Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις
18
Ιουν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία» (2019-20) Κύριο

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αρμόδιο για την διοικητική στήριξη του προγράμματος), το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) αναγγέλλουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) «Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία», διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων (90 ECTS), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία (Master’s Degree in Molecular and Cellular Biology and Biotechnology). (http://msc-mcbb.ac.uoi.gr)

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα διδακτικό εξάμηνο και δύο εξάμηνα για την εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας (ΦΕΚ 1808/τ.Β΄/21-5-2018). Αιτήσεις υποψηφίων για φοίτηση στον κύκλο σπουδών του προγράμματος που ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 γίνονται δεκτές από 19-6-2019 μέχρι 13-9-2019. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας και συνεντεύξεις των υποψηφίων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από 16-9-2019 έως 20-9-2019. Ως ημερομηνία έναρξης του αντίστοιχου κύκλου σπουδών ορίζεται η 1-10-2019.  

Προϋποθέσεις – Κριτήρια επιλογής

Ως υποψήφιοι για φοίτηση στο Δ.Δ.Π.M.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου αναγνωρισμένων πανεπιστημίων της αλλοδαπής στα αντικείμενα Ιατρικής, Βιολογίας, Γενετικής, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Κυτταρικής Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Γεωπονικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής ή άλλων συναφών αντικειμένων, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Για τους πτυχιούχους ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι 13-9-2019, τα εξής:

  1. 1. Αίτηση υποψηφιότητας για μεταπτυχιακές σπουδές (βλέπε http://msc-mcbb.ac.uoi.gr > Πληροφορίες του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. > Έντυπα)
  2. 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
  3. 3. Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση του οικείου Τμήματος που να πιστοποιεί ότι για την λήψη του πτυχίου απομένει περιορισμένος αριθμός μαθημάτων (ενδεικτικά, μέχρι 2 ή 3 εξαμηνιαία μαθήματα) [στη δεύτερη περίπτωση, εάν ο υποψήφιος επιλεγεί για φοίτηση στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ., θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές και να έχει λάβει το πτυχίο του πριν την εγγραφή του στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. η οποία αναμένεται να γίνει εντός του Οκτωβρίου 2019]
  4. 4. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σε περίπτωση αποφοίτων Τμημάτων ΑΕΙ του εξωτερικού)
  5. 5. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών προπτυχιακής φοίτησης
  6. 6. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
  7. 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές
  8. 8. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους

Η επιλογή των υποψηφίων (κατά ανώτατο όριο 10) θα γίνει μετά την διαδικασία της Συνέντευξης και θα στηριχθεί στα εξής κριτήρια (σε παρένθεση, ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας): Βαθμός από τη Συνέντευξη (συνεκτιμώνται η προσωπικότητα, το ενδιαφέρον, οι γνώσεις των υποψηφίων και η λογική τους συγκρότηση) (40%), Βαθμός πρώτου πτυχίου (20%), Άλλα στοιχεία του Βιογραφικού (συνεκτιμώνται προηγούμενη ερευνητική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές κλπ.) (20%), Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (εκτός των πιστοποιητικών, θα συνεκτιμηθεί η απόδοση στην ανάγνωση, μετάφραση, κατανόηση και σχολιασμό ενός μικρής έκτασης κειμένου το οποίο θα δοθεί στους υποψηφίους κατά τη συνέντευξη) (20%).

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση:

Ευστάθιος Φριλίγγος

Καθηγητής Βιολογικής Χημείας

Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

45110 Ιωάννινα

Στοιχεία επικοινωνίας

τηλ. 26510-07715

fax:  26510-07868

email: efriligo@uoi.gr

Ο φάκελος υποψηφιότητας (δικαιολογητικά 1-8) μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά (efriligo@uoi.gr) ή με ταχυδρομείο (σφραγίδα ταχυδρομικής αποστολής έως 13-9-2019). Σε περίπτωση υποβολής με ταχυδρομείο, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να ενημερώσουν την επιτροπή του προγράμματος με αποστολή e-mail στη διεύθυνση efriligo@uoi.gr.  

 

Ιωάννινα, 19-6-2019

Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή του Προγράμματος

 

Ευστάθιος Φριλίγγος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, Πρόεδρος

Σπυρίδων Γεωργάτος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Σάββας Χριστοφορίδης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Πέτρος Μαραγκός, Αν. Καθηγητής Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Αμαλία Αφένδρα, Επ. Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Άννα-Ειρήνη Κούκκου, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας

Carol Murphy, Ερευνήτρια Β΄, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ι.Τ.Ε.

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Εκδότης: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
Διαβάστηκε 711 φορές