Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

 

Σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

konitsiotis1Η Ιατρική Σχολή ιδρύθηκε το 1977. Κατά τα 45 χρόνια λειτουργίας της παρέχει εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εκπαίδευση φοιτητών και παράγει σημαντικότατη ερευνητική και κλινική δραστηριότητα, που σήμερα την έχουν καθιερώσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Ιατρική των Ιωαννίνων κατέχει σταθερά υψηλή θέση σε διεθνείς αξιολογήσεις και έχει πληθώρα διεθνών συνεργασιών με αναγνωρισμένα ιδρύματα σε όλον τον κόσμο ενώ υλοποιεί μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων και κλινικών μελετών.

Σήμερα φοιτούν στη Σχολή 1337 προπτυχιακοί φοιτητές (1ου κύκλου) και 922 μεταπτυχιακοί φοιτητές 2ου και 3ου κύκλου. Διαθέτει 42 κλινικές και εργαστήρια, 130 Καθηγητές (ΔΕΠ), 30 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού, ειδικού εργαστηριακού και ειδικού εργαστηριακού τεχνικού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ), 26 μεταδιδακτορικούς ερευνητές (Post Doc) και 10 διοικητικούς υπαλλήλους. Τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας του Τμήματος διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα και άριστη επιστημονική κατάρτιση, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου. Οι κτιριακές υποδομές της Πανεπιστημιούπολης βρίσκονται δίπλα στο άρτια εξοπλισμένο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, που είναι το μεγαλύτερο στη Βορειοδυτική Ελλάδα.

Στόχος της Σχολής είναι να συνεχίσει το έργο της, εκπαιδεύοντας σε ένα δυναμικό περιβάλλον ανθρώπους που θα προάγουν την Ιατρική Επιστήμη και θα αναπτύσσουν και θα καλλιεργούν τις δεξιότητές τους, την κριτική ικανότητα και τη συνθετική σκέψη. Επίσης, διαχρονικός στόχος παραμένει να συνεχίσουμε και να επεκτείνουμε τις διεθνείς συνεργασίες και την κινητικότητα, αφενός στο επίπεδο των φοιτητών με ανταλλαγές στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus, και αφετέρου μεταξύ των διδασκόντων και των ερευνητικών συνεργασιών.

 

Καθηγητής Σπυρίδων Κονιτσιώτης

Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων