Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Διασφάλιση Ποιότητας

Στα πλαίσια της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης, αξιολογείται και το εκπαιδευτικό έργο που παρέχει το Τμήμα.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης συντονίζει την αξιολόγηση με συγκεκριμένη διαδικασία.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της επεξεργασίας των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων από τη ΜΟ.ΔΙ.Π (που συμπληρώνουν οι φοιτητές κάθε εξάμηνο) για την αξιολόγηση των προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος, είναι τα εξής:

Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, ξεχωριστά για κάθε μάθημα, διανέμονται στους Διευθυντές των Τομέων και στους υπευθύνους των μαθημάτων, και στη συνέχεια, ακολουθεί συζήτηση στις Συνελεύσεις των Τομέων - με τη συμμετοχή εκπροσώπων των φοιτητών - και γραπτή αναφορά προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, την ΟΜΕΑ και την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του προγράμματος σπουδών.