Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Υγείας Παιδιού

Αντικείμενο του μαθήματος: Η εκπαίδευση στην κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση του φυσιολογικού παιδιού, από τη νεογνική ηλικία έως την εφηβεία.

Περιεχόμενα του μαθήματος: Λήψη ιστορικού στα παιδιά. Κλινική εκτίμηση φυσιολογικού νεογνού. Θερμορύθμιση και ανάπτυξη πνεύμονα στα νεογνά. Φυσιολογικά όρια αιματολογικών και βιοχημικών παραμέτρων στα πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά. Μητρικός θηλασμός. Κολικοί πρώτου τριμήνου. Εμβολιασμοί παιδιών και εφήβων. Αξιολόγηση των σωματικών παραμέτρων (Βάρος σώματος, Μήκος σώματος, Περίμετρος κεφαλής) με τη χρήση των κλιμάκων ανάπτυξης και των εκτροπών τους. Αξιολόγηση των πηγών και των ραφών του κρανίου. Ορισμός μακροκεφαλίας, μικροκεφαλίας, κρανιοσυνοστέωσης. Αρχέγονα αντανακλαστικά της πρώτης βρεφικής ηλικίας. Νευρολογική εξέταση στη βρεφική και παιδική ηλικία. Ψυχοκινητική εξέλιξη απο τη βρεφική ηλικία μέχρι 6 ετών. Περιγραφή της κλίμακας ψυχοκινητικής εξέλιξης Denver ΙΙ και της χρησιμότητά της. Ροομέτρηση-σπιρομέτρηση, εκτίμηση αερίων αίματος. Ορισμός ανοσογονικότητας, αντιγονικότητας, αλλεργιογονικότητας, ανοσιακής ανοχής. Περιγραφή εμβρυικής και νεογνικής κυκλοφορίας, φυσιολογικές αλλαγές στην κυκλοφορία από τη νεογνική μέχρι την εφηβική ηλικία. Λειτουργικά φυσήματα, φυσιολογικό ΗΚΓ. Προσέγγιση αθλούμενων παιδιών και εφήβων. Εκτίμηση σπειραματικής διήθησης και σωληναριακής λειτουργίας στα παιδιά. Υπολογισμός κάθαρσης κρεατινίνης. Συμπύκνωση και οξινοποίηση των ούρων. Αξιολόγηση γενικής εξέτασης ούρων. Ενδοφλέβια διαλύματα στα παιδιά (ανάγκες σε υγρά και ηλεκτρολύτες). Εκτίμηση της αρτηριακής πίεσης στα παιδιά. Ιδιαιτερότητες της αιμοποίησης, της αιμόστασης και του μεταβολισμού του σιδήρου. Μεταβολές των τύπων της αιμοσφαιρίνης από την εμβρυική, στη νεογνική και βρεφική ζωή. Ποσοστά των τύπων της αιμοσφαιρίνης στο φυσιολογικό παιδί. Αξιολόγηση γενικής εξέτασης αίματος. Φυσιολογική βρεφική αναιμία. Φυσιολογικά όρια μεταβολιτών βιταμίνης D, κύριες πηγές πρόσληψης και εξωσκελετικές δράσεις βιταμίνης D.

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Το μάθημα διδάσκεται καθημερινά σε συνδυασμό με καθημερινή εκπαιδευτική επίσκεψη στους θαλάμους της Παιδιατρικής Κλινικής και της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών για διάστημα 4 εβδομάδων. Οι φοιτητές αντλούν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις υπό την καθοδήγηση μελών ΔΕΠ με σκοπό την προσέγγιση του φυσιολογικού παιδιού, την εκτίμηση απόκλισης από το φυσιολογικό και την προετοιμασία τους για την κλινική άσκηση στην Παιδιατρική στο ΣΤ έτος.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 130

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 9° + 10° (rotation)

ECTS: 11