Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις
23
Σεπ

Εγγραφή εισαγόμενων με την κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της ΕΕ Κύριο

 

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στο Τμήμα Ιατρικής με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της ΕΕ θα γίνονται σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από σήμερα Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου και από ώρα 09:00 έως 14:00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

(όπως αναφέρονται στη συνημμένη εγκύκλιο)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ των απαραίτητων δικαιολογητικών που αναφέρονται στη συνημμένη εγκύκλιο παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν 

  1. Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (επισυνάπτεται). Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π.
  2. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται). Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π

 

Σημειώνεται ότι επιτυχόντες οφείλουν να καταθέσουν κατά το διάστημα από 23 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021 αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής για έλεγχο στην Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, αίτηση συνοδευμένη από όλα δικαιολογητικά προκειμένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κτίριο Διοίκησης

1ος όροφος

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

45110 Ιωάννινα

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Εκδότης: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
Διαβάστηκε 233 φορές