Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home

Αντικείμενο του Μαθήματος: Αποτελεί η κατανόηση των μηχανισμών αλληλεπίδρασης της ιοντίζουσας ακτινοβολίας με το βιολογικό υλικό και η βιολογική τους έκφραση. Η εφαρμογή σωστής ακτινοθεραπείας, με αποτέλεσμα την καταστροφή του όγκου, χωρίς την βλάβη των γύρω φυσιολογικών ιστών, αποτελεί αντικείμενο του μαθήματος της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, επίσης.

Περιεχόμενο του Μαθήματος: 1. Βασικές Αρχές Ακτινοβιολογίας: Στάδια δράσης της ακτινοβολίας, γραμμικά μεταφερόμενη ενέργεια, σχετική βιολογική αποτελεσματικότητα, καμπύλες επιβίωσης κυττάρων, κυτταρικός κύκλος και ακτινοβολία, η δράση του οξυγόνου κατά την ακτινοβόληση, μηχανισμοί επιδιόρθωσης του DNA, ακτινοευαισθητοποιές ουσίες, ακτινοπροσττευτικές ουσίες, ρυθμός δόσης της ακτινοβόλησης, η δράση της ακτινοβολίας στους ιστούς, ακτινοπροστασία. 2. Βασικές Αρχές Ακτινοφυσικής: Τρόπος παραγωγής της ιοντίζουσας ακτινοβολίας (σωματιδιακής, ηλεκτρομαγνητικής), δέσμες ακτινοβολιών χρησιμοποιούμενων στην κλινική πράξη, πλάνο ακτινοθεραπείας. 3. Αρχές Ακτινοθεραπείας: Θεραπευτικός λόγος, απαιτούμενες δόσεις ακτινοθεραπείας στην κλινική πράξη για τον έλεγχο του όγκου, ενδείξεις ακτινοθεραπείας, ακτινοαντοχή και ακτινοευαισθησία του όγκου, δόσεις ανοχής των φυσιολογικών ιστών, τροποποιητές της ακτινικής ευαισθησίας, κλασματοποίηση της δόσης ακτινοβόλησης, σύγχρονες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές ακτινοβόλησης (IMRT, IGRT), βραχυθεραπεία, στερεοτακτική ακτινοχειρουργική, συνδυασμός ακτινοθεραπείας με χειρουργική και χημειοθεραπεία.

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Το μάθημα διδάσκεται αρχικά με παρουσιάσεις από αμφιθεάτρου. Στην συνέχεια, ομάδες φοιτητών αποτελούμενες από 4-5 άτομα η κάθε μία, προσέρχονται στο Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, για την κλινική άσκηση. Εκεί παρακολουθούν τις δραστηριότητες το Τμήματος: Την παρακολούθηση των ασθενών που υποβάλλονται σε Ακτινοθεραπεία, αλλά και αυτών που έχουν υποβληθεί. Παρακολουθούν κατά τον σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας τον ορισμό του όγκου και των φυσιολογικών ιστών, στον εξομοιωτή Αξονικό Τομογράφο, καθώς επίσης και τον ορισμό των πεδίων ακτινοβόλησης. Παρακολουθούν την τοποθέτηση των ασθενών στον εξομοιωτή, αλλά και στον γραμμικό επιταχυντή, στην θέση θεραπείας. Επίσης, παρακολουθούν την διαδικασία εφαρμογής της βραχυθεραπείας. Στο τέλος της εκπαίδευσής τους, οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 26

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 6ο

ECTS: 2