Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home

Αντικείμενο του μαθήματος: Η σύγχρονη Ιστολογία διδάσκεται ως συνδυασμός της Κλασσικής Μορφολογίας με τις νέες γνώσεις στους χώρους της Μοριακής Μορφολογίας (ανοσοϊστοχημεία, in situ υβριδισμός) και της Κυτταρικής Βιολογίας.

Η Ιστολογία Ι (Μικροσκοπική Ανατομία) είναι η μελέτη των Μικροσκοπικών δομών του ανθρώπινου σώματος (ιστοί, κύτταρα, κυτταρικά οργανίδια), των σχέσεών τους και των λειτουργιών τους. Η σύγχρονη Ιστολογία Ι είναι ο συνδυασμός Περιγραφικής και Λειτουργικής Ιστολογίας των βασικών ιστών και συνδέεται με τις νέες γνώσεις στους χώρους της Μοριακής Ιστολογίας (η οποία βασίζεται σε έννοιες Κυτταρικής Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας και Φυσιολογίας).

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί η Ιστολογία είναι α) η οπτική μικροσκόπηση (ιστών, κυττάρων), με φωτονικό μικροσκόπιο, β) η ηλεκτρονική μικροσκόπηση (ιστών, κυττάρων, κυτταρικών οργανιδίων) με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (πολύ μεγαλύτερες μεγέθυνση σε σχέση με το φωτονικό μικροσκόπιο) και γ) οι τεχνικές Μοριακής Ιστολογίας (ανοσοϊστοχημεία και ανοσοφθορισμός που επιτρέπουν την ανίχνευση πρωτεϊνών σε άμεση συσχέτιση με την κυτταρική μορφολογία και in situ υβριδισμός που επιτρέπει την ανίχνευση πυρηνικών οξέων (DNA ή RNA) σε άμεση συσχέτιση με την κυτταρική μορφολογία). Επιπλέον στη σύγχρονη Μοριακή Ιστολογία χρησιμοποιούνται τεχνικές κυτταροκαλλιεργειών, τεχνικές απομόνωσης και ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών, τεχνικές Western blot και άλλες σύγχρονες Μοριακές Τεχνικές.

Περιεχόμενο Μαθήματος: Εισαγωγή στη Ιστολογία, Κυτταρική μεμβράνη, Πυρήνας, Κυτταρικά οργανίδια, Κυτταροσκελετός, Επιθηλιακός ιστός, Κλασσικός Συνδετικός Ιστός, Λιπώδης Ιστός, Χονδρικός Ιστός, Οστίτης Ιστός, Μυϊκός Ιστός, Νευρικός Ιστός, Αίμα- Αιμοποίηση, Κυκλοφορικό Σύστημα.

Η Υλη των Εργαστηριακών ασκήσεων περιλαμβάνει: Μελέτη στο οπτικό μικροσκόπιο ιστολογικών παρασκευασμάτων του Επιθηλιακού ιστού, του Κλασσικού Συνδετικού ιστού, του Λιπώδους ιστού, του Χονδρικού ιστού, του Οστίτη ιστού, του Μυϊκού ιστού, του Νευρικού ιστού, του Αίματος και του Κυκλοφορικού Συστήματος.

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Το μάθημα διδάσκεται στο αμφιθέατρο σε συνδυασμό με εργαστηριακή άσκηση σε ομάδες φοιτητών.

Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:

  • Να γνωρίζουν την Κυτταρολογική και Ιστολογική ορολογία των βασικών ιστών
  • Να γνωρίζουν την μικροσκοπική δομή και την συσχέτιση μεταξύ μικροσκοπικής δομής και λειτουργίας των κυτταρικών οργανιδίων, των κυττάρων και των βασικών ιστών
  • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές λειτουργίας και τη χρήση του μικροσκοπίου
  • Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν στο μικροσκόπιο ιστολογικές δομές (Ιστοί, Κύτταρα)
  • Nα περιγράφουν στο μικροσκόπιο τα σημαντικά μικροσκοπικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών κυτταρικών και ιστολογικών δομών

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 104

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 1°

ECTS: 7