Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Υγείας Παιδιού

Αντικείμενο του μαθήματος: Η παροχή θεωρητικών γνώσεων στους φοιτητές της Ιατρικής επειδή η εφηβική ηλικία έχει πολλές ιδιαιτερότητες και διαφορές από τις άλλες ηλικίες.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Χαρακτηριστικά εφήβων. Αύξηση και ανάπτυξη και διαταραχές αυτών (καθυστέρηση – επιτάχυνση ύψους). Ψυχοκοινωνική και γνωστική ανάπτυξη. Ορμονολογική εξέλιξη – στάδια ενήβωσης κατά Tanner. Διαταραχές ενήβωσης (πρώιμη – καθυστερημένη ήβη). Διαταραχές πρόσληψης τροφής (νευρογενής ανορεξία, βουλιμία), παχυσαρκία. Συμπεριφορές υψηλού κινδύνου (κατάχρηση αλκοόλ, ναρκωτικά, βία, επικίνδυνη σεξουαλικότητα, κάπνισμα, οδήγηση χωρίς εμπειρία, χρήση συμπληρωμάτων διατροφής , doping). Κατάθλιψη, αυτοκτονικός ιδεασμός. Διαταραχές μαστών (έκτοπες θηλές , αμαστία, γυναικομαστία, καλοήθεις – κακοήθεις εξεργασίες. Εμβολιασμοί στην εφηβεία. Λοιμώδη νοσήματα. Υπέρταση. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Δερματολογικά προβλήματα (ακμή, ψωρίαση). Διαταραχές γεννητικών οργάνων αρρένων. Ογκολογικά και αιματολογικά προβλήματα. Μετάβαση από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή. Διαδίκτυο (χρήση, εθισμός, ασφάλεια). Εφηβεία και άθληση. Χρόνια νοσήματα.

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Το μάθημα διδάσκεται δύο φορές την εβδομάδα σε ομάδες φοιτητών για διάστημα 12 εβδομάδων. Καθημερινά γίνεται κλινική εκπαίδευση στην Παιδιατρική Κλινική και στα εξωτερικά ιατρεία. Οι φοιτητές αντλούν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου του μαθήματος και άλλων μελών ΔΕΠ με στόχο τη διαγνωστική προσέγγιση των περισσότερων νοσημάτων της εφηβικής ηλικίας.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 26

Εξάμηνο Σπουδών: 10ο

ECTS: 2