Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home

Αντικείμενο του μαθήματος: Η γνωριμία των φοιτητών με τη μεταβολική (ή λειτουργική) απεικόνιση, η οποία αποτελεί το αντικείμενο εφαρμογής της ειδικότητας της Πυρηνικής Ιατρικής. Στο μάθημα καλύπτονται και τα άλλα δύο αντικείμενα της ειδικότητας, η ορολογική διάγνωση (RIA-IRMA in vitro) και η χορήγηση ραδιοϊσοτόπων για θεραπευτικό σκοπό.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Η διδακτική προσέγγιση αφορά στην περιγραφή των κυριοτέρων διαγνωστικών και θεραπευτικών ραδιοϊσοτοπικών μεθόδων που εφαρμόζονται στην Πυρηνική Iατρική, τον κλάδο της ιατρικής που χρησιμοποιεί ραδιενεργά στοιχεία για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Η αρχή στην οποία στηρίζεται αφορά στη χρήση ειδικών φαρμακευτικών ουσιών, οι οποίες είναι επισημασμένες με ραδιενεργούς ιχνηθέτες. Οι σύμπλοκες αυτές ενώσεις ονομάζονται ραδιοφάρμακα και εκπέμπουν ακτινοβολία, με τη μορφή ακτίνων-γ ή σωματιδίων α ή β.

H διαγνωστική Πυρηνική Ιατρική υποδιαιρείται στη σπινθηρογραφική απεικόνιση (in vivo) και την ορολογική διάγνωση (in vitro). Το σπινθηρογράφημα αποτελεί λειτουργική απεικονιστική εξέταση, η οποία παρέχει μοναδικές διαγνωστικές πληροφορίες. Πραγματοποιείται με τη –συνήθως ενδοφλέβια– χορήγηση ενός ραδιοφαρμάκου, ακολουθούμενη από τη διενέργεια κατάλληλων λήψεων σε ειδική απεικονιστική διάταξη, που ονομάζεται γ-camera. Η καταγραφόμενη εικόνα από διάφορα όργανα του σώματος αντικατοπτρίζει τον τρόπο πρόσληψης και μεταβολισμού του εκάστοτε ραδιοφαρμάκου, απεικονίζοντας έτσι τη λειτουργική κατάσταση του υπό εξέταση ιστού και οργάνου. H in vitro Πυρηνική Iατρική εφαρμόζει τη χρήση ραδιενεργών ιχνηθετών στη μέτρηση διαφόρων ουσιών και ορμονών στο αίμα του εξεταζόμενου, χωρίς ο ίδιος να εκτίθεται σε ακτινοβόληση.

Τέλος, η θεραπευτική Πυρηνική Ιατρική έχει ως αντικείμενο τη χορήγηση ραδιοφαρμάκων που εκπέμπουν σωματιδιακή ακτινοβολία. Αυτά συγκεντρώνονται εκλεκτικά στον υπό θεραπεία ανθρώπινο ιστό, ακτινοβολώντας τον "εκ των έσω" και προκαλώντας έτσι αυξημένη κυτταρική καταστροφή, με σκοπό τη θεραπεία.

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Το μάθημα περιλαμβάνει παραδόσεις θεωρητικής διδασκαλίας, ακολουθούμενο από νοσοκομειακή εργαστηριακή άσκηση στο Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, σε ολιγομελείς ομάδες φοιτητών. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις βασικές αρχές της ειδικότητας (παρασκευή ραδιοφαρμάκων, αρχές ακτινοπροστασίας, επίδειξη λειτουργίας γ-camera, σπινθηρογραφική απεικόνιση, γνωμάτευση εξετάσεων). Η εκπαίδευσή τους ολοκληρώνεται με ανάλυση και συζήτηση αντιπροσωπευτικών περιστατικών από τις συνηθέστερες σπινθηρογραφικές εξετάσεις (θυρεοειδούς, οστών, μυοκαρδίου, νεφρών, πνευμόνων κλπ.), καθώς και από τις κυριότερες θεραπευτικές εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής (χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου σε καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις του θυρεοειδούς, αναλγητική θεραπεία επώδυνων οστικών μεταστάσεων με οστεόφιλα ραδιοφάρμακα κλπ.).

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 30

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 7ο

ECTS: 2