Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Διασφάλιση Ποιότητας

Εσωτερική Αξιολόγηση: Στα πλαίσια της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος συνέταξε τον Δεκέμβριο του 2018 την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

Περισσότερα για την Εσωτερική Αξιολόγηση και την Έκθεση Eσωτερικής Αξιολόγησης.

 

Εξωτερική Αξιολόγηση: To Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματός μας αξιολογήθηκε από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), το Νοέμβριο του 2020 και έλαβε "ΑΡΙΣΤΑ" και στους δέκα άξονες αξιολόγησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Περισσότερα για την Εξωτερική Αξιολόγηση και την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης.