Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αντικείμενο του μαθήματος: Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων που αφορούν την επιδημιολογία, ανίχνευση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών και διαταραχών συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση αλκοόλ και άλλων ψυχοδραστικών ουσιών.

Περιεχόμενο του Μαθήματος: Η βιολογική βάση των εξαρτήσεων. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες στην αιτιολογία των εξαρτήσεων. Επιδημιολογία της εξάρτησης από το αλκοόλ στην Ελλάδα και τον κόσμο. Επιδημιολογία της εξάρτησης ψυχοδραστικών ουσιών στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ανίχνευση προβλημάτων αλκοόλ σε κλινικούς και μη κλινικούς πληθυσμούς. Ανίχνευση εξάρτησης από ψυχοδραστικές ουσίες σε κλινικούς και μη κλινικούς πληθυσμούς. Συννοσηρότητα ψυχιατρικών διαταραχών και διαταραχών από χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. Κλινική εικόνα προβλημάτων εξάρτησης από αλκοόλ. Κλινική εικόνα διαταραχών από ψυχοδραστικές ουσίες. Ιατρικές επιπλοκές την χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών. Φαρμακευτική αντιμετώπιση διαταραχών από ψυχοδραστικές ουσίες. Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στην αντιμετώπιση διαταραχών από ψυχοδραστικές ουσίες. Αντιμετώπιση ασθενών με διπλή διάγνωση. Πρόληψη προβλημάτων από την χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, πολιτικές και δημόσια υγεία.

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Το μάθημα θα γίνει υπό τη μορφή διαλέξεων. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων πέραν της θεωρητικής γνώσης θα γίνει παρουσίαση τυπικών περιστατικών με στόχο την κατανόηση από τον φοιτητή των πρακτικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των ασθενών. Θα γίνει επίσης προβολή σχετικών εκπαιδευτικών βίντεο και ταινιών με σκοπό την κατανόηση της κλινικής εικόνας και των επιπλοκών.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 26

Εξάμηνο εκπαίδευσης: ΣΤ'

ECTS: 2