπια, όπως αυτά του κοινού κρυολογήματος, έως και πολύ σοβαρά.

Τί είναι ο νέος κοροναϊός COVID-19;

Ο νέος κοροναϊός ονομάζεται COVID-19 και αποτελεί ένα καινούργιο στέλεχος κοροναϊού, που δεν είχε ανιχνευθεί πριν από την πρόσφατη επιδημία στην περιοχή Wuhan στην Κίνα, τον Δεκέμβριο του 2019.

Είναι ο καινούργιος ιός ίδιος με τον ιό του SARS;

Όχι. Ο COVID-19 ανήκει στην ίδια οικογένεια ιών όπως ο ιός που προκαλεί Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο (SARS-nCoV), αλλά δεν είναι ο ίδιος ιός.

Πόσο επικίνδυνος είναι ο νέος κοροναϊός – COVID-19;

Όπως και με τις άλλες αναπνευστικές λοιμώξεις, η λοίμωξη από τον νέο κοροναϊό COVID-19 μπορεί να προκαλέσει ήπια συμπτώματα, όπως καταρροή, πονόλαιμο, πυρετό και βήχα. Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν σοβαρές εκδηλώσεις, όπως πνευμονία ή δυσκολία στην αναπνοή. Σπάνια, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα (όπως σακχαρώδη διαβήτη και καρδιαγγειακά νοσήματα) είναι περισσότερο ευάλωτοι στην εμφάνιση σοβαρής νόσου.

Μπορεί να μεταδοθεί ο νέος  κοροναϊός COVID-19 από ζώο σε άνθρωπο;

Διάφορες μελέτες έχουν ο SARS–CoV μεταδόθηκε από μοσχογαλές στους ανθρώπους στην Κίνα το 2002 και ο MERS-CoV από καμήλες σε ανθρώπους στη Σαουδική Αραβία το 2012. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, αρκετοί κοροναϊοί κυκλοφορούν στα ζώα, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα μεταδοθεί σε ανθρώπους. Καθώς τα συστήματα επιτήρησης νοσημάτων βελτιώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι πολύ πιθανό να ανιχνευθούν περισσότεροι κοροναϊοί.

Όσον αφορά τον νέο κοροναϊό COVID-19, δεν έχει εντοπισθεί ακόμα η πηγή προέλευσης του στα ζώα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο COVID-19 μεταδίδεται από οποιοδήποτε ζώο ή το κατοικίδιο σας. Το πιο πιθανό είναι ότι η μετάδοση στον άνθρωπο προήλθε από κάποιο ζώο σε αγορά ζωντανών ζώων στην Κίνα. Για να προστατεύσετε τον εαυτό σας, αποφύγετε την άμεση επαφή με ζωντανά ζώα ή με επιφάνειες που έχουν έρθει σε επαφή με ζώα.

Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγετε την κατανάλωση ωμών ή ατελώς μαγειρεμένων ζωικών προϊόντων. Κατά την διαχείριση ωμού κρέατος, γάλακτος και ζωικών εντοσθίων, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως ορίζονται από τους κανόνες ασφαλούς διαχείρισης τροφίμων,  προκειμένου να αποφεύγεται η επιμόλυνση.

Μπορώ να κολλήσω COVID-19 από το κατοικίδιο μου;

Όχι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι τα ζώα συντροφιάς ή κατοικίδια, όπως είναι οι γάτες και οι σκύλοι, μεταδίδουν τον 2019–nCoV.

Μεταδίδεται ο COVID-19 από άνθρωπο σε άνθρωπο;

Ναι, ο COVID-19 προκαλεί αναπνευστική νόσο, η οποία μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, συνήθως κατόπιν στενής επαφής με ασθενή μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον ή σε χώρο παροχής φροντίδας υγείας.

Τί μπορώ να κάνω για να προστατεύσω τον εαυτό μου;

Τακτικό πλύσιμο των χεριών με αλκοολούχο διάλυμα ή νερό και σαπούνι.

Γιατί; Το πλύσιμο των χεριών με αλκοολούχο διάλυμα ή με νερό και σαπούνι, σκοτώνει τον ιό εάν βρίσκεται στα χέρια μας.

Διατηρήστε αποστάσεις, τουλάχιστον 1 μέτρου, από εσάς και τους άλλους ανθρώπους, ιδιαίτερα από ανθρώπους που βήχουν, φτερνίζονται ή έχουν πυρετό.

Γιατί; Όταν κάποιος νοσεί από λοίμωξη του αναπνευστικό, όπως COVID-19, βήχει ή φτερνίζεται και παράγει μικρο-σταγονίδια τα οποία περιέχουν τον ιό. Εάν είστε πολύ κοντά, μπορεί να εισπνεύσετε τον ιό.

Αποφύγετε να αγγίζετε τη μύτη, το στόμα και τα μάτια σας.

Γιατί; Τα χέρια αγγίζουν πολλές επιφάνειες που μπορεί να είναι μολυσμένες με τον ιό. Εάν αγγίξετε τα μάτια, το στόμα  ή τη μύτη σας, μπορεί να μεταφέρετε τον ιό από την επιφάνεια στον εαυτό σας.

Εάν έχετε πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Ενημερώστε τον θεράποντα ιατρό σας εάν έχετε ταξιδέψει σε περιοχές με τεκμηριωμένη συνεχιζόμενη μετάδοση COVID-19 ή εάν έχετε έρθει σε επαφή με άτομα από περιοχές με τεκμηριωμένη συνεχιζόμενη μετάδοση COVID-19 ή με άτομα που έχουν επιστρέψει από πρόσφατο ταξίδι σε περιοχές με τεκμηριωμένη συνεχιζόμενη μετάδοση COVID-19, τα οποία παρουσιάζουν αναπνευστικά συμπτώματα.

Γιατί; Όποτε έχετε πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή είναι σημαντικό να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια το συντομότερο δυνατό, καθώς μπορεί να πάσχετε από αναπνευστική λοίμωξη ή πιο σοβαρή νόσο. Η εμφάνιση αναπνευστικών συμπτωμάτων μαζί με πυρετό μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες και, αναλόγως του ιστορικού ταξιδιού σας και των συνθηκών, ο COVID-19 μπορεί να είναι μία από αυτές.

Εάν έχετε ήπια συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης και δεν έχετε ταξιδέψει σε περιοχές με τεκμηριωμένη συνεχιζόμενη μετάδοση COVID-19, μείνετε σπίτι μέχρι την ανάρρωσή σας, τηρώντας όλους τους κανόνες προσωπικής υγιεινής.

Θα πρέπει να φοράω μάσκα;

Η χρήση ιατρικής μάσκας μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της εξάπλωσης ορισμένων αναπνευστικών νοσημάτων. Ωστόσο, η χρήση μάσκας από μόνη της δεν διασφαλίζει πλήρη προστασία και θα πρέπει να συνδυάζεται με τη λήψη και άλλων προστατευτικών μέτρων όπως είναι η σωστή υγιεινή των χεριών και η αποφυγή στενών επαφών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η χρήση μάσκας συνιστάται σε άτομα που εμφανίζουν αναπνευστικά συμπτώματα (βήχα ή φτέρνισμα) ή σε ασθενείς με ήπια συμπτώματα και υποψία λοίμωξης με COVID-19  ή σε άτομα που φροντίζουν ασθενείς για τους οποίους υπάρχει η υποψία λοίμωξης με COVID-19. Η υποψία λοίμωξης με COVID-19 σχετίζεται με πρόσφατο ταξίδι σε περιοχές με τεκμηριωμένη συνεχιζόμενη μετάδοση COVID-19 ή με στενή επαφή με άτομο που εμφανίζει αναπνευστικά συμπτώματα και έχει ταξιδέψει πρόσφατα σε περιοχές με τεκμηριωμένη συνεχιζόμενη μετάδοση COVID-19.

Ποιος μπορεί να μολυνθεί από τον ιό;

Οι άνθρωποι που ζουν ή ταξιδεύουν σε περιοχή όπου κυκλοφορεί ο ιός COVID-19 ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο μόλυνσης. Μέχρι στιγμής η κυκλοφορία του COVID-19 εντοπίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές με τεκμηριωμένη συνεχιζόμενη μετάδοση COVID-19, όπου καταγράφονται τα περισσότερα περιστατικά.

Τα περιστατικά λοιμώξεων από τον COVID-19 που εμφανίστηκαν σε άλλες χώρες, αφορούσαν είτε άτομα με πρόσφατο ταξίδι στην Κίνα είτε άτομα που ζούσαν,  συνεργάζονταν στενά ή παρείχαν φροντίδα υγείας σε ταξιδιώτες από την Κίνα που στη συνέχεια διαγνώσθηκαν με λοίμωξη από COVID-19.

Οι επαγγελματίες υγείας που έρχονται σε επαφή με ασθενείς με COVID-19, βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο μετάδοσης, και θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων.

Για περισσότερες επικαιροποιημένες πληροφορίες, όσον αφορά τις περιοχές που καταγράφεται συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-COVID-19-cases

Ποιος βρίσκεται σε κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής νόσου;

Ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής νόσου.

Πώς μεταδίδεται ο ιός;

Ο COVID-19 μεταδίδεται κυρίως μέσω της επαφής με ασθενή, μέσω σταγονιδίων τα οποία παράγονται όταν ο ασθενής βήχει ή φτερνίζεται ή μέσω σταγονιδίων από τη σίελο ή από τη ρινική κοιλότητα. Για την αποφυγή μετάδοσης είναι πολύ σημαντική η εφαρμογή μέτρων ατομικής υγιεινής. Για παράδειγμα, καλύψτε το στόμα σας και τη μύτη σας με ιατρική μάσκα, μαντήλι, το μανίκι σας ή τον λυγισμένο αγκώνα σας όταν βήχετε ή φτερνίζεστε. Πετάξτε αμέσως το μαντήλι σε κλειστό κάδο. Πλένετε τακτικά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό ή με αλκοολούχο διάλυμα.

Πόσο καιρό επιβιώνει ο ιός στις επιφάνειες;

Δεν είναι γνωστό πόσο χρονικό διάστημα ο COVID-19 μπορεί να επιβιώσει στις επιφάνειες, ωστόσο σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, ο καινούργιος κοροναϊός μπορεί να επιβιώσει μερικές ώρες. Η χρήση απλών αντισηπτικών διαλυμάτων είναι αρκετή για την καταστροφή του ιού στις επιφάνειες.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα συμπτώματα που προκαλεί ο COVID-19, ο ιός της γρίπης και το κοινό κρυολόγημα;

Τα άτομα που νοσούν από COVID-19, ιό της γρίπης ή ιούς που προκαλούν το κοινό κρυολόγημα συνήθως αναπτύσσουν αναπνευστικά συμπτώματα, όπως είναι ο πυρετός, ο βήχας και η καταρροή. Διαφορετικοί ιοί μπορεί να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα. Λόγω των ομοιοτήτων των συμπτωμάτων, η διάγνωση της νόσου πραγματοποιείται μόνο μέσω εργαστηριακών εξετάσεων.

Ποιος είναι ο χρόνος επώασης;

Ο χρόνος επώασης ενός ιού είναι το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην μόλυνση από τον ιό και την έναρξη εμφάνισης συμπτωμάτων. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα,  ο χρόνος επώασης του COVID-19 υπολογίζεται σε 2-11 ημέρες, με απώτατο όριο τις 14 ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με άλλους κοροναϊούς, όπως είναι ο MERS-CoV και ο SARS-CoV.

Μπορεί ο COVID-19 να μεταδοθεί από άτομο που δεν εμφανίζει συμπτώματα;

Με βάση πρόσφατες αναφορές η μετάδοση του COVID-19 είναι πιθανή από άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό, αλλά δεν εμφανίζουν ακόμα σοβαρά συμπτώματα. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, υπεύθυνα για την εξάπλωση του ιού είναι κυρίως τα άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα.

Είναι ασφαλές να λαμβάνουμε δέματα από την Κίνα ή από άλλες περιοχές με συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού;

Ναι, είναι ασφαλές. Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες, αυτού του είδους οι ιοί δεν επιβιώνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αντικείμενα.

Είναι τα αντιβιοτικά αποτελεσματικά στη πρόληψη και τον έλεγχο της εξάπλωσης του COVID-19;

Όχι, τα αντιβιοτικά δεν δρουν κατά των ιών.

Υπάρχουν συγκεκριμένα φάρμακα για τον COVID-19;

Όχι. Τα άτομα που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα, θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα ανακούφισης των συμπτωμάτων. Άτομα με σοβαρή συμπτωματολογία χρειάζονται περαιτέρω υποστηρικτική φροντίδα.

 

 

Ιωάννινα, 26 Φεβρουαρίου 2020

Από την Πρυτανεία

 

 

Ανακοινώνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».

Στο Τμήμα Ιατρικής ο ακαδημαϊκός υπότροφος θα διδάξει το μάθημα "Νοσοκομειακές Λοιμώξεις" στο επιστημονικό πεδίο "Μικροβιολογία".

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην συνημμένη πρόσκληση ενδιαφέροντος. Επίσης επισυνάπτεται αίτηση και υπεύθυνη δήλωση.