Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Μετεγγραφές - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η αίτησή τους για μετεγγραφή στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος (κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος) από Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 έως και Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 (ώρες 11:00-13:00) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στη ηλεκτρονική τους αίτηση, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Από τη Γραμματεία

 

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής αδελφών φοιτητών υποβάλλονται έως την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών https://transfer3.it.minedu.gov.gr

 

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που κατέθεσαν δικαιολογητικά για μετεγγραφή στο Τμήμα Ιατρικής να προσέλθουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματος  από Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 έως και Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00-13:00 με τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Απολυτήριο Λυκείου
  2. Αποφοιτήριο (διαγραφή) από το Τμήμα που είχαν εγγραφεί
  3. 2 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

 

 

Οι φοιτητές που η αίτησή τους για μετεγγραφή στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ παρακαλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 έως και Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11:00-13:00 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Απολυτήριο Λυκείου

2. Αποφοιτήριο (διαγραφή) από το Τμήμα που είχαν εγγραφεί

3. 2 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

για την εγγραφή τους στο Τμήμα μας.

 

Από τη Γραμματεία

 

 

Οι φοιτητές που ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η αίτησή τους για μετεγγραφή στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρακαλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος (κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος) από Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 έως και Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 (ώρες 11:00-13:00) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στη ηλεκτρονική τους αίτηση, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Από τη Γραμματεία

 

 

Οι εγγραφές των μετεγγραφόμενων στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατόπιν μοριοδότησης, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ.7 του άρθρου 21 του Ν.4332/9-7-2015 (ΦΕΚ 76 Α΄), και του άρθρου 3 της με αρ. 143456/Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) Υ.Α., για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, θα γίνονται από την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016 έως και την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016 (ώρα 11:00 – 13:00).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση για εγγραφή

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου.

3. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

4. Πιστοποιητικό διαγραφής ή αριθμό πρωτοκόλλου της αιτήσεως διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Tα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από εξουσιοδοτημένο άτομο.