Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις
26
Μάι

Κλινική άσκηση σε άλλο Νοσοκομείο της Ελλάδας Κύριο

 

 

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (συνημμένο αρχείο) κάθε φοιτητής/τρια έχει δυνατότητα να πραγματοποιήσει την μία Κλινική του Άσκηση σε άλλο Νοσοκομείο της Ελλάδας και ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στην παρακάτω φόρμα

https://forms.gle/MpkgE1LAYfPoc9h26

 

Η φόρμα υποβάλλεται έως τις 30 Ιουνίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους για πραγματοποίηση της άσκησης κατά το χειμερινό εξάμηνο και έως τις 15 Δεκεμβρίου για το εαρινό εξάμηνο.

Για παράδειγμα, οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να κάνουν την άσκησή τους σε άλλο πανεπιστήμιο της Ελλάδας τον Οκτώβριο του 2023 πρέπει να υποβάλλουν τη φόρμα αυτή έως 30/6/2023, ενώ αν επιθυμούν να κάνουν την άσκησή τους τον Μάρτιο του 2024 θα υποβάλπον την αίτηση/φόρμα μέχρι τις 15/12/2023.

Προκειμένου να υποβάλετε την ηλεκτρονική σας αίτηση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Διερευνήστε, με τους υπευθύνους του άλλου Νοσοκομείου, τη δυνατότητα να κάνετε την Άσκηση εκεί.

  2. Αναζητήστε από την Κλινική Προορισμού τη διδακτέα ύλη του μαθήματος την Άσκηση του οποίου θέλετε να πραγματοποιήσετε

  3. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Κλινικής του ιδρύματος προέλευσης, καθώς και του Διευθυντή Κλινικής του ιδρύματος υποδοχής, με την προϋπόθεση ότι συμπίπτει η σχετική εκπαιδευτική ύλη και τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

  4. Μόνο αφού έχετε κάνει τα παραπάνω βήματα θα υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση στο Τμήμα μας μεταφορτώνοντας τα παραπάνω απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με τις οδηγίες στο τέλος της φόρμας.

Αφού ολοκληρώσετε την Άσκηση απαιτούνται:

  1. Βεβαίωση πραγματοποίησης της Άσκησης από την Κλινική του άλλου Νοσοκομείου

  2. Logbook ή παρόμοιο έντυπο που περιγράφει τις Ιατρικές Πράξεις / Διαδικασίες / Μαθήματα στα οποία συμμετείχε ο/η φοιτητής/τρια

Επισημαίνεται ότι:

  1. Κατά τη διάρκεια της άσκησης στην κλινική υποδοχής θα τηρείται παρουσιολόγιο, που υπογράφεται από τον αρμόδιο Διευθυντή κλινικής υποδοχής. Μετά τη λήξη της άσκησης ο φοιτητής υποχρεούται να παραδώσει το παρουσιολόγιο, τη λίστα δεξιοτήτων, τα μαθησιακά αποτελέσματα της άσκησης και συνοπτικά σχόλια επίδοσής του υπογεγραμμένα από τον Διευθυντή της Κλινικής υποδοχής στη Γραμματεία του Τμήματος, που τα διαβιβάζει αρμοδίως στον Διευθυντή της Κλινικής προέλευσης.
  2. Οι εξετάσεις του μαθήματος πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
  3. Η σχετική αίτηση εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

 

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Εκδότης: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
Διαβάστηκε 315 φορές