Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home
doctor m

Σπυρίδων Γεωργάτος

Στοιχεία ταυτότητας
Ονοματεπώνυμο
Σπυρίδων Γεωργάτος
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός
Κλινική/Εργαστήριο
Γενικής Βιολογίας
Γνωστικό αντικείμενο
Βιολογία
Γραφείο
-
Διεύθυνση
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα
Τηλέφωνο
0030 26510 0 8044
Fax
-
Email
sgeorgat@uoi.gr
Ιστοσελίδα
-
Επιστημονικά - Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Βιολογία βλαστικών κυττάρων

  • Αναδιαμόρφωση  χρωματίνης κατά τη διάρκεια της κυτταρικής διαφοροποίησης εμβρυονικών βλαστικών κυττάρων

  • Αρχιτεκτονική πυρηνικού φακέλου σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις

  • Δυναμική πρωτεϊνών του κυτταρικού πυρήνα σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις

  • Ο ρόλος των κινασών ιστονών στη σπερμιογένεση

  • My profile in scholar google is: https://scholar.google.com/citations?hl=el&user=CBUt0A0AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
Βιογραφικό σημείωμα
Παρακαλούμε δείτε το πλήρες βιογραφικό σημείωμα ΕΔΩ