Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Διασφάλιση Ποιότητας

Εσωτερική Αξιολόγηση: Στα πλαίσια της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος συνέταξε τον Δεκέμβριο του 2018 την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

Περισσότερα για την Εσωτερική Αξιολόγηση και την Έκθεση Eσωτερικής Αξιολόγησης.

 

Εξωτερική Αξιολόγηση: Το έργο του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αξιολογήθηκε από ανεξάρτητη Επιτροπή Εξωτερικών Αξιολογητών μέσω της Α.ΔΙ.Π. τον Ιούνιο του 2013.

Περισσότερα για την Εξωτερική Αξιολόγηση και την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης.