Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις
28
Νοε

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Τμήμα Ιατρικής

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής στη συνεδρίασή της υπ’ αρ. 1033α/15-11-2022, αφού έλαβε υπ’ όψιν την απόφαση της υπ’ αρ. 1136/15-9-2022 Συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 (A’ 195) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 466 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141), αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο ακαδημαϊκών υποτρόφων μερικής απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Οι προσφερόμενες θέσεις ακαδημαϊκών υποτρόφων αφορούν τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και κλινικού έργου στο Τμήμα Ιατρικής.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 μέχρι και την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο συνημμένο αρχείο.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Εκδότης: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
Διαβάστηκε 201 φορές