Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home

Αντικείμενο του μαθήματος: Η μελέτη των ανατομικών δομών, των σχέσεών τους και των λειτουργιών τους, με στοχους την κατανόηση της γενικής μορφο-λειτουργικης οργάνωσης του ανθρώπινου σώματος και των συστημάτων αυτού και την πρώιμη επαφή με τα κλινικά πεδία και με την διασύνδεση βασικης ανατομιας και κλινικών αντικειμένων.

Περιεχόμενο του Μαθήματος: Στην ανατομία ΙΙ διδάσκονται: 1) Nευροανατομία (εισαγωγικές έννοιες στη νευροανατομία, τελικός εγκέφαλος -εγκεφαλικά ημισφαίρια, κατασκευή του τελικού εγκεφάλου, λειτουργική τοπογραφία ημισφαιρίων, εσωτερική κατασκευή των ημισφαιρίων, λευκή ουσία των ημισφαιρίων, βασικά γάγγλια, κοιλίες,- μήνιγγες και αγγεία του εγκεφάλου, εγκεφαλικό στέλεχος- μέσος εγκέφαλος γέφυρα, προμήκης μυελός, παρεγκεφαλίδα, νωτιαίος μυελός, κυριότερες νευρικές οδοί, εγκεφαλικά νεύρα, αισθητήρια όργανα και αυτόνομο νευρικό σύστημα), και 2) Σπλαχνολογία: (εισαγωγή στον θώρακα, υπεζωκότας, πνεύμονες, μεσοθωράκιο, καρδιά, επιφανειακή ανατομία θώρακα, εισαγωγή στην κοιλιά, περιτόναιο, πεπτικοί αδένες, κοιλιακά σπλάχνα, επιφανειακή ανατομία κοιλίας, εισαγωγή στην πύελο πυελικά σπλάχνα).

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Η διδασκαλία βασίζεται σε διαλέξεις (τέσσερα δίωρα ανά εβδομάδα), και εργαστηριακές ασκήσεις (τέσσερις ώρες ανά εβδομάδα, για κάθε φοιτητή), με ένα συνδυασμό παραδοσιακών (διαλέξεις και άσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα) και σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, (κλινική και απεικονιστική συσχέτιση, διδασκαλία με χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκμάθηση Επίλυσης Κλινικών Προβλημάτων).

Οι εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται υπό την μορφή μικρών ομάδων, όπου οι φοιτητές εκπαιδεύονται ταυτόχρονα σε 6 διαφορετικούς σταθμούς, χρησιμοποιώντας τα ίδιo εκπαιδευτικo υλικo (πτωματικό υλικό, προπλάσματα, ηλεκτρονικό υπολογιστή). Στόχος του μαθήματος είναι η αναγνώριση και περιγραφη των βασικών ανατομικών δομών, των ανατομικών σχέσεων αυτών και της αδρής λειτουργίας τους και μεσω αυτων των εκπαιδευτικων διαδικασιων η μορφο-λειτουργικη κατανόηση του ανθρώπινου σώματος ως ολοκληρωμένο σύνολο.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 140

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 3°

ECTS: 8