Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home

Αντικείμενο του μαθήματος: Ιστολογία των οργάνων.

Στην Ιστολογία ΙΙ, ο φοιτητής αποκτά γνώση της μικροσκοπικής ανατομικής του κάθε οργάνου, δηλαδή της μικροαρχιτεκτονικής του, όπως αυτή αποκαλύπτεται στο μικροσκόπιο (φωτονικό και ηλεκτρονικό), και των βασικών ιστολογικών, κυτταρολογικών και υποκυτταρίων χαρακτηριστικών της δομής του κάθε οργάνου και του μικροπεριβάλλοντός του, όπως αυτά αποκαλύπτονται σε μελέτες με μεθόδους της κλασική και μοριακής Ιστολογίας. Τα ιστολογικά στοιχεία, παρουσιάζονται συνδεδεμένα με πληροφορίες σχετιζόμενες με την φυσιολογία, την κυτταρική βιολογία και την βιοχημεία του εκάστοτε μελετουμένου οργάνου, με τελικό στόχο την θεμελίωση και κατανόηση της σχέσης δομής-λειτουργίας γιά κάθε όργανο του ανθρωπίνου οργανισμού.

Περιεχόμενο του Μαθήματος: Η Ιστολογία ΙΙ περιλαμβάνει την μελέτη των οργάνων, γιά τα ακόλουθα συστηματα οργάνου του ανθρώπου : ανοσοποιητικό (λεμφικό), καλυπτήριο (δέρμα και εξαρτήματα – μαζικός αδένας), πεπτικό , αναπνευστικό , ενδοκρινικό (διάχυτο και ενδοκρινών αδένων), ουροποιητικό , γεννητικό (άρρενος-θήλεως) και νευρικό σύστημα (ΚΝΣ & αισθητηρια όργανα).

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Το μάθημα περιλαμβάνει:

  • διαλέξεις
  • εργαστηριακή άσκηση σε ομάδες των 5-6 φοιτητών, όπου μελετώνται ιστολογικά παρασκευάσματα στο μικροσκόπιο, και ψηφιακά αντίστοιχα στον Η/Υ, με επιτόπου σύνδεση στο διαδίκτυο.

Οι φοιτητές προετοιμάζουν επισημασμένες μικροφωτογραφίες ιστολογικών παρασκευασμάτων των οργάνων, καθώς και εργασίες τις οποίες παρουσιάζουν, ως ομάδα, σε γραπτή ή/και προφορική μορφή, κατά την διάρκεια του εξαμήνου. Η επικοινωνία με τους φοιτητές για διευκρινίσεις και καθοδήγηση γίνεται εκτός των καθορισμένων από τους διδάσκοντες ωρών και μέσω διαδικτύου, internet, (e-mails, συνομιλίες), χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 78

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 4°

ECTS: 5