Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home

Αντικείμενο του μαθήματος: Δεδομένης της πολυπλοκότητας των ζητημάτων του ιατρικού δικαίου και της βιοηθικής, διδάσκονται βασικά ιατρονομικά θέματα.

Περιεχόμενο του Μαθήματος: Εισαγωγή στην Ιατρική ευθύνη. Ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές γνωματεύσεις. Υποχρέωση παροχής ιατρικής βοήθειας. Η υποχρέωση ενημέρωσης και συναίνεσης του ασθενούς. Ιατρικό απόρρητο Στοιχειοθέτηση της Ιατρικής ευθύνης. Αστική - Ποινική - Πειθαρχική ευθύνη από τη διενέργεια ιατρικών πράξεων. Η ευθύνη του ειδικευομένου και του αγροτικού ιατρού. Εγκεφαλικός θάνατος-Μεταμοσχεύσεις. Ευθανασία. Ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Ιατρικά πειράματα. Τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς. Ο κώδικας Ιατρικής δεοντολογίας

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Διδάσκονται οι νομικές κυρίως υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα των ιατρών καθώς επίσης και τα αντίστοιχα καθήκοντα και δικαιώματα των ασθενών. Επίσης το μάθημα αποσκοπεί στην ανάδειξη των ποικίλων διαστάσεων της ποινικής και αστικής ευθύνης των ιατρών, στο πλαίσιο της άσκησης της ιατρικής.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 26

Εξάμηνο Σπουδών: 7ο

ECTS: 2