Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home

Αντικείμενο του μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να εμφυσήσει στους φοιτητές το πώς οι φυσικές αρχές και νόμοι, που αξιοποιούνται στα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα, παρεμβαίνουν στον τομέα της υγείας και ιδιαίτερα στη διαγνωστική και θεραπευτική αγωγή.

Περιεχόμενο μαθήματος: Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: Βασικές αρχές, Μη ιοντίζουσα ακτινοβολία: Ανάλυση φάσματος - Βασική θεωρία ραδιοκυμάτων (παραγωγή, μετάδοση, μεταφορά) , εφαρμογές. Οπτοηλεκτρονική: Βασικές γνώσεις, Οπτοηλεκτρονικές διατάξεις, Μετάδοση σημάτων μέσω οπτικών ινών, Εφαρμογές. Βϊουλικά: Ιστορική ανασκόπηση, Ο ρόλος των βϊουλικών στην Ιατρική και εφαρμογές (Οδοντιατρικά, Καρδιοαγγειακές προθέσεις, Πλαστική χειρουργική, Βιολογικές μεμβράνες). Νανοτεχνολογία: Εφαρμογές στην Ιατρική: Διαγνωστική Ιατρική, Ελεγχόμενη αποδέσμευση φαρμάκων, Αναγεννητική Ιατρική, Έξυπνες συσκευές νανοτεχνολογίας. Βϊοαισθητήρες: Αρχές λειτουργίας, Κατάταξη βϊοαισθητήρων (βιολογικοί, ενζυμικοί, φωτονικοί), Εφαρμογές (παρακολούθηση γλυκόζης, ανίχνευση παθογόνων, ανίχνευση τοξικών μεταβολιτών). Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας ηλεκτροϊατρικού εξοπλισμού: Βασικές αρχές ηλεκτρικής ασφάλειας, κατηγορίες ηλεκτρικών Ιατρικών συσκευών, μετρήσεις, παράμετροι, συνθήκες ελέγχου.

Εργαστηριακές επιδείξεις: φάσμα μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας και μέτρηση πεδίου.

Μορφή διδασκαλίας: Από αμφιθεάτρου, εργαστηριακές επιδείξεις, εργασίες.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 28

Εξάμηνο Σπουδών: 5ο

ECTS: 2