Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Με γνώμονα την καινοτομία, την παραγωγή γνώσης με την έρευνα, τη μετάδοση της συνολικής γνώσης με τη διδασκαλία, αλλά και την ανάπτυξη στους φοιτητές της κριτικής ικανότητας, της συνθετικής σκέψης και συγκεκριμένων δεξιοτήτων, το Τμήμα Ιατρικής, για το επόμενο διάστημα, έχει θέσει ως στρατηγικούς στόχους όλες τις συνιστώσες τις εκπαίδευσης, της έρευνας, της κλινικής πράξης και της σύνδεσης του Τμήματος με την κοινωνία.

 

Για το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πατήστε εδώ.