Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αντικείμενο του μαθήματος: Η παρουσίαση επιλεγμένων θεμάτων Τοξικολογίας, κυρίως Κλινικής Τοξικολογίας, αλλά, με στόχο την μεταφορά γνώσεων που αφορούν τους βιοχημικούς μηχανισμούς πρόκλησης τοξικότητας από διάφορες κατηγορίες τοξικών ουσιών, τους παράγοντες που επηρεάζουν την τοξικότητα, την διάγνωση και την αντιμετώπισή τους καθώς και την τοξικολογική διερεύνηση και την αντίστοιχη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που απαιτείται σε κάθε περίπτωση.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Από την Φαρμακολογία στην Τοξικολογία. Αρχές Τοξικοκινητικής και Τοξικοδυναμικής. Μηχανισμοί τοξικότητας / παράγοντες που επηρεάζουν την τοξικότητα. Τοξικολογική Ανάλυση στην Κλινική Τοξικολογία: στόχοι - αξιολόγηση. Μέθοδοι προσδιορισμού τοξικών ουσιών σε βιολογικά υλικά – πειστήρια. Ειδικές κατηγορίες τοξικών ουσιών: Τοξικότητα από ακεταμινοφαίνη, Τοξικότητα από σαλικυλικά, Τοξικότητα από οργανοφωσφορικά / καρβαμιδικά παρασιτοκτόνα, Τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα και άλλα αέρια δηλητήρια, Τοξικότητα από αντιψυχωτικά φάρμακα, Τοξικότητα από βαριά μέταλλα, Τοξικότητα από εξαρτησιογόνες ουσίες. Εργαστηριακή άσκηση. Παρουσίαση περιστατικών.

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Η μορφή της διδασκαλίας θα είναι διαλέξεις σε συνδυασμό με συζήτηση περιστατικών και εργαστηριακή άσκηση με στόχο την κατανόηση από το φοιτητή των μηχανισμών πρόκλησης τοξικότητας και της σημασίας της ολοκληρωμένης και έγκαιρης τοξικολογικής εξέτασης για την διάγνωση μιας δηλητηρίασης και την έκβαση του περιστατικού.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 26

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ'

ECTS: 2