Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home
doctor m

Αναστασία Πολίτου

Στοιχεία ταυτότητας
Ονοματεπώνυμο
Αναστασία Πολίτου
Βαθμίδα
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας
Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός
Κλινική/Εργαστήριο
Βιολογικής Χημείας
Γνωστικό αντικείμενο
Βιολογική Χημεία
Γραφείο
-
Διεύθυνση
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα
Τηλέφωνο
0030 26510 0 7714
Fax
0030 26510 0 7868
Email
apolitou@uoi.gr
Ιστοσελίδα
-
Επιστημονικά - Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Μελέτη προτύπων γονιδιακής έκφρασης σε  νοσήματα του πυρηνικού φακέλου (λαμινοπάθειες) και σε βλαστικά κύτταρα με χρήση της τεχνολογίας Next Generation Sequencing και Βιοπληροφορικής

  • Δομικός/λειτουργικός χαρακτηρισμός πρωτεϊνών και πρωτεϊνικών περιοχών που εμπλέκονται στην αναδιοργάνωση της χρωματίνης και τη γονιδιακή ρύθμιση

  • Δομική και Υπολογιστική Επιγενετική

  • Ρόλος των μεταμεταφραστικών τροποποιήσεων και πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων στη διαμόρφωση

  • Το προφίλ μου στο scholar google είναι: https://scholar.google.com/citations?hl=el&user=CFsVuN8AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
Βιογραφικό σημείωμα
Παρακαλούμε δείτε το πλήρες βιογραφικό σημείωμα ΕΔΩ