Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home

Αντικείμενο του μαθήματος: Το αντικείμενο της Εμβρυολογίας είναι η μελέτη της εμβρυικής ανάπτυξης του ανθρώπου.

Η Εμβρυολογία Ι είναι η μελέτη των βασικών αρχών της Εμβρυικής ανάπτυξης του ανθρώπου (από τη γονιμοποίηση του ωαρίου και τη δημιουργία του ζυγώτη μέχρι τη γέννηση).

Η ανθρώπινη ανάπτυξη είναι μία συνεχής διαδικασία η οποία αρχίζει όταν ένα ωοκύτταρο γονιμοποιείται από ένα σπερματοζωάριο. Οι διαδικασίες της κυτταρικής διαίρεσης, της κυτταρικής μετανάστευσης, του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου, της διαφοροποίησης, της ανάπτυξης και της κυτταρικής αναδιάταξης, μεταμορφώνουν το γονιμοποιημένο ωοκύτταρο, που είναι ένα εξόχως εξειδικευμένο ολοδύναμο κύτταρο, τον ζυγώτη, σε μια πολυδύναμη ανθρώπινη ύπαρξη.

Περιεχόμενο Μαθήματος: Εισαγωγή στην Εμβρυολογία, μίτωση, μείωση, σπερματογένεση, ωογένεση, ωοθηκικός κύκλος, γονιμοποίηση, πρώτη και δεύτερη εβδομάδα ανάπτυξης, τρίτη εβδομάδα ανάπτυξης, τέταρτη εβδομάδα ανάπτυξης, 5η, 6η, 7η, 8η εβδομάδα ανάπτυξης, βασικές αρχές όψιμης εμβρυικής περιόδου, υπολογισμός ηλικίας εμβρύου, πλακούντας, Εμβρυϊκοί Υμένες

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Το μάθημα διδάσκεται στο αμφιθέατρο.

Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:

  • Να γνωρίζουν την βασική Εμβρυολογική ορολογία
  • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της σπερματογένεσης και της ωογένεσης
  • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της ανάπτυξης του εμβρύου
  • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές για τον υπολογισμό της ηλικίας του εμβρύου

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 26

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 1°

ECTS: 2