Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Επιτροπή Αξιολόγησης Πρωτοκόλλου ΕΖΕΣ

Με την απόφαση 1221/19.1.2018 (ΑΔΑ: 7ΜΩΝ7Λ9-ΡΨΚ) της Περιφέρειας Ηπείρου, η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρωτοκόλλου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποτελείται από τους:

  • Παππά Περικλή, Καθηγητή Φαρμακολογίας (πρόεδρος επιτροπής)
  • Παπαδοπούλου Χρυσάνθη (κτηνίατρο), Καθηγήτρια Μικροβιολογίας (μέλος επιτροπής)
  • Τσιλίδη Κων/νο (βιοστατιστικολόγο), Επίκουρο Καθηγητή Υγιεινής (μέλος επιτροπής)
  • Αυδίκου Ιφιγένεια (κτηνίατρος), εκπρόσωπος Δ/νσης Κτηνιατρικής Ηπείρου (μέλος επιτροπής)

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων (ΕΑΠ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λαμβάνει τις αιτήσεις έγκρισης πρωτοκόλλου και αποφασίζει ύστερα από συνεδρίαση στην οποία παρίσταται και ο ενδιαφερόμενος ή εκπρόσωπό του χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιτροπή Αξιολόγησης Πρωτοκόλλου

Εργαστήριο Ζώων Επιστημονικού Σκοπού (Εκτροφείο)

Τμήμα Ιατρικής

Σχολή Επιστημών Υγείας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστημιούπολη

45 100 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

e-mail: ppappas@uoi.gr

τηλέφωνο: 26510-0-7553 & 7622