Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home

Αντικείμενο του μαθήματος: Η επίλυση, με βάση ιατρικά δεδομένα, διαφόρων νομικών ζητημάτων που δημιουργούνται σε περιπτώσεις σωματικών βλαβών, και σε περιπτώσεις αιφνιδίων και βίαιων θανάτων.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Ορισμός της Ιατροδικαστικής. Ιατρικό πιστοποιητικό. Ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη. Θάνατος: α) Ορισμός και είδη θανάτου: σωματικός/κυτταρικός/εγκεφαλικός θάνατος. β) Αιφνίδιος και βίαιος θάνατος. Μεταθανάτια φαινόμενα: α) Πρώιμα φαινόμενα, απόψυξη του πτώματος, πτωματικές υποστάσεις, πτωματική ακαμψία, πτωματικός σπασμός. β) Σήψη, μουμιοποίηση, σαπωνοποίηση. Ταυτοποίηση: α) Ορισμός. β) Ταυτοποίηση ατόμων αγνώστων στοιχείων και πτωματικών υπολειμμάτων. Ιατροδικαστικές νεκροτομές: α) Ορισμός ιατροδικαστικής νεκροτομής. β) Σκοπός, πρωτόκολλο και διαδικασία της ιατροδικαστικής διερεύνησης. Κακώσεις/τραύματα από την επίδραση μηχανικών παραγόντων: α) Ορισμός-ταξινόμηση των κακώσεων, τραύματα από θλων, νύσσον και τέμνον όργανο και τραύματα από πυροβόλα όπλα. β) Ιατροδικαστικά ζητήματα στις περιπτώσεις των κακώσεων, διάκριση μεταξύ προθανάτιων και μεταθανάτιων κακώσεων, προσδιορισμός της ηλικίας των κακώσεων, τραύματα άμυνας, τραύματα δισταγμού. γ) Κακώσεις σε αυτοκτονίες/ατυχήματα/ανθρωποκτονίες, αιτία θανάτου στις περιπτώσεις μηχανικών κακώσεων. Κακώσεις κατά ανατομική περιοχή: Κεφαλής, Τραχήλου, Θώρακα, Κοιλίας, Λεκάνης, Γεννητικών οργάνων, Σπονδυλικής στήλης και μυοσκελετικού συστήματος. Κακώσεις από την επίδραση φυσικών παραγόντων-ιατροδικαστική σημασία: ψύχος, θερμότητα, ηλεκτρικό ρεύμα, κεραυνοπληξία και εκρήξεις. Ασφυκτικοί θάνατοι: Ορισμός, αίτια, είδη και ιατροδικαστική σημασία. Θάνατοι από ασιτία. Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας: βιασμός, ασέλγεια παρά φύση, παρεκκλίσεις του σεξουαλικού ενστίκτου. Νεογνικοί και βρεφικοί θάνατοι: Βιωσιμότητα, προσδιορισμός εμβρυικής ηλικίας, αυθυπαρξία, θνησιγενές έμβρυο, σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου, κακοποίηση παιδιού, ιατροδικαστικά ζητήματα σχετικά με την προωρότητα. Αρχές Δικαστικής Τοξικολογίας. Δειγματοληψία, συντήρηση και αποστολή δειγμάτων βιολογικών υλικών για χημική ανάλυση. Είδη δηλητηρίων, διάγνωση και ιατροδικαστικά ζητήματα σε περιπτώσεις δηλητηριάσεων. Βασικές αρχές Δικαστικής Ιστοπαθολογίας. Βασικές αρχές Δικαστικής Ανθρωπολογίας.

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Το μάθημα διδάσκεται σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση σε ομάδες φοιτητών. Οι φοιτητές αντλούν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στην Παθολογική Ανατομική και στην Ιατροδικαστική, που τους επιτρέπουν την κατανόηση του μηχανισμού, της αιτίας και του τρόπου θανάτου.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 50

Έτος εκπαίδευσης: 6°

ECTS: 5