Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις
21
Νοε

Ανακοίνωση του φοιτητικού συλλόγου HelMSIC

 

H HelMSIC - Hellenic Medical Students’ International Committee (Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής) είναι ένα ανεξάρτητο σωματείο μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού, μη κομματικού χαρακτήρα. Αποτελείται από 7 τοπικές επιτροπές, μία σε κάθε πόλη όπου υπάρχει Ιατρική Σχολή. Οι δράσεις μας εστιάζονται κατά βάση σε έξι θεματικές, τις Ερευνητικές και Κλινικές Ανταλλαγές φοιτητών Ιατρικής, την Δημόσια Υγεία, την Ιατρική Εκπαίδευση, τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία συμπεριλαμβανομένου του HIV/AIDS και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ειρήνη. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο website της οργάνωσης, www.helmsic.gr .
 Η HelMSIC στα πλαίσια των σκοπών της για προαγωγή της εκπαίδευσης σε διαπολιτισμικό περιβάλλον και την εξωστρέφεια των φοιτητών Ιατρικής διεθνώς, συμμετέχει στο πρόγραμμα των Ανταλλαγών Ερευνητικού και Κλινικού τύπου που διοργανώνεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Οργανώσεων Φοιτητών Ιατρικής (IFMSA).
 Στο πρόγραμμα αυτό, ένας φοιτητής Ιατρικής από την Ελλάδα (Εξερχόμενος - Outgoing) ασκείται σε μία Πανεπιστημιακή Κλινική ή σε ένα Ερευνητικό Πρόγραμμα, του εξωτερικού, για ένα μήνα, και κατ’ αντιστοιχία, ένας φοιτητής Ιατρικής από μία χώρα του εξωτερικού (Εισερχόμενος - Incoming) ασκείται σε μία Πανεπιστημιακή Κλινική ή ένα Εργαστήριο στην Ελλάδα για ένα μήνα.
 Κατά την ανταλλαγή τους στη χώρα, σε εξερχόμενους και εισερχόμενους φοιτητές καλύπτεται η διατροφή και η διαμονή και φυσικά μία θέση σε κλινικό ή ερευνητικό πρόγραμμα. Οι Ανταλλαγές διοργανώνονται από εθελοντικές οργανώσεις φοιτητών ιατρικής - μέλη της IFMSA, όπως η HelMSIC: τοπικοί και εθνικοί υπεύθυνοι ανταλλαγών είναι αρμόδιοι για την κάλυψη αυτών των παροχών, αλλά και για την προετοιμασία των εξερχόμενων φοιτητών και την υποστήριξή τους κατά τη διαδικασία της υποβολής αίτησης και συγκέντρωσης των απαραίτητων εγγράφων τους. 
 Λεπτομερέστερη περιγραφή του προγράμματος μπορείτε να δείτε στα Project Proposals που επισυνάπτονται.
Η Τοπική Επιτροπή Ιωαννίνων έχει για φέτος 39 θέσεις κλινικού τύπου και 8 θέσεις ερευνητικού τύπου για τους εξερχόμενους φοιτητές. Κατ’ αντιστοιχία, θα δεχτεί 55 ξένους φοιτητές ιατρικής για την πραγματοποίηση της Ανταλλαγής τους σε κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και σε ερευνητικά εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής. 
 Τα οφέλη του προγράμματος είναι τα εξής.
Για τους φοιτητές Ιατρικής:
• Εκπαίδευση στις βασικές αρχές της έρευνας, σε τρέχοντα προγράμματα βασικής, κλινικής και
προκλινικής έρευνας, καθώς και απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων
• Συνεργασία με φοιτητές Ιατρικής και επαγγελματίες υγείας άλλων χωρών
• Διεύρυνση οριζόντων σε ένα διαφορετικό ακαδημαϊκό περιβάλλον και γνωριμία με ένα διαφορετικό
πολιτισμό σε σχέση με τη χώρα προέλευσης του φοιτητή
• Εξοικείωση με ένα διαφορετικό Σύστημα Υγείας και Ιατρικής Εκπαίδευσης
• Εξάσκηση στην χρήση ξένης γλώσσας (συνήθως αγγλική γλώσσα) τόσο στην ιατρική ορολογία όσο
και στην καθομιλουμένη 
Για τις Ιατρικές Σχολές:
Ενίσχυση των διεθνών σχέσεων των Σχολών
Προώθηση της δράσης και του συστήματος ιατρικής εκπαίδευσης των Ιατρικών Σχολών της Ελλάδας στη διεθνή  κοινότητα
Αλληλεπίδραση με φοιτητές Ιατρικής από όλο τον κόσμο και ανταλλαγή ιδεών με τους εκπαιδευτές τους
Ανάδειξη και εξαγωγή του Ερευνητικού και Κλινικού έργου της χώρας μας στην διεθνή Ιατρική και Ακαδημαϊκή κοινότητα
Ενίσχυση της εικόνας της Σχολής μέσα από τη συμμετοχή της στο μεγαλύτερο πρόγραμμα κινητικότητας Φοιτητών Ιατρικής

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Εκδότης: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
Διαβάστηκε 581 φορές