Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home

Αντικείμενο του μαθήματος: H Βιοϊατρική Τεχνολογία διαπραγματεύεται βασικά τη διείσδυση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στο ιατρείο και το νοσοκομείο . Το αντικείμενο είναι τεράστιο και πολύπλοκο, εδώ παρουσιάζονται οι βασικές αρχές των μετατροπέων σημάτων και ορισμένες βασικές ηλεκτρονικές διατάξεις που συναντάμε στο ιατρείο η το νοσοκομείο.

Ύλη μαθήματος: Βιολογικά Σήματα, Γενικά χαρακτηριστικά συστημάτων μέτρησης, Μετατροπείς σημάτων εισόδου – εξόδου, Αναλογικά - ψηφιακά ηλεκτρονικά, Αγωγοί, Μονωτές, Ημιαγωγοί, Βασικές ηλεκτρονικές διατάξεις, Ηλεκτρική ασφάλεια, Ειδικές ηλεκτρονικές διατάξεις (πυρηνικά ηλεκτρονικά, Laser, Optronics, κλπ), Εισαγωγικά στοιχεία νανοτεχνολογίας, Εισαγωγή στη διαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Επιδείξεις στο εργαστήριο: Όργανα μέτρησης – παλμογράφος, Τροφοδοτικές διατάξεις - ηλεκτρική ασφάλεια, Αισθητήρες.

Μορφή διδασκαλίας: Από έδρας 20 ώρες και στο εργαστήριο 6 ώρες. Τα μαθήματα και το εργαστήριο γίνονται κάθε Παρασκευή 12-14 μμ

Διδακτικά Συγγράμματα: Βιοϊατρική Τεχνολογία Δ. Γλάρος – Ι. Λεοντίου, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1999.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 30

Εξάμηνο Σπουδών: 2ο

ECTS: 2