Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home

Θεωρώντας ότι η ακαδημαϊκή συμβουλευτική θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία των σπουδών των φοιτητών, το Τμήμα Ιατρικής έχει εγκρίνει τον Κανονισμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου προκειμένου οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι να αναλάβουν την καθοδήγηση φοιτητών.

Ο θεσμός του ακαδημαϊκού συμβούλου σπουδών στηρίζεται στο άρθρο 35 (Νόμος 4009_2011 ΦΕΚ Α 195) όπου αναφέρεται ότι «Ο σύμβουλος σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε ιδρύματος ορίζεται η εκ περιτροπής ανάθεση καθηκόντων συμβούλου σπουδών σε καθηγητές …..»

Περισσότερα για τον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον θεσμό, βρίσκονται στον σύνδεσμο.

Δείγμα της καρτέλας φοιτητή που συμπληρώνει ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος.

Ανακοίνωση προς τους φοιτητές, για τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο, και το αρχείο από το οποίο οι φοιτητές ενημερώνονται για τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο στον οποίο θα απευθυνθούν.