Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home

Αντικείμενο του μαθήματος: Εμβρυολογία των οργάνων

Στην Εμβρυολογία ΙΙ (οργανογένεση και συγγενείς διαμαρτίες), ο φοιτητής αποκτά γνώσεις οι οποίες αφορούν:

  • στην φυσιολογική θεμελίωση των οργάνων στο αναπτυσσόμενο έμβρυο,
  • στην εξέλιξή τους κατά την ενδομήτριο ανάπτυξη του ανθρώπου, καθώς και
  • σε παροδικές εμβρυϊκές δομές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη σημαντικών δομών του ενηλίκου (όπως, για παράδειγμα, η φαρυγγική συσκευή ή ο πρόνεφρος).

Επιπροσθέτως, μελετώνται οι συγγενείς διαμαρτίες περί την διάπλαση (συγγενείς ανωμαλίες). Όλα αυτά, εμπλουτίζονται με στοιχεία της λειτουργικής και επαγωγικής εμβρυολογίας, καθώς και με πληροφορίες για την αλληλεπίδραση δομών, κυττάρων, γονιδίων και σηματοδοτικών οδών που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην φυσιολογική εμβρυϊκή εξέλιξη ή στην εμβρυϊκή δυσπλασία και οργανογενετική εκτροπή.

Η Εμβρυολογία ΙΙ περιλαμβάνει την μελέτη των συμβάντων πριν και μετά την γαστριδίωση, την πρώιμη διαφοροποίηση ιστών και οργάνων και την θεμελίωση στο φυσιολογικό ανθρώπινο έμβρυο όλων των συστημάτων οργάνου, καθώς και εκτροπών της φυσιολογικής εμβρυϊκής ανάπτυξης.

Περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη όλων των οργάνων δηλαδή του καρδιαγγειακού, πεπτικού, αναπνευστικού, ουροποιητικού, γεννητικού (άρρενος και θήλεος), μυοσκελετικού, νευρικού (ΚΝΣ, αισθητηρίων οργάνων: μάτι-αυτί και καλυπτηρίου συστήματος, καθώς και δομών του τραχήλου και του κρανίου (φαρυγγική συσκευή).

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Το μάθημα πραγματοποιείται με διαλέξεις.

Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες 4-5 ατόμων προκειμένου να πραγματοποιήσουν εργασίες που αφορούν σε εκτροπές της φυσιολογικής καταβολής και ανάπτυξης οργάνων ή συστημάτων στο έμβρυο, τις οποίες παρουσιάζουν, ως ομάδα, σε γραπτή και προφορική μορφή, στο τέλος του εξαμήνου.

Η επικοινωνία με τους φοιτητές για διευκρινίσεις και καθοδήγηση γίνεται, εκτός των καθορισμένων από τους διδάσκοντες ημερών και ωρών και μέσω διαδικτύου, internet, (e-mails, συνομιλίες) χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 26

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 4°

ECTS: 2