Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home

Αντικείμενο του μαθήματος: Η Ιατρική Φυσική περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών της Φυσικής στην ιατρική. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι η παροχή επιστημονικών πληροφοριών για τους φυσικούς νόμους που διέπουν την λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού και των οργάνων καθώς και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην μέτρηση, διάγνωση και θεραπεία.

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Βιολογική Μηχανική: Εισαγωγικά στοιχεία και βιοϊατρικές εφαρμογές, Κινηματική, Στατική δυναμική, Ορμή, Ενέργεια, Ταλαντώσεις, Κύματα, Πίεση, Ακουστική, Υπέρηχοι, Βιοϋλικά, Μηχανική ιστών, Μηχανική βιολογικών ρευστών, Προσθετικά, Τεχνητά μέλη.
  • Οπτική: Εισαγωγικά στοιχεία οπτικής, Φαινόμενα ανάκλασης – διάθλασης και ιατρικές εφαρμογές (οπτικές ίνες – ενδοσκόπια), Φυσική του οφθαλμού και της όρασης, Μικροσκοπία, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία, Οπτική φασματοσκοπία, Ιατρικές εφαρμογές του ορατού φωτός, υπερύθρου και υπεριώδους ακτινοβολίας και αλληλεπιδράσεις με βιολογικούς ιστούς, τα Laser στην Ιατρική: αρχές – εφαρμογές.
  • Βιοηλεκτρομαγνητισμός: Ηλεκτρικές ιδιότητες κυττάρων, Ηλεκτρικές ιδιότητες νευρικών και μυϊκών κυττάρων, Ηλεκτρικές ιδιότητες ιστών, Βιοηλεκτρικά δυναμικά, Ιατρικά όργανα μέτρησης βιοηλεκτρικών σημάτων και διεγέρσεων, Βιομαγνητικά δυναμικά, Κλινικές εφαρμογές ηλεκτρισμού, Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα – Ηλεκτρική ασφάλεια.
  • Θερμότητα – Ψύχος: Στοιχεία θερμοδυναμικής βιολογικών συστημάτων, Ισορροπία θερμότητας στο ανθρώπινο σώμα, Βιολογικά αποτελέσματα θερμότητας – ψύχους, Εφαρμογές στην Ιατρική, Κρυοχειρουργική – κρυοθεραπεία.
  • Ακτινοφυσική – Ιατρική Απεικόνιση: Δομή ατόμου, Ραδιενέργεια, Παραγωγή ακτίνων – x , Επιταχυντές, Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας-ύλης, Δοσιμετρία, Ανιχνευτές, Φυσική της Ακτινολογίας, Φυσική της Πυρηνικής Ιατρικής, Ακτινοβιολογία, Φυσική της Ακτινοθεραπείας, Ακτινοπροστασία στην Ιατρική, Απεικόνιση με MRI και υπερήχους, Σύγκριση φυσικών παραμέτρων απεικονιστικών μεθόδων.

Eργαστηριακές Ασκήσεις Ιατρικής Φυσικής: Ο Ηλεκτροκαρδιογράφος και το Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Καταγραφικό αρτηριακής πίεσης - επεξεργασία ιατρικών σημάτων, Παραγωγή και ανίχνευση ήχων και υπερήχων, Μικροσκόπιο – ανάλυση εικόνας, Φυσικές αρχές απεικονιστικών μεθόδων, Ακτινοπροστασία από ιοντίζουσες ακτινοβολίες, Πίεση - νόμος Bernoulli, Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, Ενέργεια (έργο και θερμότητα).

Μορφή διδασκαλίας: Από αμφιθεάτρου 90 ώρες και εργαστηρίου 30ώρες. Τα μαθήματα γίνονται Δευτέρα και Τετάρτη 12-2 μμ και Παρασκευή 10-12 πμ, τα δε εργαστήρια Δευτέρα, Τρίτη 3.30-8.00 μμ.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 140

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 4°

ECTS: 6,5