Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις
17
Ιουλ

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής Κύριο

Από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνεται η ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

 

 

 

 

Σήμερα, Παρασκευη, 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00, η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αποτελουμενη από τους: κ. Βασιλική Μπουμπα, Αναπληρωτρια Καθηγητρια (Πρόεδρος), κ. Κων/νος Τσιλιδης Αναπληρωτης Καθηγητής (Μελος), και κ.  Λουκας Αστρακάς Αναπληρωτης Καθηγητής (Μελος), η οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 829/09.07.2020 απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κου Ιωάννη Γεωργίου, για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγειας, του Πανεπιστημίου Ιωαννινων, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2022, αφού εξέτασε τις παρακάτω αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα με βάση την υπ’ αρ. πρωτ. 788/23.06.2020 (ΑΔΑ: Ω8ΒΜ469Β7Η-6ΠΩ) Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου:

 Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος

-          κ. ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΑΝΝΑ του Κων/νου, Καθηγητρια Α’ Βαθμίδας, αρ. πρωτ. αίτησης 821/07.07.2020

 Υποψηφιότητα για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος

-          κ. ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Θρασυβουλου, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, αρ. πρωτ. αίτησης 820/07.07.2020

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ

ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ανωτέρω υποψηφίων πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και ότι με βάση τις υπεύθυνες δηλώσεις τους δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό τους και

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

την

κ. ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΑΝΝΑ του Κων/νου,

Υποψήφια για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγειας, του Πανεπιστημίου Ιωαννινων

τον

κ. ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Θρασυβουλου

Υποψήφιο για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγειας, του Πανεπιστημίου Ιωαννινων.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

         Βασιλική Μπουμπα

     Αναπληρωτρια Καθηγητρια

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Εκδότης: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
Διαβάστηκε 259 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020 14:41