Εκτύπωση αυτής της σελίδας
02
Ιουν

Σημαντική Ανακοίνωση για την έκδοση προσωρινού ΑΜΚΑ σε Κύπριους και αλλοδαπούς φοιτητές Κύριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                   

 

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης (άρθρο 248 του ν.4782/2021 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν.4796/2021).

Οι Κύπριοι και Αλλοδαποί φοιτητές προκειμένου να προμηθευτούν δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) από τα φαρμακεία θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)  με την προσκόμιση ενός από τα ακόλουθα έγγραφα : α) Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, β) ληξιαρχική πράξη γέννησης, γ) διαβατηρίου, δ) προσωρινού ή οριστικού τίτλου διαμονής και ε) άλλου εγγράφου ταυτοποίησης,   καθώς και τα κάτωθι στοιχεία που προκύπτουν από τα ανωτέρω έγγραφα ταυτοποίησης: α)το όνομα, β) το επώνυμο, γ) το πατρώνυμο, δ) το μητρώνυμο, ε) το φύλλο, στ) την υπηκοότητα, ζ) την ημερομηνία και τη χώρα γέννησης, η) τα στοιχεία επικοινωνίας του, ιδίως ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)  και αριθμού κινητού τηλεφώνου και για οποιαδήποτε πληροφορία να απευθυνθείτε στα Κ.Ε.Π.

Μετά την έκδοση του Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.)  παρακαλούμε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικά  το σχετικό έντυπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας της Γραμματείας του Τμήματός σας για ενημέρωση της ατομικής καρτέλας φοίτησης.

                                                                              

Από

τη  Διεύθυνση Εκπαίδευσης

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Εκδότης: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
Διαβάστηκε 254 φορές