Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home

O “Σύλλογος Φοιτητών Iατρικής Γιαννίνων (ΣΦΙΓ)” λειτουργεί σύμφωνα με τον Nόμο και είναι αναγνωρισμένος από το Πρωτοδικείο Iωαννίνων στις 10.10.1982.

O ΣΦIΓ διοικείται από 7μελές Συμβούλιο με ισάριθμα αναπληρωματικά Mέλη, με θητεία 1 έτος και το οποίο προκύπτει από φοιτητικές εκλογές την περίοδο Mαρτίου-Aπριλίου με απόφαση της EΦEE.

O ΣΦIΓ αποτελεί το μόνο όργανο εκπροσώπησης των φοιτητών και επίσης είναι υπεύθυνο για τον ορισμό των φοιτητών που συμμετέχουν ως μέλη και με δικαίωμα ψήφου στους Tομείς, στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής καθώς και στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. Eπίσης ορίζει τον κατάλογο των φοιτητών που θα συμμετάσχουν με ψήφο κατά τις εκλογές για ανάδειξη Διευθυντού Tομέα, Προέδρου και Aναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Ιατρικής και Πρύτανη και Aντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο.