Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home

Αντικείμενο του μαθήματος: Η χρήση ακτινοβολιών στην καθημερινή κλινική πράξη, εκτός από τα οφέλη που παρέχει, ενέχει ακτινικούς κινδύνους για τους ασθενείς, το προσωπικό, τα τρίτα άτομα και το οικοσύστημα γενικότερα. Λαμβάνοντας υπόψη τη ραγδαία εξέλιξή της, την ενεργή συμμετοχή και ιατρών πολλών κλινικών ειδικοτήτων σε ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες πράξεις και την συχνή παραπομπή ασθενών για διενέργεια διαγνωστικών πράξεων υψηλού ακτινικού κινδύνου, απαιτείται και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία η διδασκαλία του αντικειμένου της ακτινοπροστασίας στο βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ιατρικών σχολών.

Ύλη μαθήματος: Αιτιολόγηση και βελτιστοποίηση εκθέσεων σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες με έμφαση στα μέτρα ακτινοπροστασίας από πράξεις διαγνωστικές με χρήση ακτίνων- x ή γ (απεικόνιση ή ανάλυση σύστασης σώματος), ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες πράξεις (π.χ. ανακατασκευή αγγείων) καθώς και από ακτινοθεραπευτικές πράξεις με ανοικτές ή κλειστές πηγές. Ιδιαίτερα έμφαση δίνεται στις δόσεις από διαγνωστικές και ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες επεμβατικές πράξεις, στην ακτινοπροστασία ειδικών ομάδων (έμβρυο, παιδί, εργαζόμενος στο χώρο της υγείας), στη διαχείριση ραδιενεργών ασθενών και στην ιατρική αντιμετώπιση ακτινικών συμβάντων/ατυχημάτων. Ακτινοπροστασία ασθενών και κοινού από μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (π.χ. MRI, laser, κινητή τηλεφωνία).

Επιδείξεις: Υποδομές, εξοπλισμός και μέθοδοι ακτινοπροστασίας στο Εργαστήρια Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΠΠΓΝΙ και στα άλλα σχετικά ιατρικά τμήματα του ΠΓΝΙ.

Μορφή διδασκαλίας: Από έδρας 18 ώρες και στα εργαστήρια 10 ώρες. Η διδασκαλία γίνεται απογευματινές ώρες μετά από συνεννόηση με τους εκπαιδευόμενους, ώστε να είναι δυνα-τή η εκπαίδευση και σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 28

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 5ο

ECTS: 2