Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αντικείμενο του μαθήματος: Ανάπτυξη των κατάλληλων γλωσσικών δεξιοτήτων (λεξιλόγιο & γραμματικο-συντακτικές δομές) για την κατανόηση ΑΓΓΛΙΚΗΣ/ΓΑΛΛΙΚΗΣ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ορολογίας, καθώς και για την κατανόηση και παραγωγή ιατρικού λόγου σε επαγγελματικό επίπεδο.

Περιεχόμενο του Μαθήματος: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: - Καρδιολογία – Ουρολογία – Γυναικολογία, Μαιευτική & Εγκυμοσύνη – Ανδρολογία – Παιδιατρική – Δερματολογία - ΩΡΛ - Οφθαλμολογία – Γενική Ιατρική – Νευρολογία, Ψυχιατρική & Διαταραχές συμπεριφοράς –Διάγνωση/Θεραπεία & Μορφές εντατικής θεραπείας ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ: Άρθρα - Επίθετα – Σύνθετα – Συνήθεις συντμήσεις – Παράφραση – Μη τυπική χρήση της γλώσσας – Phrasal Verbs – Ελλειπτικές/Εμφαντικές δομές - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (Ιατρικό ιστορικό ασθενούς – Εξέταση ασθενούς – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στους ασθενείς – Νοσοκομειακό περιβάλλον – Περιπτωσιολογική μελέτη, Case study)

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Για τη διδασκαλία χρησιμοποιούνται έντυπα εγχειρίδια, ένα λεξικό (διανέμεται μέσω Ευδόξου) και ψηφιακό, πολυμεσικό υλικό που βρίσκεται στην πλατφόρμα E-course του Παν. Ιωαννίνων. Ανατίθενται ομαδικές εργασίες και δίνεται έμφαση στη χρήση Νέων Τεχνολογιών (παρουσιάσεις power-point, δημιουργία infographics, αναζήτηση σε ηλεκτρ.σώματα κειμένων, κλπ.) για την εξάσκηση των γλωσσικών δεξιοτήτων. Ο τελικός στόχος είναι στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές να έχουν εξοικειωθεί με την Αγγλική Ιατρική Ορολογία (από ευρεία θεματολογία) και τις γλωσσικές απαιτήσεις του επαγγελματικού ιατρικού λόγου.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 26

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 2°

ECTS: 2