Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Στοχοθεσία Ποιότητας

Με βάση μια σειρά δεικτών ποιότητας, στην Στοχοθεσία Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής εντάσονται τρεις κύριοι στρατηγικοί στόχοι.

Οι στόχοι αυτοί, αφορούν:

  • την Ενίσχυση της Ποιοτικής Εκπαίδευσης
  • την Επίτευξη Ερευνητικής Αριστείας και Ενίσχυση της Καινοτομίας, και
  • την Ενίσχυση της Εξωστρέφειας του Τμήματος και Κινητικότητας Διδασκόντων και Φοιτητών.

Για την Στοχοθεσία Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πατήστε εδώ.