Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Εσωτερική Αξιολόγηση Τμήματος

Εσωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος

Η σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017, έγινε από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την έκθεση αξιολόγησης

 

Η σύνθεση της ΟΜ.Ε.Α. ορίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής στην αριθ. συνεδ.863α/11-7-2018 και αποτελούνταν από τα παρακάτω μέλη:

H Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής στην αριθ. συνεδ. 876α/13-12-2018, κοινοποιήθηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος.