Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home

Αντικείμενο του μαθήματος: Γίνεται εμβάθυνση σε θέματα φαρμακοκινητικής αλλά και στη σχέση φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής.

Περιεχόμενο μαθήματος: Στα θέματα που αναπτύσσονται περιλαμβάνονται:

  • Κάθαρση, Όγκος Κατανομής, Χρόνος Ημιζωής
  • Πώς τα Φάρμακα Καθαίρονται από το Ήπαρ
  • Βιοδιαθεσιμότητα και Κάθαρση Πρώτης Διόδου
  • Προβλέποντας τις Αλληλεπιδράσεις των Φαρμάκων
  • Κάθαρση των Φαρμάκων από τους Νεφρούς
  • Πρωτεϊνική Σύνδεση Φαρμάκων
  • Μη γραμμική Φαρμακοκινητική
  • Φαρμακοδυναμική
  • Θεραπευτική Παρακολούθηση Φαρμάκων

Επίσης, η επίλυση σχετικών φαρμακοκινητικών προβλημάτων με τη βοήθεια απλών μαθηματικών εξισώσεων.

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Το μάθημα επιλογής διαρκεί 3 εβδομάδες και είναι δομημένο σε τρεις άξονες: διαλέξεις από έδρας, πρακτικές ασκήσεις και χρήση ειδικών προγραμμάτων (software) εκπαιδευτικών και υπολογιστικών.

Οι φοιτητές μαθαίνουν να προσδιορίζουν φαρμακοκινητικές παραμέτρους χρησιμοποιώντας είτε απλές μαθηματικές εξισώσεις είτε ειδικά φαρμακοκινητικά software. Πηγή δεδομένων αποτελούν στοιχεία φαρμακοκινητικών μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί από τον υπεύθυνο του μαθήματος.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 26

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 5ο

ECTS: 2

Το μάθημα στο e-course